ماساژدرمانی برای کمردرد

سوال مطالعه مروری

تاثیرات ماساژ درمانی برای افراد مبتلا به کمردرد (low-back pain; LBP) چیست؟

پیشینه

LBP بسیار شایع است. در حالی که بیشتر موارد کمردرد بدون درمان پزشکی بهتر می‌شوند، حدود 10% موارد برای سه ماه یا بیشتر طول می‌کشند. درمان‌های بسیاری وجود دارد که برای درمان درد استفاده می‌شوند و زندگی افراد مبتلا به کمردرد را بهبود می‌بخشند. ماساژ یکی از این درمان‌هاست.

تاریخ جست‌وجو

جست‌وجوهای خود را در تاریخ 07 آگوست 2014 به‌روز کرده و 12 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) اضافی را در این نسخه به‌روز از مرور وارد کردیم.

ویژگی‌های مطالعه

در مجموع این 25 RCT و 3096 شرکت‌کننده در این نسخه به‌روز از مرور وارد شدند. فقط یک مطالعه شامل بیماران مبتلا به LBP حاد (مدت درد کمتر از چهار هفته) بود، در حالی که دیگر موارد شامل بیماران مبتلا به LBP تحت حاد (چهار تا 12 هفته) یا مزمن (12 هفته یا بیشتر) بودند. در سه مطالعه، ماساژ با استفاده از یک دستگاه مکانیکی (مانند یک نوار فلزی برای افزایش فشرده‌ وارد آمده به پوست یا یک وسیله ارتعاشی)، و در کارآزمایی‌های باقی‌مانده با استفاده از دست انجام شد. شدت درد و کیفیت آن و به دنبال آن، عملکرد مرتبط با کمر، مانند راه رفتن، خوابیدن، خم شدن و بلند کردن وزنه شایع‌ترین پیامدهای اندازه‌گیری شده در این مطالعات بود.

منابع تامین مالی مطالعه

هفت مطالعه هیچ گزارشی از منابع مالی ارائه نکرده بودند، شانزده مطالعه به وسیله سازمان‌های غیر-انتفاعی تامین مالی شده بودند. یک مطالعه گزارش کرد هیچ منبع مالی نداشته و یک مطالعه نیز توسط یک کالج درمان‌های ماساژ تامین مالی شده بود.

نتایج کلیدی

هشت مطالعه به مقایسه ماساژ با مداخلاتی پرداخته بودند که به نظر نمی‌رسید پیامدها را بهبود دهند (کنترل‌های غیر-فعال) و 13 مطالعه نیز ماساژ را با دیگر مداخلاتی مقایسه کرده بودند که انتظار می‌رفت پیامدها را ارتقا دهند (کنترل‌های فعال). ماساژ در مقایسه با کنترل‌های غیر-فعال برای درد و عملکرد در کوتاه‌-مدت بهتر بود، اما در پیگیری طولانی-مدت این اثر را نشان نداد. ماساژ در مقایسه با کنترل‌های فعال برای درد، هم در پیگیری‌های طولانی-مدت و هم کوتاه‌-مدت، بهتر بود، اما تفاوتی را برای عملکرد، در پیگیری‌های طولانی-مدت یا کوتاه‌-مدت، نشان ندادند. عوارض جانبی جدی در هیچ یک از این کارآزمایی‌ها وجود نداشت. شایع‌ترین عوارض جانبی عبارت بود از افزایش شدت درد در 1.5% تا 25% از شرکت‌کنندگان.

کیفیت شواهد

کیفیت شواهد برای همه مقایسه‌ها «پائین» یا «بسیار پائین» طبقه‌بندی شد، بدان معنا که ما اطمینان بسیار کمی به این نتایج داریم. این موضوع به این خاطر است که اغلب مطالعات وارد شده حجم نمونه کمی داشته و معایبی در روش‌شناسی آنها دیده می‌شد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

اطمینان بسیار اندکی به اینکه ماساژدرمانی یک درمان موثر برای رفع LBP است، داریم. LBP حاد، تحت حاد و مزمن بهبودهایی را در پیامدهای درد با ماساژدرمانی تنها در دوره پیگیری کوتاه‌-مدت نشان دادند. تنها در دوره پیگیری کوتاه‌-مدت، بهبود عملکرد در شرکت‌کنندگان مبتلا به LBP تحت حاد و مزمن در مقایسه با گروه کنترل غیر-فعال مشاهده شد. فقط عوارض جانبی جزئی در ماساژدرمانی وجود داشت.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کمردرد (low-back pain; LBP) یکی از شایع‌ترین و پُر-هزینه‌ترین مشکلات عضلانی‌اسکلتی در جامعه مدرن است. این درد در 70% تا 80% از بزرگسالان در برخی از زمان‌ها در طول زندگی‌شان تجربه شده است. ماساژدرمانی به طور بالقوه برای به حداقل رساندن درد و سرعت بازگشت به عملکرد طبیعی است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات ماساژدرمانی در افراد مبتلا به LBP غیر-اختصاصی.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک اطلاعاتی PubMed را تا آگوست 2014 و بانک‌های اطلاعاتی زیر را تا جولای 2014 جست‌وجو کردیم: MEDLINE؛ EMBASE؛ CENTRAL؛ CINAHL؛ LILACS؛ Index to Chiropractic Literature؛ و چکیده پایان‌نامه‌های ProQuest. هم‌چنین فهرست منابع را بررسی نمودیم. هیچ محدودیت زبانی نیز استفاده نشد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده را از بزرگسالان مبتلا به LBP غیر-اختصاصی که تحت عنوان حاد، تحت حاد یا مزمن طبقه‌بندی شده‌اند، وارد کردیم. ماساژ، دستکاری بافت نرم با استفاده از دست یا یک دستگاه مکانیکی تعریف شد. گروه‌های مقایسه را در دو نوع دسته‌بندی کردیم: گروه کنترل غیر-فعال (درمان ساختگی، لیست انتظار، یا عدم درمان) و گروه کنترل فعال (درمان‌های دستی یا مانیپولاسیون، انجام حرکاتی برای رفع کمردرد، TENS، طب سوزنی، کشش، آرام‌سازی، ورزش‌درمانی، تمرینات ورزشی یا آموزش مراقبت از خود).

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از پروسیجرهای استاندارد روش‌شناسی کاکرین برای این مرور استفاده کرده و از دستورالعمل‌های CBN پیروی کردیم. دو نویسنده مستقل، انتخاب مقاله، استخراج داده‌ها و ارزیابی نقادانه را انجام دادند.

نتایج اصلی: 

در کل 25 کارآزمایی را (شامل 3096 شرکت‌کننده) در این مرور به‌روز شده وارد کردیم. اکثریت توسط سازمان‌های غیر-انتفاعی سرمایه‌گذاری شده بودند. یک کارآزمایی شامل افراد مبتلا به LBP حاد بود و کارآزمایی‌های دیگر افراد مبتلا به LBP مزمن (chronic LBP; CLBP) یا تحت حاد را در بر می‌گرفت. در سه کارآزمایی، ماساژدرمانی با یک دستگاه مکانیکی انجام شد و کارآزمایی‌های باقیمانده فقط از روش دستی استفاده کردند. شایع‌ترین نوع سوگیری (bias) در این مطالعات، سوگیری عملکرد و اندازه‌گیری بود، به این دلیل کورسازی افراد، ماساژ ـ درمانگران و اندازه‌گیری پیامدها دشوار است. کیفیت شواهد را در سطح «پائین» تا «بسیار پائین» قضاوت کردیم و دلایل اصلی پائین بودن رتبه شواهد، خطر سوگیری و عدم-دقت آنها بود. هیچ گونه اشاره‌ای در مورد سوگیری انتشار نبود. در کوتاه‌-مدت برای LBP حاد، ماساژدرمانی برای درد بهتر از گروه کنترل غیر-فعال، تشخیص داده شد (SMD: -1.24؛ 95% CI؛ 1.85- تا 0.64-؛ 1 مطالعه؛ 51 شرکت‌کننده)، اما نه برای عملکرد (SMD: -0.50؛ 95% CI؛ 1.06- تا 0.06؛ 1 مطالعه؛ 51 شرکت‌کننده). در کوتاه‌-مدت برای LBP تحت حاد و مزمن، ماساژدرمانی برای درد (SMD: -0.75؛ 95% CI؛ 0.90- تا 0.60-؛ 7 مطالعه؛ 761 شرکت‌کننده) و عملکرد (SMD: -0.72؛ 95% CI؛ 1.05- تا 0.39-؛ 6 مطالعه؛ 725 شرکت‌کننده) بهتر از گروه‌های کنترل غیر-فعال بود، اما نه در طولانی-مدت؛ هرچند، هنگام مقایسه با گروه‌های کنترل فعال، ماساژدرمانی برای درد بهتر بود، هم در پیگیری کوتاه‌-مدت (SMD: -0.37؛ 95% CI؛ 0.62- تا 0.13-؛ 12 مطالعه؛ 964 شرکت‌کننده) و هم در پیگیری طولانی-مدت (SMD: -0.40؛ 95% CI؛ 0.80- تا 0.01-؛ 5 مطالعه؛ 757 شرکت‌کننده)، اما در عملکرد هیچ تفاوتی یافت نشد (در پیگیری کوتاه‌-مدت و طولانی-مدت). عوارض جانبی جدی در هیچ یک از این کارآزمایی‌ها وجود نداشت. افزایش شدت درد، شایع‌ترین عارضه جانبی در 1.5% تا 25% از شرکت‌کنندگان بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information