استفاده از نرم‌کننده‌های موضعی در پیشگیری از بروز عفونت در نوزادان نارس

پیشینه

نوزادان نارس (تولد پیش از هفته 37 بارداری) به دلیل اینکه پوست غیر بالغ‌شان در برابر میکرو-ارگانیسم‌ها کارآمد نیست، مستعد ابتلا به عفونت‌های جریان خون و دیگر عفونت‌های جدی هستند. استفاده از نرم‌کننده (پماد، کرم یا روغن) می‌تواند پوست را از آسیب‌های احتمالی محافظت کند، بنابراین، از ورود میکرو-ارگانیسم‌ها به عروق و عفونت‌های جدی دیگر پیشگیری کند.

ویژگی‌های مطالعه

جست‌وجوی ما (به‌روز شده در ژانویه 2021) منجر به شناسایی 22 کارآزمایی واجد شرایط شد. در کل، 5578 نوزاد شرکت کردند. هشت کارآزمایی (2086 نوزاد) تاثیر پمادها یا کرم‌های موضعی را در نوزادان بسیار نارس (متولد بیش از هشت هفته زودتر) بررسی کردند که در بیمارستان‌ها، عمدتا در کشورهای ثروتمند، تحت مراقبت قرار گرفتند. چهارده کارآزمایی (3492 شرکت‌کننده) تاثیر روغن آفتاب‌گردان، و دیگر روغن‌های گیاهی را بررسی کردند، که عمدتا در کشورهایی با سطح درآمد پائین یا متوسط در جنوب آسیا انجام شدند. همه این کارآزمایی‌ها به جز یک مورد در بیمارستان‌ها انجام شدند. یک کارآزمایی بزرگ در هند (2249 نوزاد) در سطح جامعه صورت گرفت.

نتایج کلیدی

استفاده مرتب از پمادها یا کرم‌ها روی پوست نوزادان بسیار نارس ممکن است تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر عفونت جدی یا مرگ‌ومیر داشته باشد. استفاده از روغن‌های آفتاب‌گردان و دیگر روغن‌های گیاهی ممکن است خطر بروز عفونت تهاجمی را کاهش دهد اما تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر مورتالیتی دارد.

قطعیت شواهد

این تجزیه‌وتحلیل‌ها، شواهدی را با قطعیت پائین در مورد تاثیرات درمان با نرم‌کننده‌ها بر ابتلا به عفونت جدی یا مرگ‌ومیر در نوزادان نارس ارائه می‌دهد. به دلیل اینکه این مداخلات کم‌-هزینه، در دسترس و عموما قابل قبول هستند، لزوم انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده بیشتر و با کیفیت خوب در مراکز مراقبت سلامت، و در سطح جامعه در کشورهایی با سطح درآمد پائین یا متوسط قابل توجیه است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

سطح قطعیت شواهد در مورد تاثیرات درمان با نرم‌کننده بر بروز عفونت تهاجمی یا مرگ‌ومیر در نوزادان نارس پائین است. به دلیل اینکه این مداخلات کم‌هزینه، در دسترس و عموما قابل قبول هستند، لزوم انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده بیشتر و با کیفیت خوب در مراکز مراقبت سلامت و در سطح جامعه در کشورهایی با سطح درآمد پائین یا متوسط قابل توجیه است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

شکستن سد اپیدرم نابالغ ممکن است اجازه ورود میکرو-ارگانیسم‌هایی را بدهد که منجر به بروز عفونت تهاجمی در نوزادان نارس می‌شوند. نرم‌کننده‌های موضعی می‌توانند یکپارچگی پوست و عملکرد سد پوستی را بهبود بخشند و در نتیجه از بروز عفونت تهاجمی، که یکی از دلایل اصلی مورتالیتی و موربیدیتی در نوزادان نارس است، پیشگیری کنند.

اهداف: 

بررسی تاثیر استفاده موضعی از نرم‌کننده‌ها (پمادها، کرم‌ها و روغن‌ها) بر خطر عفونت تهاجمی و مورتالیتی در نوزادان نارس.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL را از طریق وب‌سایت پایگاه ثبت مطالعات کاکرین (Cochrane Register of Studies Online; CRSO) و MEDLINE را از طریق Ovid (به‌روز شده در 08 ژانویه 2021) و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی یا شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای که تاثیر استفاده پروفیلاکتیک را از نرم‌کننده‌های موضعی بر خطر بروز عفونت تهاجمی، مورتالیتی، موربیدیتی دیگر، و رشد و تکامل نوزادان نارس بررسی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از روش‌های استاندارد گروه نوزادان در کاکرین استفاده کردیم. دو نویسنده مرور به‌طور جداگانه کیفیت کارآزمایی را بررسی و به استخراج داده‌ها پرداختند، و تخمین اثرگذاری مداخله را با استفاده از خطر نسبی (RR)، تفاوت خطر (RD)، و تفاوت میانگین (MD) سنتز کردند. از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی قطعیت شواهد مربوط به تاثیرات مداخله بر مورتالیتی و عفونت تهاجمی استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

تعداد 22 کارآزمایی را با مجموع 5578 شرکت‌کننده نوزاد وارد کردیم. منابع اصلی بالقوه سوگیری (bias) عبارت بودند از عدم شفافیت روش‌های مورد استفاده در تولید تصادفی توالی و پنهان‌سازی تخصیص در نیمی از کارآزمایی‌ها، و عدم ماسکه کردن والدین، مراقبان، متخصصان بالینی، و پژوهشگران در تمامی کارآزمایی‌ها.

هشت کارآزمایی (2086 نوزاد)، تاثیر پمادها یا کرم‌های نرم‌کننده موضعی را بررسی کردند. اکثر شرکت‏‌کنندگان، نوزادان بسیار نارس بودند که تحت مراقبت خدمات مراقبت سلامت در کشورهایی با درآمد بالا قرار داشتند. متاآنالیزها نشان دادند که پمادها یا کرم‌های موضعی ممکن است تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر بروز عفونت تهاجمی (RR: 1.13؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.97 تا 1.31؛ شواهد با قطعیت پائین) یا مورتالیتی (RR: 0.94؛ 95% CI؛ 0.82 تا 1.08؛ شواهد با قطعیت پائین) ایجاد کنند.

پانزده کارآزمایی (با 3492 نوزاد ) تاثیر روغن‌های موضعی گیاهی را بررسی کردند. بیشتر این کارآزمایی‌ها در کشورهایی با سطح درآمد پائین یا متوسط و در مراکز مراقبت سلامت انجام شدند. یک کارآزمایی بزرگ جامعه-محور (2249 نوزاد) در یک منطقه روستایی در هند انجام شد. متاآنالیزها نشان دادند که روغن‌های موضعی ممکن است بروز عفونت تهاجمی را کاهش دهند (RR: 0.71؛ 95% CI؛ 0.52 تا 0.96؛ I² = 52%؛ شواهد با قطعیت پائین) اما تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر مورتالیتی دارد (RR: 0.94؛ 95% CI؛ 0.82 تا 1.08؛ I² = 3%؛ شواهد با قطعیت پائین).

یک کارآزمایی (316 نوزاد) که پماد بر پایه پترولیوم را در برابر روغن دانه آفتاب‌گردان در نوزادان بسیار نارس در بنگلادش مقایسه کرد، تاثیری اندک یا عدم تاثیر را از مداخله بر عفونت تهاجمی نشان داد (RR: 0.91؛ 95% CI؛ 0.57 تا 1.46؛ شواهد با قطعیت پائین)، اما پیشنهاد کرد که پماد ممکن است مورتالیتی را اندکی کاهش دهد (RR: 0.82؛ 95% CI؛ 0.68 تا 0.98؛ RD: -0.12؛ 95% CI؛ 0.23- تا 0.01-؛ تعداد افراد مورد نیاز برای درمان برای حصول یک پیامد مفید بیشتر: 8؛ 95% CI؛ 4 تا 100؛ شواهد با قطعیت پائین). یک کارآزمایی (با 64 نوزاد) که تاثیر روغن نارگیل را در برابر روغن معدنی در نوزادان نارس با وزن هنگام تولد 1500 گرم تا 2000 گرم در هند ارزیابی کرد، هیچ اپیزودی را از عفونت تهاجمی یا مرگ‌ومیر در هر دو گروه گزارش نکرد (شواهد با قطعیت بسیار پائین).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information