پیشگیری از ابتلا به عفونت‌های قارچی در بیماران مبتلا به سرطان با آمفوتریسین B

بیماران مبتلا به سرطان که تحت شیمی‌درمانی قرار می‌گیرند یا پیوند مغز استخوان دریافت می‌کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به عفونت‌های قارچی قرار دارند. چنین عفونت‌هایی می‌توانند تهدید کننده حیات باشند. بنابراین داروهای ضد قارچ اغلب به صورت پروفیلاکتیک برای این دسته از بیماران، یا زمانی که تب دارند، تجویز می‌شوند. این مرور نشان داد که فرمولاسیون‌های لیپیدی آمفوتریسین B نسبت به آمفوتریسین B متداول، عوارض جانبی (سمیّت کلیوی کمتر و خروج کمتر بیماران از مطالعه) کمتری داشتند. با این حال، مشخص نیست که اگر آمفوتریسین B متداول تحت شرایط مطلوب تجویز شوند، این مزایا را خواهد داشت یا خیر.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مشخص نیست که اگر آمفوتریسین B متداول تحت شرایط بهینه تجویز شود، مزایایی از فرمولاسیون مبتنی بر لیپید آن وجود دارد یا خیر، و هزینه بالای آنها مانع از استفاده روتین در بیشتر شرایط می‌شود. نیاز به انجام کارآزمایی‌ها بزرگی وجود دارد که فرمولاسیون مبتنی بر لیپیدی آمفوتریسین B را با آمفوتریسین B متداول که با همان دوز تجویز می‌شود، با پیش داروی معمول برای پیشگیری از سمیّت ناشی از اینفیوژن، و با مکمل‌یاری با مایع، پتاسیم، و منیزیم برای پیشگیری از سمیّت کلیوی مقایسه کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بیماران مبتلا به سرطان که تحت شیمی‌درمانی قرار می‌گیرند یا پیوند مغز استخوان دریافت می‌کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به عفونت‌های قارچی قرار دارند. چنین عفونت‌هایی می‌توانند تهدید کننده حیات باشند. بنابراین داروهای ضد قارچ اغلب به صورت پروفیلاکتیک برای این دسته از بیماران، یا زمانی که تب دارند، تجویز می‌شوند.

اهداف: 

مقایسه فواید و مضرات فرمولاسیون محلول در چربی آمفوتریسین B با آمفوتریسین B معمولی در بیماران سرطانی مبتلا به نوتروپنی.

روش‌های جست‌وجو: 

PubMed را از سال 1966 تا 7 جولای 2014 و فهرست منابع مقالات شناسایی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده که فرمولاسیون محلول در چربی آمفوتریسین B را با آمفوتریسین B متداول مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم واجد شرایط بودن کارآزمایی و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کرده، و داده‌ها را خلاصه کردند.

نتایج اصلی: 

تعداد 13 کارآزمایی (1960 بیمار) وارد شدند. آمفوتریسین B مبتنی بر لیپید بر مورتالیتی موثرتر از آمفوتریسین B متداول نبود (نسبت خطر (relative risk): 0.5؛ 95% CI؛ 0.64 تا 1.14) اما عفونت قارچی مهاجم (RR: 0.65؛ 95% CI؛ 0.44 تا 0.97)، سمیّت کلیوی که با افزایش 100% در کراتینین سرم تعریف شد (RR: 0.45؛ 95% CI؛ 0.37 تا 0.54) و تعداد موارد خارج شده از مطالعه (RR: 0.78؛ 95% CI: 0.62 تا 0.97) را کاهش داد.

برای داروی مورد استفاده در اکثر بیماران، AmBisome (4 کارآزمایی، 1214 بیمار)، نسبت به آمفوتریسین B متداول، تفاوت معنی‌داری در مورتالیتی وجود نداشت (RR: 0.77؛ 95% CI؛ 0.54 تا 1.10) در حالی که در عفونت قارچی مهاجم موثرتر بود (RR: 0.63؛ 95% CI؛ 0.39 تا 1.01، P: 0.053).

AmBisome، آمفوتریسین B در Intralipid (6 کارآزمایی، 379 بیمار)، آمفوتریسین B با پراکندگی کلوئیدی (amphotericin B colloidal dispersion; ABCD) (2 کارآزمایی، 262 بیمار)، و آمفوتریسین B با کمپلکس لیپیدی (amphotericin B lipid complex; ABLC) (1 کارآزمایی، 105 بیمار) همگی باعث کاهش وقوع سمیّت کلیوی شدند، اما آمفوتریسین B متداول به ندرت تحت شرایط مطلوب تجویز شد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information