زایمان واژینال سریع در برابر زایمان واژینال استاندارد، زمانی که باسن نوزاد رو به پائین است

موضوع چیست؟

بهترین پیامدها در زایمان، هم برای مادر و هم برای نوزاد، زمانی حاصل می‌شوند که نوزاد با سر به دنیا آید. اگر نوزاد در وضعیت دیگری قرار داشته باشد، خطر عوارض بیشتری از جمله نیاز به زایمان سزارین وجود دارد. در «وضعیت بریچ»، نوزاد متولد نشده به جای آن که سرش رو به پائین باشد، باسن‌اش به سمت پائین قرار دارد. این مرور به دنبال شواهدی بود در مورد این که یک تولد سریع‌تر در چنین مواردی بهتر است یا خیر.

پزشکان روند سریع‌تر تولد را «زایمان تسریع‌شده (expedited delivery)» می‌نامند. این یعنی ظاهر شدن سر نوزاد، به اندازه فقط یک انقباض از ظاهر شدن شکمش فاصله دارد.

چرا این موضوع مهم است؟

تولد سریع‌تر ممکن است از دریافت اکسیژن ناکافی در نوزادان پیشگیری کند. این یک خطر در تولدهای با وضعیت بریچ است، زیرا بند ناف ممکن است فشرده شود. اگر بند ناف فشرده شود، خون کافی به نوزاد نمی‌رسد. با این حال، روش‌های مورد استفاده برای تولد سریع‌تر، ممکن است به نوزاد یا مادر آسیب برسانند.

ما چه شواهدی را یافتیم؟

هیچ مطالعه قابل اعتمادی یافت نشد - (برای یافتن مطالعات تا ماه می 2015 جست‌وجو کردیم).

این به چه معنا است؟

هیچ شواهدی از مطالعات قابل اعتماد وجود ندارد در مورد این موضوع که انجام تولد سریع («زایمان تسریع‌شده»)، در صورتی که باسن نوزاد رو به پائین باشد، کمک‌کننده است یا خیر.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای ارزیابی تاثیرات زایمان واژینال تسریع‌شده در وضعیت بریچ وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

در زایمان واژینال بریچ (vaginal breech birth)، زایمان سریع نوزاد ممکن است در پیشگیری از بروز اسیدوز پیشرونده سودمند باشد. با این حال، این مزیت باید با آسیب ترومای احتمالی ناشی از زایمان سریع قیاس شود.

اهداف: 

هدف از انجام این مرور، ارزیابی تاثیرات زایمان واژینال تسریع‌شده (زایمان بریچ از ناف تا زایمان با سر طی یک انقباض) بر پیامدهای پری‌ناتال بود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (31 می 2015) و فهرست منابع مطالعات بازیابی‌شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده از زایمان واژینال تسریع‌شده در وضعیت بریج در مقایسه با زایمانی که به طور معمول تسریع‌شده نباشد، در زنانی که تحت زایمان واژینال در وضعیت بریچ قرار دارند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، به ارزیابی کارآزمایی‌های شناسایی‌شده برای ورود به مرور پرداختند.

اگر مطالعات در به‌روزرسانی‌های آینده گنجانده شوند، دو نویسنده مرور خطر سوگیری (bias) را ارزیابی، داده‌ها را استخراج و صحت داده‌ها را بررسی خواهند کرد.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای لحاظ نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information