ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบร้อนช่วยให้คนเลิกบุหรี่ มีความปลอดภัยสำหรับจุดประสงค์นี้หรือไม่ และส่งผลให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลงหรือไม่

ใจความสำคัญ

ยาสูบแบบร้อนอาจทำให้คนได้รับสารพิษน้อยกว่าบุหรี่ แต่อาจมากกว่าการไม่สูบบุหรี่ ยอดขายบุหรี่ที่ลดลงดูเหมือนจะเร่งขึ้นหลังจากการเปิดตัวยาสูบแบบร้อนในญี่ปุ่น แต่เราไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เกิดจากการที่ผู้คนเปลี่ยนจากบุหรี่เป็นยาสูบแบบร้อนหรือไม่

เราต้องการการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนแบบอิสระมากขึ้นว่ายาสูบแบบร้อนช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่หรือไม่ ส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ และผลของการใช้ยาสูบแบบร้อนต่ออัตราการสูบบุหรี่หรือไม่

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบร้อนคืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบร้อน (HTPs) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนแก่ยาสูบให้มีอุณหภูมิสูงพอที่จะปล่อยละอองลอย โดยไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้หรือทำให้เกิดควัน ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบร้อนต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าเพราะให้ความร้อนกับใบ/แผ่นยาสูบแทนที่จะเป็นของเหลว สารเคมีอันตรายหลายชนิดในควันบุหรี่เกิดจากการเผายาสูบ ดังนั้นการให้ความร้อนโดยไม่เผายาสูบจึงสามารถลดปริมาณสารเคมีที่ผู้ใช้นำเข้าไปในร่างกาย บางคนรายงานว่าเลิกบุหรี่โดยสิ้นเชิงโดยเปลี่ยนไปใช้ยาสูบแบบร้อน

ทำไมเราถึงทำการทบทวนวรรณกรรม Cohrane นี้

เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นการเสพติด หลายคนจึงพบว่า ยากที่จะเลิกบุหรี่ทั้ง ๆ ที่มีผลเสีย เราตั้งเป้าที่จะค้นหาว่าการพยายามเปลี่ยนมาใช้ยาสูบแบบใช้ความร้อนจะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้หรือไม่ และทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ เราต้องการค้นหาด้วยว่าการเพิ่มการใช้ยาสูบแบบร้อนส่งผลต่ออัตราการสูบบุหรี่หรือยอดขายบุหรี่หรือไม่

เราทำอะไร

เราหาการศึกษาที่รายงานเกี่ยวกับการใช้ยาสูบแบบร้อนในการหยุดสูบบุหรี่ และผลที่ไม่พึงประสงค์และการสัมผัสสารพิษในผู้ที่ขอยาสูบแบบร้อน ในที่นี้ เรารวมเฉพาะการศึกษาทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม โดยให้การรักษากับผู้ป่วยแบบสุ่ม การศึกษาประเภทนี้ถือเป็นวิธีที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการพิจารณาว่าการรักษาได้ผลหรือไม่ สุดท้าย เราค้นหาการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการสูบบุหรี่และการขายบุหรี่หลังจากการเปิดตัวยาสูบแบบร้อนออกสู่ตลาด เรารวมการศึกษาที่ตีพิมพ์จนถึงมกราคม 2021

สิ่งที่เราพบ

การค้นหาของเราพบ 13 การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการศึกษารายงานว่ายาสูบแบบร้อนช่วยให้เลิกบุหรี่ได้หรือไม่ 11 การทดลอง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทยาสูบและผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ 2666 คน เปรียบเทียบผลที่ไม่พึงประสงค์และระดับสารพิษในผู้ที่ได้รับการสุ่มเลือกให้ใช้ยาสูบแบบร้อนต่อการสูบบุหรี่ต่อหรืองดเว้นจากการใช้ยาสูบ

2 การศึกษาดูว่าแนวโน้มการขายบุหรี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังจากการเปิดตัวยาสูบแบบร้อนในญี่ปุ่น

อะไรคือผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมของเรา

เราไม่ทราบว่าการใช้ยาสูบแบบร้อนช่วยให้เลิกบุหรี่ได้หรือไม่ (ไม่มีการศึกษาที่วัดเรื่องนี้)

เราไม่แน่ใจว่าโอกาสที่จะได้รับอาการไม่พึงประสงค์จากการถูกขอให้ใช้ยาสูบแบบร้อนนั้นแตกต่างกันหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับบุหรี่ (6 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1,713 คน) หรือการเลิกสูบบุหรี่ (2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 237 คน) อาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในช่วงเวลาสั้นๆที่ทำการศึกษา (เฉลี่ย 13 สัปดาห์) พบได้ไม่บ่อยในทุกกลุ่ม ซึ่งหมายความว่าเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับความแตกต่างใดๆ ระดับสารพิษในผู้ที่ใช้ยาสูบแบบร้อนอาจต่ำกว่าในผู้ที่สูบบุหรี่ (10 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 1959 คน) แต่อาจสูงกว่าในผู้ที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบใดๆ (5 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 382 คน)

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบร้อนในญี่ปุ่นอาจทำให้ยอดขายบุหรี่ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไป (2 การศึกษา) แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้สูบบุหรี่ที่ลดลงนั้นเร็วขึ้นด้วยเพราะไม่มีการศึกษาใดที่พิจารณาเรื่องนี้

ความน่าเชื่อถือจากผลของการศึกษานี้เป็นอย่างไร

ผลลัพธ์มาจากข้อมูลจากการศึกษาจำนวนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทยาสูบ

ผลลัพธ์ของผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์น่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีหลักฐานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมั่นระดับปานกลางว่าระดับของสารพิษที่วัดได้นั้นต่ำกว่าในผู้ที่ใช้ยาสูบแบบร้อนเทียบกับการสูบบุหรี่ แต่มีความเชื่อมั่นน้อยกว่าว่าระดับของสารพิษนั้นสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เรายังเชื่อมั่นน้อยกว่าด้วยว่าการเปิดตัวยาสูบแบบใช้ความร้อนทำให้ยอดขายบุหรี่ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลลัพธ์มาจากประเทศเดียว

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่มีการศึกษาที่รายงานเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ดังนั้นประสิทธิผลของยาสูบแบบร้อนเพื่อการนี้จึงยังคงไม่แน่นอน มีหลักฐานไม่เพียงพอสำหรับความแตกต่างในความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงระหว่างกลุ่มคนที่สุ่มเปลี่ยนมาสูบบุหรี่แบบร้อน สูบบุหรี่ หรือพยายามเลิกบุหรี่ในระยะสั้น มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางว่าผู้ใช้ยาสูบแบบร้อนได้รับสารพิษ/สารก่อมะเร็งน้อยกว่าผู้สูบบุหรี่ และมีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำถึงปานกลางถึงการได้รับสารที่สูงกว่าผู้ที่พยายามเลิกบุหรี่ทั้งหมด จำเป็นต้องมีการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนอย่างอิสระเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของ HTP

อัตราการขายบุหรี่ที่ลดลงเร่งตัวขึ้นหลังจากการนำยาสูบแบบร้อนออกสู่ตลาดในญี่ปุ่น แต่เนื่องจากข้อมูลเป็นเพียงการสังเกต จึงเป็นไปได้ที่ปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ยิ่งไปกว่านั้น ยอดขายบุหรี่ที่ลดลงอาจไม่ได้แปลว่าความชุกของการสูบบุหรี่ที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงในญี่ปุ่นอาจไม่เกิดขึ้นในที่อื่น เพื่อชี้แจงผลกระทบของการใช้ยาสูบแบบร้อนที่เพิ่มขึ้นต่อความชุกของการสูบบุหรี่ จำเป็นต้องมีการศึกษาแบบ time -series ที่ตรวจสอบความสัมพันธ์นี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบร้อน (HTPs) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนแก่ยาสูบให้มีอุณหภูมิสูงพอที่จะปล่อยละอองลอย โดยไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้หรือทำให้เกิดควัน ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบร้อนต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าเพราะให้ความร้อนกับใบ/แผ่นยาสูบแทนที่จะเป็นของเหลว บริษัทที่ผลิต HTP อ้างว่าผลิตสารเคมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป บางคนรายงานการเลิกบุหรี่โดยสิ้นเชิงโดยเปลี่ยนไปใช้ HTP ดังนั้นแพทย์จำเป็นต้องรู้ว่า HTP มีประสิทธิผลสำหรับจุดประสงค์นี้หรือไม่และค่อนข้างปลอดภัย นอกจากนี้ เพื่อควบคุม HTP อย่างเหมาะสม ผู้กำหนดนโยบายควรเข้าใจผลกระทบต่อสุขภาพและความชุกของการสูบบุหรี่

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของ HTP สำหรับการเลิกบุหรี่และผลกระทบของ HTP ต่อความชุกของการสูบบุหรี่

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Specialized Register ของ Cochrane Tobacco Addiction Group, CENTRAL, MEDLINE และ 6 ฐานข้อมูลอื่นๆ สำหรับรายงานที่เกี่ยวข้องจนถึงมกราคม 2021 พร้อมกับการตรวจสอบการอ้างอิงและติดต่อกับผู้นิพนธ์การศึกษาและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) โดยสุ่มเลือกผู้ที่สูบบุหรี่ให้เปลี่ยนไปใช้เฉพาะ HTP หรืออยู่ในสภาวะควบคุม ผลลัพธ์เข้าเกณฑ์ ได้แก่ การเลิกบุหรี่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และ biomarkers บางตัว RCTs ที่ดำเนินการในคลินิกหรือในสถานที่ผู้ป่วยนอกถือว่า์เข้าเกณฑ์ ในการประเมินความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมแบบสุ่มเพื่อใช้ HTP สูบบุหรี่ หรือพยายามละเว้นจากยาสูบทั้งหมด การศึกษาแบบ time-series เข้าเกณฑ์ที่จะรวมเข้าหากตรวจสอบผลกระทบระดับประชากรของยาสูบแบบใช้ความร้อนต่อความชุกของการสูบบุหรี่หรือการขายบุหรี่เป็นมาตรการทางอ้อม

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามวิธี Cochrane มาตรฐานสำหรับการคัดกรองและการคัดลอกข้อมูล การวัดผลลัพธ์หลักของเราคือ การงดเว้นจากการสูบบุหรี่ที่จุดติดตามผลที่ยาวที่สุดที่มี เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และการเปลี่ยนแปลงในความชุกของการสูบบุหรี่หรือการขายบุหรี่ ผลลัพธ์อื่นๆ ได้แก่ biomarkers ของอันตรายและการสัมผัสกับสารพิษ/สารก่อมะเร็ง (เช่น NNAL และ carboxyhaemoglobin (COHb)) เราใช้ fixed effect Mantel-Haenszel model เพื่อคำนวณ risk ratio (RR) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) สำหรับผลลัพธ์แบบ dichotomous สำหรับผลลัพธ์ที่ต่อเนื่อง เราได้คำนวณ mean differences on the log-transformed scale (LMD) กับ 95% CIs เรารวบรวมข้อมูลในการศึกษาต่างๆ โดยใช้ meta-analysis หากเป็นไปได้

ผลการวิจัย: 

เรารวม 13 การศึกษาที่เสร็จสิ้นแล้ว โดย 11 ชิ้นเป็นการศึกษาแบบ RCTs ที่ประเมินความปลอดภัย (ผู้เข้าร่วม 2666 คน) และสองการศึกษาเป็นการศึกษาแบบ time-series เราตัดสิน 8 RCTs ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอคติที่ไม่ชัดเจน และ 3 RCTs มีความเสี่ยงสูง RCTs ทั้งหมดได้รับทุนจากบริษัทยาสูบ ระยะเวลามัธยฐานของการติดตามผลคือ 13 สัปดาห์

ไม่มีการศึกษารายงานผลการเลิกบุหรี่

มีหลักฐานไม่เพียงพอสำหรับความแตกต่างในความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างผู้สูบบุหรี่ที่สุ่มเพื่อเปลี่ยนไปใช้ยาสูบแบบร้อนหรือสูบบุหรี่ต่อ มีข้อจำกัดโดยความไม่แม่นยำและความเสี่ยงของอคติ (RR 1.03, 95% CI 0.92 ถึง 1.15; I 2 = 0%; 6 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 1,713 คน) มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะระบุได้ว่าความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงระหว่างกลุ่มต่างๆ แตกต่างกันหรือไม่เนื่องจากความไม่แม่นยำที่ร้ายแรงและความเสี่ยงของอคติ (RR 0.79, 95% CI 0.33 ถึง 1.94; I 2 = 0%; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1472 คน) มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางสำหรับ NNAL และ COHb ที่ต่ำกว่าในการติดตามผลในยาสูบแบบร้อนมากกว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่ ซึ่งจำกัดโดยความเสี่ยงของอคติ (NNAL: LMD −0.81, 95% CI −1.07 ถึง −0.55; I2 = 92%; 10 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1959 คน; COHb: LMD −0.74, 95% CI −0.92 ถึง −0.52; I2 = 96%; 9 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1807 คน) มีการรายงานหลักฐาน biomarkers เพิ่มเติมในเนื้อหาหลักของการทบทวนวรรณกรรม

มีหลักฐานไม่เพียงพอสำหรับความแตกต่างในความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในผู้สูบบุหรี่ที่สุ่มเพื่อเปลี่ยนไปใช้ยาสูบแบบร้อนหรือพยายามเลิกบุหรี่ทุกชนิด จำกัดด้วยความเสี่ยงของอคติและความไม่แม่นยำ (RR 1.12, 95% CI 0.86 ถึง 1.46; I 2 = 0% ; 2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 237 คน) 5 การศึกษารายงานว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเกิดขึ้นในทั้งสองกลุ่ม (ผู้เข้าร่วม 533 คน) มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางจำกัดโดยความเสี่ยงของอคติว่าความเข้มข้นของ NNAL ในปัสสาวะที่ติดตามผลสูงกว่าในการใช้ยาสูบแบบร้อนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เลิกบุหรี่ (LMD 0.50, 95% CI 0.34 ถึง 0.66; I 2 = 0%; 5 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 382 คน) นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก ซึ่งจำกัดโดยความเสี่ยงของอคติ ความไม่สอดคล้องกัน และความไม่แม่นยำสำหรับ COHb ที่สูงขึ้นในการใช้ยาสูบแบบร้อน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เลิกบุหรี่สำหรับการวิเคราะห์แบบ intention-to-treat (LMD 0.69, 95% CI 0.07 ถึง 1.31; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 212 คน) แต่ COHb ต่ำกว่าในการวิเคราะห์แบบ per-protocol (LMD −0.32, 95% CI −1.04 ถึง 0.39; 2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 170 คน) หลักฐานเกี่ยวกับไบโอมาร์คเกอร์เพิ่มเติมมีการรายงานในเนื้อหาหลักของการทบทวนวรรณกรรม

ข้อมูลจาก 2 การศึกษาแบบ time-series แสดงให้เห็นว่าอัตราการขายบุหรี่ที่ลดลงเร่งตัวขึ้นภายหลังการนำยาสูบแบบร้อนออกสู่ตลาดในญี่ปุ่น หลักฐานนี้มีความเชื่อมั่นต่ำมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงของอคติ รวมทั้งอาจมีเรื่อง confounding และการขายบุหรี่เป็นตัวชี้วัดี่ทางอ้อมของความชุกของการสูบบุหรี่

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 มกราคม 2022

Tools
Information