การทำให้เลือดบางลงจะป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 เกิดลิ่มเลือดหรือไม่

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

โดยทั่วไปแล้ว COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อปอดและทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตามนอกจากปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วประมาณ 16% ของผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดและหลอดเลือดซึ่งนำไปสู่การเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ และปอด ลิ่มเลือดเหล่านี้สามารถหลุดออกและเดินทางไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันที่นำไปสู่อาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโควิด -19 ชนิดรุนแรงในหอผู้ป่วยหนักอาจเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง

Blood thinners คืออะไร

Blood thinners เป็นยาที่ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตามอาจทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์เช่นเลือดออก แนวทางบางฉบับแนะนำให้ให้ blood thinners เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 เป็นครั้งแรกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดแทน ที่จะรอดูว่าลิ่มเลือดพัฒนาหรือไม่จากนั้นจึงรักษาด้วย blood thinners

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะ COVID-19 blood thinners เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน จะลดจำนวนผู้เสียชีวิต เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือผู้ที่ได้รับยาหลอก เราต้องการทราบด้วยว่า คนเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนในการหายใจน้อยลงหรือไม่ พวกเขายังคงเกิดลิ่มเลือดที่เป็นอันตรายอยู่หรือไม่ พวกเขามีเลือดออกหรือไม่ และพวกเขาประสบกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ หรือไม่ (เช่นคลื่นไส้อาเจียนปัญหาเกี่ยวกับไตและการตัดแขนขาหรือไม่

เราได้ทำอะไร

เราสืบค้นการศึกษาที่ประเมิน blood thinners ที่ให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 เพื่อป้องกันเส้นเลือดอุดตัน การศึกษาอาจมีการออกแบบใด ๆ ตราบเท่าที่พวกเขาเปรียบเทียบ blood thinners กับ blood thinners อื่น ไม่มีการรักษาหรือยาหลอก (ปลอม) การศึกษาอาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ในโลกและผู้เข้าร่วมอาจมีอายุได้ตราบเท่าที่พวกเขาอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรค COVID-19 ที่ยืนยันแล้ว

เวลาที่สืบค้น 20 มิถุนายน 2020

สิ่งที่เราพบ

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) RCTs จัดสรรผู้เข้าร่วมแบบสุ่มเพื่อรับการรักษาภายใต้การตรวจสอบหรือการรักษาเปรียบเทียบ (การรักษาแบบอื่น ไม่มีการรักษา หรือยาหลอก) RCTs ให้หลักฐานที่ดีที่สุด

เราไม่พบ RCTs ใด ๆ ดังนั้นเราจึงรวมการศึกษา 'ย้อนหลัง' แบบไม่สุ่มจำนวน 7 รายการซึ่งมองย้อนกลับไปที่การรักษาที่ให้กับผู้ป่วย 5929 คน การศึกษาเหล่านี้เกิดขึ้นในหอผู้ป่วยหนักหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลและแผนกฉุกเฉินในประเทศจีน อิตาลี สเปน และสหรัฐอเมริกา พวกเขาให้หลักฐานเกี่ยวกับการเสียชีวิต และการตกเลือด แต่ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการช่วยหายใจ การแข็งตัวของเลือด และผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ การศึกษามีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรวมผลลัพธ์ได้

Blood thinners เปรียบเทียบกับการไม่รักษา (6 การศึกษา)
- การศึกษา 1 รายการรายงานว่าการเสียชีวิตลดลงและการศึกษาอีก 1 รายการรายงานว่ามีการลดลงของการตายในผู้ป่วยหนักเท่านั้น การศึกษา 3 รายการรายงานว่าไม่มีความแตกต่างในการตาย และการศึกษาที่เหลือรายงานว่าไม่มีผู้เสียชีวิตในทั้งสองกลุ่ม
- การศึกษาชิ้นหนึ่งรายงานว่ามีเลือดออกมากใน 3% ของผู้เข้าร่วมที่ได้รับ blood thinners และ 1.9% ของผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับ blood thinners

ปริมาณของ blood thinners เพื่อการรักษาเทียบกับปริมาณแบบการป้องกัน (1 การศึกษา)
ผู้เข้าร่วมทั้งหมดอยู่ในหอผู้ป่วยหนักที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ อาจมีหรือไม่มีลิ่มเลือด แต่ได้รับ blood thinners ในขนาดที่มักใช้ในการรักษาลิ่มเลือด (ขนาดที่สูงกว่า) หรือขนาดที่ใช้เพื่อป้องกันการอุดตัน (ขนาดที่ต่ำกว่า)
- การศึกษานี้รายงานอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงในผู้ที่ได้รับปริมาณแบบการรักษา (34.2%) เมื่อเทียบกับปริมาณแบบป้องกัน (53%)
- การศึกษานี้รายงานว่ามีเลือดออกขนาดมากใน 31.7% ของผู้เข้าร่วมที่ได้รับปริมาณแบบการรักษาเทียบกับ 20.5% ของผู้ที่ได้รับปริมาณแบบป้องกัน

ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

เราไม่ทราบว่า blood thinners เป็นการรักษาเชิงป้องกันที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่เนื่องจากเราไม่แน่ใจในหลักฐาน ไม่มีการศึกษาใดที่สุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วม และทุกการศึกษาเป็นแแบบย้อนหลัง นอกจากนี้พวกเขารายงานผลลัพธ์ที่แตกต่างกันและไม่ได้รายงานวิธีการของพวกเขาอย่างครบถ้วน ซึ่งหมายความว่าเรามีความเชื่อมั่น (ความแน่นอน) ในหลักฐานต่ำมาก

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

การสืบค้นของเราพบการศึกษาที่กำลังดำเนินการ 22 รายการโดย 20 รายการในนั้นเป็น RCTs มีผู้ป่วย 14,730 คน เราวางแผนที่จะเพิ่มผลการศึกษาเหล่านี้ในการทบทวนวรรณกรรมของเราเมื่อมีการเผยแพร่ เราหวังว่าการศึกษาที่มีคุณภาพดีขึ้นเหล่านี้จะให้คำตอบที่สรุปได้สำหรับคำถามการทบทวนวรรณกรรมของเรา

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะประเมินุความเสี่ยงและประโยชน์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 เนื่องจากมีการศึกษาที่กำลังดำเนินการ 22 รายการที่วางแผนจะประเมินผู้เข้าร่วมมากกว่า 15,000 คนในบริบทนี้ เราจะเพิ่มหลักฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการตรวจสอบนี้ในการอัปเดตในอนาคต

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus 2 (SARS-CoV-2) อาการหลักคือ ระบบทางเดินหายใจทำงานไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเกิด microthrombosis ในปอดแบบกระจายในผู้ที่เป็น COVID-19 โรคนี้ยังทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เช่นเส้นเลือดในปอดอุดตัน หลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน เส้นเลือดแดงอุดตัน สายสวนอุดตัน และการแข็งตัวของหลอดเลือดผิดปกติทั่วร่างกาย การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นการพยากรณ์โรคที่แย่ลงสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตัน

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง มีการใช้ยาหลายชนิดในการป้องกันและการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันเช่น heparinoids (heparins หรือ pentasaccharides) ยาต้านวิตามินเค และยาต้านการแข็งตัวของเลือดโดยตรง นอกจากคุณสมบัติในการต้านการแข็งตัวของเลือดแล้ว heparinoids ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของผู้ที่เป็น COVID-19 แนวทางปฏิบัติบางส่วน กล่าวถึงการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ที่เป็นโรค COVID-19 อย่างไรก็ตามประโยชน์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของยาต้านการแข็งตัวของเลือด เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่ออกฤทธิ์ ยาหลอกหรือไม่มีการรักษา ต่อการเสียชีวิตและความจำเป็นในการช่วยหายใจในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นฐานข้อมูล CENTRAL, MEDLINE, Embase, LILACS และ IBECS, Cochrane COVID-19 Study Register และฐานข้อมูล medRxiv preprint ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง 20 มิถุนายน 2020 นอกจากนี้เรายังตรวจสอบรายการอ้างอิงของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้องที่พบ และติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นสำหรับเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดลอง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs), quasi-RCTs, cluster-RCTs และการศึกษาแบบ cohort ที่เปรียบเทียบยาต้านการแข็งตัวของเลือด (heparin, vitamin K antagonists, direct anticoagulants และ pentasaccharides) เทียบกับ active comparator, placebo หรือไม่มีการรักษาใด ๆ สำหรับการดูแลผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID -19 เราไม่รวมการศึกษาที่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ ผลลัพธ์หลักคือการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ และความจำเป็นต้องได้รับการช่วยหายใจเพิ่มเติม ผลลัพธ์รอง ได้แก่ การเสียชีวิตจาก COVID-19, ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (DVT), เส้นเลือดอุดตันในปอด, เลือดออกที่สำคัญ, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์, ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและคุณภาพชีวิต

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีการวิจัยตามมาตรฐานของ Cochrane เราใช้ ROBINS-I เพื่อประเมินความเสี่ยงของอคติสำหรับการศึกษาแบบไม่สุ่ม (NRS) และ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน เรารายงานผลแบบบรรยาย

ผลการวิจัย: 

เราไม่พบ RCT หรือ quasi RCT ที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก เรารวม retrospective NRS 7 รายการ (ผู้เข้าร่วม 5929 คน) ซึ่ง 3 รายการ อยู่ในรูปแบบของฉบับร่างหรือเป็นฉบับก่อนที่ตีพิมพ์ การศึกษาดำเนินการในจีน อิตาลี สเปน และสหรัฐอเมริกา การศึกษาทั้งหมดรวมผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 ทั้งในหอผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือแผนกฉุกเฉิน อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมการศึกษา (รายงานใน 6 การศึกษา) อยู่ระหว่าง 59 ถึง 72 ปี มีการศึกษาเพียง 3 รายการเท่านั้นที่รายงานระยะเวลาติดตามผลซึ่งแตกต่างกันไปตั้งแต่ 8 ถึง 35 วัน การศึกษาไม่ได้รายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่น่าสนใจส่วนใหญ่ของเรา: ความต้องการการช่วยหายใจเพิ่มเติม การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19, DVT, เส้นเลือดอุดตันในปอด, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และคุณภาพชีวิต

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (ทุกประเภท) เทียบกับไม่มีการรักษา (Retrospective NRS 6 รายการ ผู้เข้าร่วม 5685 คน)

การศึกษา 1 รายการรายงานว่าการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลดลง (อัตราส่วนที่ปรับแล้ว (OR) 0.42, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.26 ถึง 0.66; ผู้เข้าร่วม 2075 คน) การศึกษา 1 รายการรายงานว่าการลดลงของอัตราการตายเฉพาะในกลุ่มย่อย 395 คนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (harzard ratio (HR) 0.86, 95% CI 0.82 ถึง 0.89) การศึกษา 3 รายการรายงานว่าไม่มีความแตกต่างในการตาย (adjusted OR 1.64, 95% CI 0.92 ถึง 2.92; ผู้เข้าร่วม 449 คน; unadjusted OR 1.66, 95% CI 0.76 ถึง 3.64; ผู้เข้าร่วม 154 คนและ adjusted risk ratio (RR) 1.15, 95% CI 0.29 ถึง 2.57; ผู้เข้าร่วม 192 คน) การศึกษา 1 รายการรายงานว่าไม่มีเหตุการณ์ในทั้งสองกลุ่มการรักษา (ผู้เข้าร่วม 42 คน) ความเสี่ยงของการมีอคติโดยรวมสำหรับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตสูงมาก และความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก NRS 1 รายการรายงานุการเลือดออกใน 3% ของกลุ่มรักษา และ 1.9% ของกลุ่มควบคุม (OR 1.62, 95% CI 0.96 ถึง 2.71; ผู้เข้าร่วม 2773 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในขนาดที่ใช้รักษาเทียบกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดในขนาดที่ใช้ป้องกันโรค (1 retrospective NRS ผู้เข้าร่วม 244 คน)

การศึกษารายงานการลดลงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ (adjusted HR 0.21, 95% CI 0.10 ถึง 0.46) และอัตราการเสียชีวิตลดลงในกลุ่มรักษา (34.2% เทียบกับ 53%) ความเสี่ยงโดยรวมของอคติสำหรับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตสูงมาก และความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ การศึกษาได้รายงานการมีเลือดออกใน 31.7% ของกลุ่มรักษา และ 20.5% ของกลุ่มควบคุม (OR 1.8, 95% CI 0.96 ถึง 3.37; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

การศึกษาที่กำลังดำเนินการ

เราพบการศึกษาที่กำลังดำเนินการ 22 เรื่องในสถานพยาบาล (20 RCTs ผู้เข้าร่วม 14,730 คน; 2 NRS ผู้เข้าร่วม 997 คน) ใน 10 ประเทศ (ออสเตรเลีย (1), บราซิล (1), แคนาดา (2), จีน (3), ฝรั่งเศส (2) , เยอรมนี (1), อิตาลี (4), สวิตเซอร์แลนด์ (1), สหราชอาณาจักร (1) และสหรัฐอเมริกา (6)) การศึกษาที่กำลังดำเนินการ 12 รายการวางแผนที่จะรายงานการเสียชีวิต และ 6 รายการวางแผนที่จะรายงานการสนับสนุนทางเดินหายใจเพิ่มเติม การศึกษา 13 รายการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2020 (ผู้เข้าร่วม 6959 คน) 8 การศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2021 (ผู้เข้าร่วม 8512 คน) และหนึ่งในเดือนธันวาคม 2021 (ผู้เข้าร่วม 256 คน) การศึกษา 4 รายการมีแผนจะรวมผู้เข้าร่วม 1000 คนขึ้นไป

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ตุลาคม 2020