สารละลายคริสตัลลอยด์ที่สมดุลกับน้ำเกลือ 0.9% สำหรับเด็กที่ขาดน้ำอย่างรุนแรงและมีอาการท้องเสียเฉียบพลัน

ภาวะขาดน้ำคืออะไรและมีวิธีการรักษาอย่างไร

เด็กที่มีอาการท้องเสียเฉียบพลันหรือกระเพาะและลำไส้อักเสบที่มีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงจำเป็นต้องให้สารน้ำคืนทางหลอดเลือดดำ (เรียกว่าการแก้ไขทางหลอดเลือดดำ) สารละลายทางหลอดเลือดดำที่ใช้กันมากที่สุดเพื่อจุดประสงค์นี้เรียกว่า crystalloids ซึ่งเป็นสารละลายของเกลือแร่ (เช่น อิเล็กโทรไลต์ เช่น โซเดียม โพแทสเซียม หรือคลอไรด์) คริสตัลลอยด์ที่ใช้บ่อยที่สุดในการให้สารน้ำแก่เด็กคือน้ำเกลือ 0.9% ไม่ชัดเจนว่าสารน้ำชนิดนี้นี้เป็นการแทรกแซงที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเหล่านี้หรือไม่ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับของเหลวอื่นๆ ในโรคและอาการอื่นๆ การใช้น้ำเกลือ 0.9% เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือทำให้ภาวะเป็นกรดในเลือดจากการเผาผลาญแย่ลง และเพิ่มระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ภาวะเลือดเป็นกรดจากการเผาผลาญคืออะไร

ภาวะ metabolic acidosis หมายถึงการลดลงของค่า pH ในเลือดต่ำที่เกิดจากโรคต่าง ๆ รวมถึงภาวะขาดน้ำ ค่า pH เป็นตัวชี้วัดว่าสารละลายที่เป็นกรด/เบส (เช่น น้ำหรือของเหลวในร่างกาย) เป็นอย่างไร การวัดระดับของภาวะเลือดเป็นกรดอีกอย่างหนึ่งคือระดับไบคาร์บอเนตในเลือด ไบคาร์บอเนตเป็นบัฟเฟอร์ของร่างกายที่ช่วยชดเชยค่า pH เมื่อเกิดภาวะ metabolic acidosis ยิ่งระดับไบคาร์บอเนตในซีรั่มต่ำลงเท่าใด ภาวะเลือดเป็นกรดก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น ภาวะเลือดเป็นกรดจากการเผาผลาญเป็นภาวะแทรกซ้อนทั่วไปของภาวะขาดน้ำ ซึ่งอาจทำให้อาเจียนและขัดขวางการรับประทานอาหารในเด็กที่ฟื้นตัวจากภาวะขาดน้ำ ซึ่งอาจเพิ่มระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อภาวะเลือดเป็นกรดในระดับรุนแรง (pH ต่ำมาก) และไม่ได้รับการรักษา จะส่งผลต่อการทำงานของร่างกายในการเผาผลาญ ความกลัวอีกอย่างของการใช้น้ำเกลือ 0.9% คือการเพิ่มความเสี่ยงของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ (ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ) ซึ่งมักส่งผลต่อเด็กที่ขาดน้ำ ภาวะโพแทสเซียมต่ำอาจขัดขวางความสามารถของเด็กในการรับของเหลวทางช่องปากและการให้อาหาร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารลดลง

อะไรที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการรักษาอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงในเด็กที่มีอาการท้องเสีย

ทางเลือกแทนสารละลายน้ำเกลือ 0.9% คือสิ่งที่เรียกว่า สารละลายสมดุล ซึ่งหมายถึงของเหลวที่ให้ทางหลอดเลือดดำที่มีส่วนประกอบของอิเล็กโทรไลต์ใกล้เคียงกับพลาสมาของมนุษย์ (ส่วนประกอบของเลือด) เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำเกลือ 0.9% ซึ่งมีเฉพาะโซเดียมและคลอไรด์ สารละลายที่สมดุลจะมีองค์ประกอบของอิเล็กโทรไลต์ (โซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์) คล้ายกับองค์ประกอบของพลาสมาของมนุษย์ รวมถึงแคทไอออนเพิ่มเติม (แคลเซียม โพแทสเซียม หรือแมกนีเซียม) และแอนไอออน เช่น แลคเตต อะซีเตต หรือกลูโคเนต องค์ประกอบที่คล้ายกับพลาสมาของมนุษย์นั้นคาดว่าจะมีประโยชน์ในการให้สารน้ำทดแทนมากกว่าน้ำเกลือ 0.9% แบบดั้งเดิม Cochrane Review นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าการให้น้ำแก่เด็กที่ขาดน้ำด้วยสารละลายที่สมดุลนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับน้ำเกลือ 0.9% หรือไม่

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่ามีความแตกต่างหรือไม่ระหว่างการให้น้ำในเด็กที่มีภาวะขาดน้ำรุนแรงเนื่องจากอาการท้องร่วงด้วยน้ำเกลือ 0.9% กับการให้สารละลายที่สมดุล

เราทำอะไร

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์และพบการศึกษา 5 ฉบับที่ประเมินเด็ก 465 คน การศึกษาเหล่านี้สุ่มเปรียบเทียบสารละลายที่สมดุล (Ringer's lactate หรือ Plasma-Lyte) กับน้ำเกลือ 0.9% สำหรับเด็กที่มีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงและมีอาการท้องร่วงเฉียบพลัน การศึกษาดำเนินการในอินเดีย ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

เราพบอะไร

ในเด็กที่มีอาการท้องเสียและมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง การให้น้ำทดแทนด้วยสารละลายที่สมดุลน่าจะส่งผลให้เวลาที่เด็กอยู่ในโรงพยาบาลลดลงเล็กน้อย ในขณะที่เราไม่มั่นใจมากนักเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเสียชีวิตระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อเทียบกับการให้น้ำทดแทนด้วยน้ำเกลือ 0.9%

สารละลายที่สมดุลอาจทำให้ค่า pH ในเลือดและระดับไบคาร์บอเนตเพิ่มขึ้นหลังการแก้ไข ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าภาวะ metabolic acidosis ดีขึ้นเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม สารละลายที่สมดุลไม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของเหลวทางเส้นเลือดเพิ่มเติมหลังจากการแก้ไขเบื้องต้น ปริมาตรของของเหลวที่ให้ และในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของระดับอิเล็กโทรไลต์และครีเอตินิน (ของเสียที่มาจากกล้ามเนื้อ)

นอกจากนี้ ในแง่ของผลข้างเคียง การให้สารน้ำที่สมดุลน่าจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำหลังจากการแก้ไขทางหลอดเลือดดำ (นั่นคือ เด็กที่มีค่าโพแทสเซียมในเลือดต่ำน้อยลง) หลังจากการแก้ไขทางหลอดเลือดดำ และอาจไม่มีความแตกต่างในอุบัติการณ์ของภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ (ระดับโซเดียมในเลือดต่ำ) เมื่อเทียบกับน้ำเกลือ 0.9%

ผลลัพธ์ของเราใช้ได้กับ Ringer's lactate เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากหลักฐานส่วนใหญ่มาจากการศึกษาเปรียบเทียบน้ำเกลือ 0.9% กับสารละลายนี้ หลักฐานเกี่ยวกับ Plasma-Lyte (สารละลายที่สมดุลอื่น) นั้นหายากและควรมีการศึกษาเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

หลักฐานเปรียบเทียบน้ำเกลือ 0.9% กับสารละลายที่สมดุลนั้นหายาก การศึกษาที่มีอยู่ประเมินจำนวนเด็กที่น้อยมากและเป็นไปได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทราบว่าเด็กได้รับการรักษาแบบใด ซึ่งทำให้เราไม่มั่นใจในผลลัพธ์

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การทบทวนนี้สรุปหลักฐานได้ถึง 4 พฤษภาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของสารละลายที่สมดุลต่อการตายระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลในเด็กที่ขาดน้ำอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม สารละลายที่สมดุลอาจส่งผลให้เวลาการอยู่ในโรงพยาบาลลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับน้ำเกลือ 0.9% สารน้ำที่สมดุลยังลดความเสี่ยงของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำหลังจากการแก้ไขทางหลอดเลือดดำ

นอกจากนี้ หลักฐานบ่งชี้ว่าสารละลายที่สมดุลเมื่อเทียบกับน้ำเกลือ 0.9% อาจไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความต้องการสารน้ำทางเส้นเลือดเพิ่มเติมหรือในมาตรการทางชีวเคมีอื่นๆ เช่น ระดับโซเดียม คลอไรด์ โพแทสเซียม และครีเอตินิน สุดท้าย อาจไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสารละลายที่สมดุลกับน้ำเกลือ 0.9% ในอุบัติการณ์ของภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

แม้ว่าโรคท้องเสียเฉียบพลันจะเป็นโรคที่หายได้เอง แต่ภาวะขาดน้ำอาจเกิดขึ้นในเด็กบางคน ภาวะขาดน้ำเป็นผลมาจากการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ (โซเดียม คลอไรด์ โพแทสเซียม และไบคาร์บอเนต) ที่เพิ่มขึ้นในน้ำอุจจาระเหลว เมื่อการสูญเสียเหล่านี้สูงและไม่ได้ทดแทนอย่างเพียงพอ ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงจะเกิดขึ้น ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ สารน้ำที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับจุดประสงค์นี้คือ น้ำเกลือ 0.9% สารละลายที่สมดุล (เช่น Ringer's lactate) เป็นทางเลือกแทนน้ำเกลือ 0.9% และเกี่ยวข้องกับจำนวนวันที่รับการรักษาในโรงพยาบาลที่น้อยลงและผลลัพธ์ทางชีวเคมีที่ดีขึ้น หลักเกณฑ์ที่มีอยู่ให้คำแนะนำที่ขัดแย้งกัน ยังไม่ชัดเจนว่าน้ำเกลือ 0.9% หรือของเหลวทางหลอดเลือดดำที่สมดุลมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้สารน้ำแก่เด็กที่มีภาวะขาดน้ำรุนแรงเนื่องจากท้องเสีย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และผลเสียของสารละลายที่สมดุลสำหรับการให้สารน้ำคืนอย่างรวดเร็วของเด็กที่มีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงเนื่องจากอาการท้องร่วงเฉียบพลัน ในแง่ของระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตเทียบกับน้ำเกลือ 0.9%

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการสืบค้นตามแบบมาตรฐานและครอบคลุมของ Cochrane วันที่ค้นหาล่าสุดคือ 4 พฤษภาคม 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมในเด็กที่มีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงเนื่องจากอาการท้องร่วงเฉียบพลันโดยเปรียบเทียบสารละลายที่สมดุล เช่น Ringer's lactate หรือ Plasma-Lyte กับน้ำเกลือ 0.9% สำหรับการให้สารน้ำอย่างรวดเร็ว

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ 1. ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และ 2. การเสียชีวิต ผลลัพธ์รองของเราคือ 3. ความต้องการของเหลวเพิ่มเติม 4. ปริมาณของเหลวทั้งหมดที่ได้รับ 5. เวลาในการแก้ไขภาวะเลือดเป็นกรด 6. การเปลี่ยนแปลงและค่าสุดท้ายของดัชนีทางชีวเคมี (pH ไบคาร์บอเนต โซเดียม คลอไรด์ โพแทสเซียม และครีเอตินิน) 7. อุบัติการณ์ของการบาดเจ็บของไตเฉียบพลัน และ 8. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

ลักษณะสำคัญของการศึกษาที่ได้รวบรวม

เรารวมการศึกษา 5 ฉบับกับเด็ก 465 คน ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เมตต้าได้จากเด็ก 441 คน การศึกษา 4 ฉบับ ดำเนินการในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง และการศึกษา 1 ฉบับในประเทศที่มีรายได้สูง 2 ประเทศ การศึกษา 4 ฉบับ ประเมิน Ringer's lactate และการศึกษา 1 ฉบับประเมิน Plasma-Lyte การศึกษา 2 ฉบับ รายงานระยะเวลาอยู่ที่โรงพยาบาล และมีเพียงการศึกษาเดียวที่รายงานผลการเสียชีวิต การศึกษา 4 ฉบับรายงานค่า pH สุดท้าย และการศึกษา 5 ฉบับรายงานระดับไบคาร์บอเนต มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ในการศึกษา 2 ฉบับ และภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ในการศึกษา 2 ฉบับ

ความเสี่ยงของการมีอคติ

การศึกษาทั้งหมดมีอย่างน้อย 1 โดเมนที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ชัดเจนของอคติ ความเสี่ยงของการประเมินอคติใช้ในการประเมิน GRADE

ผลลัพธ์หลัก

เมื่อเทียบกับน้ำเกลือ 0.9% สารละลายที่สมดุลอาจส่งผลให้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลลดลงเล็กน้อย (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) −0.35 วัน, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −0.60 ถึง −0.10; การศึกษา 2 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) อย่างไรก็ตาม หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของสารละลายที่สมดุลต่อการตายระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลในเด็กที่ขาดน้ำอย่างรุนแรง (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.33, 95% CI 0.02 ถึง 7.39; การศึกษา 1 ฉบับ เด็ก 22 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ผลลัพธ์รอง

สารละลายที่สมดุลอาจทำให้ค่า pH ในเลือดสูงขึ้น (MD 0.06, 95% CI 0.03 ถึง 0.09; การศึกษา 4 ฉบับ, เด็ก 366 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และระดับไบคาร์บอเนต (MD 2.44 mEq/L, 95% CI 0.92 ถึง 3.97; เด็ก 443 คน, การศึกษา 4 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) นอกจากนี้ การให้สารละลายที่สมดุลน่าจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำหลังการแก้ไขทางหลอดเลือดดำ (RR 0.54, 95% CI 0.31 ถึง 0.96; การศึกษา 2 ฉบับ, เด็ก 147 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง)

อย่างไรก็ตาม หลักฐานแสดงให้เห็นว่าการให้สารน้ำที่สมดุลอาจส่งผลให้ความต้องการของเหลวทางหลอดเลือดดำเพิ่มเติมไม่แตกต่างกันหลังจากการแก้ไขครั้งแรก ในแง่ปริมาณของของเหลวที่ให้ หรือในการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของระดับโซเดียม คลอไรด์ โพแทสเซียม และครีเอตินิน

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย พญ.ผการกอง ลุมพิกานนท์ 7 มกราคม 2024

Tools
Information