โปรไบโอติกเพื่อรักษาเชื้อราในช่องคลอดและปากช่องคลอดในสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์

คำถาม

ในรีวิว Cochrane เราประเมินผลและความปลอดภัยของโปรไบโอติกสำหรับการรักษาเชื้อราในช่องคลอดและปากช่องคลอด (VVC) ในสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์เมื่อเทียบกับยาต้านเชื้อราทั่วไป หรือโปรไบโอติกที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงผลของยาต้านเชื้อราทั่วไป

ความเป็นมา

เชื้อราในช่องคลอด เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ที่อยู่อาศัยปกติช่องคลอด (microbiota) ภาวะนี้มีลักษณะจำเพาะคือมีการลดลงของแบคทีเรียชนิดที่เรียกว่าแลคโตบาซิไลร่วมกับการเติบโตขึ้นมากของเชื้อราที่เรียกว่า Candida ถึงแม้ว่าการรักษาเชื้อราในช่องคลอดโดยยาต้านเชื้อราธรรมดาค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการให้บริการการรักษาทางคลินิก (ไม่มีอาการทางช่องคลอดชัดเจน) มีการเพิ่มมากขึ้นในความต้านทานยาและการเกิดซ้ำของ VVC ยาต้านเชื้อราทั่วไปทำให้เกิดผลข้างเคียงมาก โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่เชื่อว่าจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อบริโภค ความสามารถของโปรไบโอติกในการรักษา และการกู้คืน microbiota ในช่องคลอดปกติ และความสามารถอาจจะต่อต้านให้ Candidas ทำให้เกิดแนวคิดของการใช้โปรไบโอติกสำหรับการรักษา VVC เราต้องการค้นหาว่าการใช้โปรไบโอติกอาจจะมีประโยชน์ในการรักษา VVC ในสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์โดยไม่มีความเสี่ยงสูงหรือผลข้างเคียงหรือไม่

วิธีการศึกษา

เราค้นหาหลักฐานจนถึงตุลาคม 2017 และรวบรวม 10 การทดลองซึ่งมีผู้เข้าร่วม 1656 คน การทดลองกินเวลาตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี การทดลองทั้งหมดใช้วิธีห้องปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยโรค สี่การทดลองเปรียบเทียบยาเหน็บ(ยาแทรกเข้าไปในช่องคลอดโดยตรง) หรือยาเม็ด clotrimazole (ยาต้านเชื้อรา) ร่วมกับยาแคปซูลโปรไบโอติกกับยาเหน็บช่องคลอดหรือยาเม็ดของ clotrimazole เพียงอย่างเดียว สามการทดลองเปรียบเทียบของยาเหย็บชนิด miconazole (ยาต้านเชื้อรา) ร่วมกับยาแคปซูลเหน็บช่องคลอดโปรไบโอติกกับยาเหน็บช่องคลอด miconazole เพียงอย่างเดียว สองการทดลองเปรียบเทียบยากิน fluconazole (ยาต้านเชื้อรา) ร่วมกับยากินชนิดแคปซูลโปรไบโอติกกับยากิน fluconazole ร่วมกับยากินชนิดแคปซูลของยาหลอก หนึ่งการทดลองเปรียบเทียบยากิน fluconazole และยาเหน็บ fenticonazole (ยาต้านเชื้อรา) กับยากิน fluconazole ร่วมกับยาเหน็บ fenticonazole ร่วมกับโปรไบโอติก

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

เมื่อเทียบกับยาต้านเชื้อราทั่วไปที่ใช้เดี่ยว โปรไบโอติกที่เป็นการบำบัดแบบเสริมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงอัตราของการรักษาหายระยะสั้น (ภายใน ห้าถึง10 วัน) ทางคลินิก การรักษาหายระยะสั้นของราจากผลตรวจ (ไม่มีผลลัพธ์ห้องปฏิบัติการผิดปกติ) และ การกลับเป็นซ้ำที่หนึ่งเดือน (การเกิดซ้ำของปัญหา) แต่ดูเหมือนจะไม่มีอิทธิพลต่ออัตราการรักษาหายระยะยาว (ภายในหนึ่งถึงสามเดือน) ทางคลินิก การรักษาหายระยะยาวของเชื้อราจากผลตรวจ อาการข้างเคียงที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณภาพของหลักฐานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการใช้โปรไบโอติกเป็นยาเสริมกับยาต้านเชื้อราทั่วไป หรือใช้เพียงอย่างเดียวสำหรับการรักษาของ VVC ในสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพของหลักฐานเป็นต่ำ หรือต่ำมากในรีวิวนี้ ดังนั้นเราจึงมีความมั่นใจน้อยมากในผลลัพธ์

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

คุณภาพหลักฐานต่ำและต่ำมากแสดงว่า เมื่อเทียบกับการรักษามาตรฐาน การใช้โปรไบโอติกเป็นการบำบัดแบบเสริมสามารถเพิ่มอัตราการรักษาทางคลินิก และ ทางผลตรวงทางห้องปฏิบัติการระยะสั้นและลดอัตราการกำเริบในหนึ่งเดือนแต่นี้ไม่ได้ส่งผลถึงความถี่ที่สูงขึ้นของการรักษาทางคลินิก หรือทางผลตรวงทางห้องปฏิบัติการระยะยาว การใช้โปรไบโอติกดูเหมือนจะไม่เพิ่มความถี่ของอาการข้างเคียงทั้งที่ร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง ยังมีความจำเป็นสำหรับRctที่ออกแบบดี มีระเบียบวิธีวิจัยที่มาตรฐาน ที่ติดตามผลยาวนานกว่า และขนาดตัวอย่างที่ใหญ่กว่า

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

เชื้อราในช่องคลอดและปากช่องคลอด (VVC) ประมาณว่า แบบที่สองพบมากที่สุดของการติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย vaginosis ความสามารถของโปรไบโอติกในการรักษา และการกู้คืน microbiota ของช่องคลอดปกติ และความสามารถในการต้านทาน Candidas ทำให้เกิดแนวคิดของการใช้โปรไบโอติกสำหรับการรักษา VVC

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของโปรไบโอติกสำหรับการรักษาเชื้อราในช่องคลอดและปากช่องคลอดในสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นฐานข้อมูลต่อไปนี้จนถึงตุลาคม 2017: กลุ่มรีวิวCochrane เรื่องโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ CENTRAL, MEDLINE, Embase และแปดฐานข้อมูลอื่น เราค้นตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ: World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform, ClinicalTrials.gov Web of Scienceและ OpenGrey เราตรวจสอบวารสารเฉพาะ รายการการอ้างอิงของบทความที่เผยแพร่และดำเนินการประชุม เราได้รวบรวมข้อมูลจากบริษัทยาและผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (RCT) ที่ใช้โปรไบโอติกเพียงอย่างเดียว หรือ ใช้ร่วมกับยาต้านเชื้อราทั่วไปที่ใช้รักษา VVC ในสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์ การทดลองรวมรวมสตรีที่เป็น VVC ซ้ำ ติดเชื้อราร่วมกับการติดเชื้ออื่น ๆทางช่องคลอดและปากช่องคลอด เบาหวาน โรคภูมิคุ้มกันหรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันไม่เข้าเกณฑ์ในการรีวิวนี้ โปรไบโอติกเข้าเกณฑ์ถ้าทำ จากสายพันธุ์เดียวหรือหลายสายพันธุ์ และเป็น ชนิด/ปริมาณ/เส้นทางของการบริหารยาใดก็ได้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้เขียนรีวิวสองคนประเมินทดลองที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และแยกข้อมูลอย่างเป็นอิสระ เราแก้ไขความขัดแย้งใด ๆ ผ่านฉันทามติ การประเมินคุณภาพของหลักฐานโดยใช้วิธี GRADE

ผลการวิจัย: 

สิบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (1656 คน) เข้าเกณฑ์การคัดเลือกของเรา และการทดลองเหล่านี้ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทยา การทดลองทั้งหมดใช้โปรไบโอติกเป็นการบำบัดแบบเสริมกับยาต้านเชื้อรา โปรไบโอติกเพิ่มอัตราการรักษาทางคลินิกระยะสั้น (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.14, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 1.05 ถึง 1.24 ผู้เข้าร่วม 695 คน 5 การศึกษา หลักฐานคุณภาพต่ำ) และ อัตราการรักษาหายทางการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (RR 1.06, 95% CI 1.02 ถึง 1.10 ผู้เข้าร่วม 969 คน 7 การ ศึกษา คุณภาพหลักฐานต่ำ) และลดอัตราการกำเริบในหนึ่งเดือน (RR 0.34, 95% CI 0.17 ถึง 0.68 ผู้เข้าร่วม 388 คน 3 ศึกษา หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) อย่างไรก็ตาม ผลนี้ไม่ได้แปลถึงความถี่ที่สูงกว่าของการรักษาหายทางคลินิกระยะยาว (1 เดือนหลังการรักษา: RR 1.07, 95% CI 0.86 ถึง 1.33, 172 คน 1 การศึกษา หลักฐานคุณภาพต่ำมาก สามเดือนหลังการรักษา: RR 1.30, 95% CI 1.00 ถึง 1.70, ผู้เข้าร่วม 172 คน หนึ่งการศึกษา หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) หรือรักษาหายจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (หนึ่งเดือนหลังการรักษา: RR 1.26, 95% CI 0.93 ถึง 1.71, ผู้เข้าร่วม 627 คน 3 ศึกษา หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) สามเดือนหลังการรักษา: RR 1.16, 95% CI 1.00 ถึง 1.35, ผู้เข้าร่วม 172 คน หนึ่งการศึกษา หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) การใช้โปรไบโอติกไม่เพิ่มความถี่ของผลข้างเคียงที่ร้ายแรง (RR 0.80, 95% CI 0.22 ถึง 2.94; ผู้เข้าร่วม 440 คน 2 การศึกษา หลักฐานคุณภาพต่ำ) เราไม่พบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบที่เข้าเกณฑ์ที่ศึกษาผลเป็นระยะเวลาในการกลับเป็นซ้ำ ความต้องการเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมเมื่อสิ้นสุดการรักษา ความพึงพอใจของผู้ป่วย และความคุ้มค่า

บันทึกการแปล: 

แปลโดยนพ.เจน โสธรวิทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แปลเมื่อ 26 มกราคม 2018

Tools
Information