ยาระบายสำหรับรักษาอาการท้องผูกในผู้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

ความเป็นมา

ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายอาจได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำให้บุคคลนั้นรู้สึกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการควบคุมความเจ็บปวดและอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายอื่นๆ ผู้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองมักมีอาการท้องผูก นี่เป็นผลจากการใช้ยา (เช่น มอร์ฟีน) เพื่อควบคุมความเจ็บปวด รวมถึงปัจจัยด้านโรค อาหาร และการเคลื่อนไหว มียาระบายให้เลือกมากมาย จุดมุ่งหมายของการทบทวนนี้คือเพื่อหาสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาระบายสำหรับการรักษาอาการท้องผูกในผู้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

ลักษณะการศึกษา

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์สำหรับการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับการใช้ยาระบายสำหรับรักษาอาการท้องผูกในผู้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ผู้ทบทวน 2 คนประเมินคุณภาพการศึกษาและดึงข้อมูลออกมา

ผลลัพธ์ที่สำคัญและคุณภาพของหลักฐาน

เราพบการศึกษา 5 ฉบับที่ศึกษากับคน 370 คน ยาระบายที่ได้รับการประเมิน ได้แก่ แลคทูโลส มะขามแขก โคแดนทราเมอร์ร่วมกับโปโลซาเมอร์ โดคูเซต และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับพาราฟินเหลว Misrakasneham ได้รับการประเมินเช่นกัน เป็นยาแผนโบราณของอินเดียและใช้เป็นยาระบาย ประกอบด้วยน้ำมันละหุ่ง เนยใส นม และสมุนไพร 21 ชนิด

ไม่มีหลักฐานว่ายาระบายชนิดใดให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม การทบทวนมีข้อจำกัดเนื่องจากหลักฐานมาจากการทดลองขนาดเล็กเพียง 5 การทดลอง และความพึงพอใจของผู้ป่วยและมีการประเมินเรื่องค่าใช้จ่ายน้อย จำเป็นต้องมีการทดลองอิสระที่เข้มงวดเพิ่มเติมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาระบาย

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนครั้งที่ 2 นี้พบว่ายาระบายมีประสิทธิผลใกล้เคียงกัน แต่หลักฐานยังคงมีจำกัดเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอจาก RCTs ขนาดเล็กสองสามเรื่อง ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินโพลิเอธิลีนไกลคอลหรือการแทรกแซงใดๆ ที่ให้ทางทวารหนัก จำเป็นต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาระบายในกลุ่มผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคอง การอนุมานผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาระบายที่ประเมินในกลุ่มประชากรอื่น ๆ ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง นี่เป็นเพราะความแตกต่างในผู้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลของยาระบาย

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane เกี่ยวกับประสิทธิผลของยาระบายสำหรับการรักษาอาการท้องผูกในผู้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง การศึกษาก่อนหน้านี้เผยแพร่ในปี 2006 และ 2010 ซึ่งเราได้ประเมินการทดลองของ methylnaltrexone ด้วย การทดลองเหล่านี้ถูกลบออกเนื่องจากถูกรวมอยู่ในการทบทวนฉบับอื่นที่รอตีพิมพ์ ในการทบทวนก่อนหน้านี้ เราไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาระบายแต่ละชนิด เนื่องจากการประเมินมีจำนวนจำกัด แม้ว่าอาการท้องผูกจะเป็นเรื่องปกติในการดูแลแบบประคับประคอง แต่ก็สร้างความทุกข์ทรมานอย่างมากเนื่องจากอาการทางร่างกายที่ไม่พึงประสงค์และมียาระบายที่หลากหลายซึ่งให้ผลแตกต่างกันในประชากรกลุ่มอื่น

วัตถุประสงค์: 

เพื่อศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่แตกต่างกันของยาระบายที่ใช้ในการจัดการกับอาการท้องผูกในผู้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาใน Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; The Cochrane Library), MEDLINE, EMBASE, CINAHL และ Web of Science (SCI & CPCI-S) สำหรับการทดลองจนถึงเดือนกันยายน 2014

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่ประเมินยาระบายสำหรับรักษาอาการท้องผูกในผู้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้เขียน 2 คนประเมินคุณภาพการทดลองและดึงข้อมูล ความเหมาะสมของการรวมข้อมูลจากการศึกษาขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของการวัดทางคลินิกและผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

เราพบการศึกษา 5 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับยาระบายแลคทูโลส มะขามแขก โคแดนทราเมอร์ มิสราคัสเนแฮม โดคัสเทต และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับพาราฟินเหลว โดยรวมแล้ว ผลการศึกษาพบว่ามีความเสี่ยงต่ออคติที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากการศึกษาทั้ง 5 ฉบับเปรียบเทียบยาระบายหรือยาระบายหลายชนิดร่วมกัน จึงไม่สามารถวิเคราะห์เมตาได้ ไม่มีหลักฐานว่ายาระบายแต่ละตัวมีประสิทธิภาพมากกว่ายาระบายชนิดอื่นหรือก่อให้เกิดผลเสียน้อยกว่าหรือไม่

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล แพทย์หญิงชุติมา ชุณหะวิจิตร Edit โดย ผการกอง 18 เมษายน 2023

Tools
Information