น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก (น้ำเกลือที่มีเกลืออย่างน้อย 3%) พ่นเป็นละอองละเอียดผ่านหน้ากากหรือหลอดใช้ทางปากสำหรับโรคซิสติกไฟโบรซิส

คำถามการทบทวนวรรณกรรม

การสูดดมน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก (น้ำเกลือที่มีเกลืออย่างน้อย 3%) ในรูปแบบละอองผ่านหน้ากากหรือหลอดให้ทางปาก จะช่วยให้การขับเสมหะในปอดของผู้ป่วยโรคซิสติก ไฟโบรซิส (CF) ดีขึ้นกว่ากว่ายาหลอก (ละอองที่ไม่มีเกลือหรือน้อยมาก) หรือยาตัวอื่นๆหรือไม่

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

คนที่เป็นโรค CF จะผลิตเสมหะเหนียวจำนวนมากซึ่งยากต่อการขับออกและปิดกั้นทางเดินหายใจ กายภาพบำบัดทรวงอกหรือการใช้ยา เช่น น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ใช้เพื่อพยายามล้างเสมหะออกจากทางเดินหายใจ น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกคือน้ำที่มีความเข้มข้นของเกลือ 3% ถึง 7% และสูดดมในลักษณะเป็นละอองละเอียด นี่คือการปรับปรุงของการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้

ใจความสำคัญ

• เราไม่แน่ใจว่าการสูดดมน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกแบบ nebulised เป็นประจำจะช่วยปรับปรุงการทำงานของปอดหรือไม่เมื่อเทียบกับยาหลอก

• ดูเหมือนว่าน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกแบบพ่นละอองจะทำงานได้ดีเมื่อใช้เสริมกับการทำกายภาพบำบัด

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ศึกษาการใช้น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกแบบพ่นละออง เปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการรักษาประเภทอื่นเพื่อล้างเสมหะออกจากปอด เราเปรียบเทียบขนาดและวิธีการของการศึกษาและระบุว่าเรามั่นใจในผลลัพธ์เพียงใด

เราพบอะไร

เรารวมการทดลอง 24 ฉบับ กับผู้ป่วยโรค CF 1318 รายที่มีอายุระหว่างหนึ่งเดือนถึง 56 ปี 2 ใน 3 ของการทดลองเปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับยาหลอก (การรักษาหลอก); การทดลองที่เหลือเปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับการขับเสมหะแบบอื่น (รวมถึงแมนนิทอล rhDNase (Pulmozyme®) อะมิโลไรด์ Mistabron® ไซลิทอล); และการทดลอง 1 ฉบับเปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก 7% กับน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก 3% การทดลองประเมินความเข้มข้นของน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกที่แตกต่างกันด้วยเครื่องพ่นยาที่แตกต่างกันและกำหนดเวลาการรักษาที่แตกต่างกัน การรักษาที่พบบ่อยที่สุดคือน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก 7% วันละ 2 ครั้ง และเครื่องพ่นยาที่ใช้บ่อยที่สุดคืออัลตราโซนิก การทดลองส่วนใหญ่รักษาผู้ป่วยด้วยยาขยายหลอดลมเพื่อขยายทางเดินหายใจก่อนที่จะให้น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก

ผลลัพธ์หลัก

น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก 3% ถึง 7% เทียบกับยาหลอก

เราไม่แน่ใจว่าน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นสูงจะทำให้การทำงานของปอดดีขึ้นในโรคที่คงตัวหลังจากผ่านไป 4 สัปดาห์หรือไม่ การทดลอง 2 ฉบับแสดงให้เห็นว่าการทำงานของปอดอาจมีการปรับปรุงเล็กน้อย (วัดโดยใช้ดัชนีการขับออกจากปอด) ด้วยน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก เมื่อเทียบกับยาหลอกในเด็กก่อนวัยเรียน นอกจากนี้เรายังไม่แน่ใจด้วยว่าน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกสร้างความแตกต่างในการล้างเมือกออกจากปอด อาการกำเริบ หรือผลข้างเคียงเมื่อเทียบกับยาหลอกหรือไม่

ในระหว่างการกำเริบ เราพบว่าการทำงานของปอดอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยหลังจากน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก เมื่อเทียบกับยาหลอก การทดลองไม่ได้รายงานผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ และไม่มีผู้เสียชีวิต

การศึกษา 1 ฉบับเปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก 7% กับน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า (3%); เราไม่แน่ใจว่าความเข้มข้นที่สูงขึ้นจะทำให้การทำงานของปอดดีขึ้นหรือไม่

น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกเทียบกับการบำบัดด้วยการขับเคลื่อนเมือก

การทดลอง 3 ฉบับเปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับ rhDNase และพบว่า rhDNase อาจนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานของปอดเมื่อเทียบกับน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกหลังจาก 3 เดือน เราไม่แน่ใจว่าผลข้างเคียงมีความแตกต่างกันหรือไม่

การทดลอง 1 ฉบับเปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับอะไมโลไรด์ และการทดลองเพิ่มเติมเปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับโซเดียม-2-เมอร์แคปโตอีเทนซัลโฟเนต (Mistabron®) แต่ไม่มีการทดลองใดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของการรักษาต่อการทำงานของปอด

ในทำนองเดียวกัน การทดลองเปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับแมนนิทอลไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการทำงานของปอด แต่รายงานว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างการรักษาในการขับเมือกออกจากปอด คนที่ใช้แมนนิทอลบอกว่ามันระคายเคืองมากกว่าน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก

การทดลอง 2 ฉบับ เปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับไซลิทอล แต่เราไม่แน่ใจว่าการทำงานของปอดมีความแตกต่างหรือไม่ และไม่มีการวัดผลลัพธ์อื่นใดของเรา

หลักฐานนี้มีข้อจำกัดอะไรบ้าง

เราไม่มั่นใจในหลักฐานจากการทดลองเหล่านี้ มีความเสี่ยงสูงที่ผู้คนจะรู้ว่าพวกเขาได้รับการรักษาแบบใดในการทดลองครึ่งหนึ่ง เนื่องจากพวกเขาสามารถรู้ความแตกต่างของรสชาติระหว่างสารต่างๆที่ใช้ได้

ปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เราไม่แน่ใจในผลลัพธ์คือมีคนจำนวนน้อยที่เข้าร่วมการทดลองร่วมกับผลลัพธ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ การทดลองบางฉบับยังจำกัดผู้เข้าร่วมไว้เฉพาะผู้ที่สามารถทนต่อน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นสูงได้หรือจำกัดเฉพาะบางกลุ่มอายุ

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึง 25 เมษายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่แน่ใจอย่างมากว่าการใช้น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกแบบ nebulised เป็นประจำโดยผู้ใหญ่และเด็กอายุเกิน 12 ปีที่เป็นโรค CF ส่งผลให้การทำงานของปอดดีขึ้นหลังจาก 4 สัปดาห์ (การศึกษา 3 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก); ไม่พบความแตกต่างในสัปดาห์ที่ 48 (การศึกษา 1 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) น้ำเกลือ Hypertonic ปรับปรุง LCI เล็กน้อยในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

หลักฐานจากการทดลองแบบ cross-over ขนาดเล็กในเด็กบ่งชี้ว่า rhDNase อาจทำให้ปอดทำงานได้ดีกว่าน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกที่ 3 เดือน เมื่อมีคุณสมบัติตามนี้ เราเน้นว่าแม้ว่าการศึกษาจะแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุง FEV 1 นั้นดีขึ้นด้วย rhDNase ที่ให้ทุกวัน แต่ก็ไม่พบความแตกต่างในผลลัพธ์รองใด ๆ

น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกดูเหมือนจะช่วยเสริมการทำกายภาพบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่โรคปอดกำเริบเฉียบพลันในผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม สำหรับผลลัพธ์ที่ได้รับการประเมิน ความแน่นอนของหลักฐานมีตั้งแต่ต่ำมากไปจนถึงต่ำตามเกณฑ์ GRADE

บทบาทของน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกร่วมกับการบำบัดด้วยโมดูเลเตอร์ตัวควบคุมสื่อกระแสไฟฟ้า (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator CFTR) จำเป็นต้องได้รับการพิจารณา และการวิจัยในอนาคตจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ประเด็นนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

น้ำเกลือ Hypertonic ช่วยเพิ่มการขับออกของเยื่อเมือกและอาจช่วยลดกระบวนการอักเสบแบบทำลายล้างในทางเดินหายใจ นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความทนทานของการรักษาด้วยน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกแบบพ่นละอองในผู้ที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิส (CF) เปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการรักษาอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มการขับออกของเยื่อเมือก

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาใน Cochrane Cystic Fibrosis and Genetic Disorders Group Haemoglobinopathies Trials Register ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอ้างอิงที่พบจากการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม และ handsearches ของวารสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือบทคัดย่อของการประชุม นอกจากนี้ยังค้นหาการทดลองที่ลงทะเบียนว่ากำลังดำเนินการอยู่ด้วย

การค้นหาล่าสุด: 25 เมษายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มและกึ่งสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมเพื่อประเมินน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก เปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการขับเยื่อเมือกวิธีอื่นๆ โดยไม่จำกัดระยะเวลาหรือเกณฑ์การให้ยาในผู้ที่เป็นโรค CF (ทุกอายุหรือความรุนแรงของโรค)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้เขียน 2 คนตรวจสอบการศึกษาวิจัยและข้อมูลที่พบทั้งหมดอย่างเป็นอิสระต่อกัน และประเมินคุณภาพการศึกษาวิจัย เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้ GRADE สำหรับการทดลองแบบข้ามสาย เราได้กำหนดระยะเวลาพักไว้ 1 สัปดาห์ เราวางแผนที่จะใช้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์คู่ในการทบทวน แต่สิ่งนี้เป็นไปได้ในการทดลองเดียวเท่านั้น สำหรับการทดลองแบบครอสโอเวอร์อื่นๆ เราเลือกที่จะปฏิบัติต่อการทดลองนั้นว่าเป็นการทดลองแบบคู่ขนาน

ผลการวิจัย: 

เรารวมการทดลอง 24 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 1318 คน อายุ 1 เดือนถึง 56 ปี); เราไม่รวมการทดลอง 29 ฉบับ การทดลอง 2 ฉบับกำลังดำเนินอยู่ และ 6 ฉบับกำลังรอการจัดประเภท เราตัดสินว่าการทดลองที่รวบรวมมา 15 ฉบับจากทั้งหมด 24 ฉบับมีความเสี่ยงของการมีอคติสูง เนื่องจากผู้เข้าร่วมสามารถแยกแยะรสชาติของสารละลายได้

น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก 3% ถึง 7% เทียบกับยาหลอก (โรคคงที่)

เราไม่แน่ใจว่าการใช้น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกแบบพ่นละอองเป็นประจำในโรคปอดที่คงตัวจะนำไปสู่การปรับปรุงปริมาตรการหายใจแบบบังคับใน 1 วินาที (FEV 1 ) % ที่คาดการณ์ไว้ที่ 4 สัปดาห์ (ผลต่างเฉลี่ย (MD) 3.30% ช่วงความเชื่อมั่น 95% ( CI) 0.71 ถึง 5.89; การทดลอง 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 246 คน หลักฐานความน่าเชื่อถือต่ำมาก) ในเด็กก่อนวัยเรียน เราพบว่าไม่มีความแตกต่างในดัชนีการกวาดล้างปอด (LCI) ที่ 4 สัปดาห์ แต่มีการปรับปรุงเล็กน้อยหลังจาก 48 สัปดาห์ของการรักษาด้วยน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำเกลือไอโซโทนิก (MD -0.60, 95% CI -1.00 ถึง -0.19; การทดลอง 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 192 คน) นอกจากนี้เรายังไม่แน่ใจว่าน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นสูงสร้างความแตกต่างต่อการขับออกของเยื่อเมือก อาการกำเริบของปอด หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือไม่

น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับกลุ่มควบคุม (อาการกำเริบเฉียบพลัน)

การทดลอง 2 ฉบับเปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับกลุ่มควบคุม แต่มีเพียงการทดลองเดียวเท่านั้นที่ให้ข้อมูล อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการทำงานของปอดที่วัดโดย FEV 1 % ที่คาดการณ์ไว้หลังจากน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นสูง เมื่อเทียบกับน้ำเกลือแบบไอโซโทนิก (MD 5.10%, 95% CI -14.67 ถึง 24.87; การทดลอง 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 130 คน) ไม่มีการศึกษาใดรายงานการเสียชีวิตหรือวัดการกำจัดเสมหะ อย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่ร้ายแรง

น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกเทียบกับ rhDNase

การทดลอง 3 ฉบับเปรียบเทียบการให้น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกในขนาดที่ใกล้เคียงกันกับ recombinant deoxyribonuclease (rhDNase) การทดลอง 2 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 61 คน) ให้ข้อมูลเพื่อรวมในการทบทวน เราไม่แน่ใจว่ามีผลกระทบของน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิต่อ FEV 1 % ที่คาดการณ์ไว้หลังจากสามสัปดาห์หรือไม่ (MD 1.60%, 95% CI -7.96 ถึง 11.16; การทดลอง 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 14 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ในช่วง 3 เดือน rhDNase อาจทำให้ FEV เพิ่มขึ้น 1 % ที่คาดการณ์ไว้มากกว่าน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก (5 มล. วันละ 2 ครั้ง) ที่ 12 สัปดาห์ในผู้เข้าร่วมที่เป็นโรคปอดระดับปานกลางถึงรุนแรง (MD 8.00%, 95% CI 2.00 ถึง 14.00 น.; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เราไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แตกต่างกันระหว่างการรักษาทั้ง 2 หรือไม่ ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกเทียบกับอะไมโลไรด์

การทดลอง 1 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 12 คน) เปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับอะไมโลไรด์ แต่ไม่ได้รายงานผลลัพธ์ส่วนใหญ่ของเรา การทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างการรักษาทั้งสองกลุ่มในการกำจัดเสมหะ (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกเปรียบเทียบกับโซเดียม-2-เมอร์แคปโตอีเทนซัลโฟเนต (Mistabron®)

การทดลอง 1 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 29 คน) เปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับโซเดียม-2-เมอร์แคปโตอีเทนซัลโฟเนต การทดลองไม่ได้วัดผลลัพธ์หลักของเรา ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มการรักษาในมาตรการกำจัดเสมหะ การให้ยาปฏิชีวนะ หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกเทียบกับแมนนิทอล

การทดลอง 1 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 12 คน) เปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับแมนนิทอล แต่ไม่ได้รายงานการทำงานของปอด ณ จุดเวลาที่เกี่ยวข้องสำหรับการทบทวนนี้ ไม่มีความแตกต่างในการกำจัดเสมหะ แต่มีรายงานว่าแมนนิทอลมี 'การระคายเคือง' มากกว่า (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกเทียบกับไซลิทอล

การทดลอง 2 ฉบับเปรียบเทียบน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิกกับไซลิทอล แต่เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างในการคาดการณ์ FEV 1 % หรือค่ามัธยฐานของเวลาที่จะเกิดการกำเริบระหว่างกลุ่มหรือไม่ (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการรายงานผลลัพธ์อื่นในการทบทวนนี้

น้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก 7% เทียบกับน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก 3%

เราไม่แน่ใจว่ามีการปรับปรุง FEV 1 % ที่คาดการณ์ไว้หลังการรักษาด้วยน้ำเกลือไฮเปอร์โทนิก 7% เทียบกับ 3% (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย พญ ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 14 มกราคม 2024

Tools
Information