Radioterapia/chemioterapia w zredukowanej dawce w porównaniu z leczeniem standardowym po zabiegu laparoskopowym nowotworu złośliwego gardła spowodowanego zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego

Pytanie badawcze

Jaka jest skuteczność radioterapii/chemioterapii w zmniejszonej dawce, w porównaniu z leczeniem standardowym, po zabiegu laparoskopowym nowotworu złośliwego gardła spowodowanego zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)?

Wprowadzenie

Każdego roku rozpoznaje się ponad 400 tys. przypadków nowotworu złośliwego gardła, przy czym liczba ta się zwiększa, a wirus HPV jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tego nowotworu. Nowotwór złośliwy gardła wywoływany tym wirusem często dotyczy młodszych pacjentów, ma jednak lepsze rokowanie od nowotworu złośliwego gardła niezwiązanego z zakażeniem wirusowym. Tradycyjne leczenie raka ustnej części gardła polega na radio- i chemioterapii jako że wykazano, że przeżywalność w wyniku takiego leczenia jest podobna do przeżywalności po leczeniu chirurgicznym, a powoduje mniej efektów ubocznych. Niemniej, metody leczenia uległy rozwojowi, czego przykładem jest komputerowe planowanie i poprawa jakości radioterapii czy rozwój chirurgii laparoskopowej, z którą potencjalnie wiąże się mniej skutków ubocznych. Zarówno chemioterapia jak i radioterapia powodują długotrwałe negatywne skutki dla jakości życia. W odniesieniu do młodszych pacjentów każdy sposób złagodzenia tych skutków ubocznych powinien zostać wzięty pod uwagę.

Charakterystyka badań

W kwietniu 2018 r. szukaliśmy badań z randomizacją (RCT), w których porównywano radioterapię/chemioterapię w zmniejszonej dawce z leczeniem standardowym. Zwracaliśmy uwagę na wyniki leczenia w postaci całkowitego czasu przeżycia oraz czasu przeżycia bez nawrotu, jak również na skutki oddziaływania na zdolność połykania oraz emisję głosu. Nie udało nam się znaleźć żadnych zakończonych badań z randomizacją, chociaż obecnie trwają 3 badania dotyczące tego zagadnienia i spodziewamy się publikacji pierwszych wyników między 2021 a 2023 rokiem.

Główne wyniki

W chwili obecnej nie ma żadnych wysokiej jakości danych naukowych porównujących te 2 metody leczenia, aczkolwiek odpowiednie badania są w toku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Maciej Polak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information