Interwencje, których celem jest zwiększenie spożycia owoców i warzyw u dzieci w wieku do 5 lat

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Niewystarczające spożycie owoców i warzyw stanowi istotny problem zdrowotny w krajach rozwiniętych. Spożycie owoców i warzyw jest związane ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych w przyszłości. Wczesne dzieciństwo to przełomowy okres dla kształtowania dziecięcych nawyków żywieniowych. Interwencje, których celem jest zwiększenie konsumpcji owoców i warzyw we wczesnym dzieciństwie, mogą zatem stanowić skuteczną strategię zmniejszenia obciążenia chorobami spowodowanymi niedostatecznym spożyciem owoców i warzyw. Celem niniejszego przeglądu jest ocena wpływu interwencji, których celem jest zwiększenie spożycia owoców i/lub warzyw wśród dzieci, w wieku do pięciu lat. W celu identyfikacji odpowiednich badań, przeszukaliśmy różne elektroniczne bazy bibliograficzne i odpowiednie czasopisma, a także analizowaliśmy bibliografię włączonych badań do przeglądu w celu odnalezienia cytowanych badań. Kontaktowaliśmy się także z autorami badań włączonych do przeglądu, z zapytaniem o inne badania, które mogłyby być istotne z punktu widzenia naszego przeglądu. Wszystkie badania z randomizacją dotyczące interwencji, których głównym celem było zwiększenie spożycia owoców i/lub warzyw, wśród dzieci do pięciu lat, i szacujące spożycie tych produktów (dietetyczne lub biochemiczne metody) spełniały kryteria włączenia do przeglądu. Dwóch badaczy niezależnie poszukiwało badań i gromadziło istotne dane z włączonych badań. Podsumowując, spośród 10 740 publikacji, które odnaleziono, włączono do przeglądu pięć badań spełniających kryteria włączenia do przeglądu, o łącznej liczbie 3967 uczestników. Spośród pięciu badań, w dwóch analizowano interwencje żywieniowe wśród dzieci, w dwóch badaniach analizowano interwencje w ramach wizyt domowych i w jednym badaniu oceniano wpływ przedszkolnej interwencji. Wyniki z włączonych badań sugerują, że wielokrotna powtarzana ekspozycja dzieci na wybrane warzywo nie zwiększało istotnie jego spożycia w krótkim czasie (<trzy miesiące). W jednym badaniu analizowano połączenie powtarzanej ekspozycji na produkt żywieniowy z otrzymaniem przez dziecko nagrody nie będącej produktem spożywczym lub nagrody społecznej. Strategia ta okazała się efektywna i skutkowała zwiększoną konsumpcją wybranego warzywa, w krótkim czasie (<trzy miesiące). Interwencje stosowane w domach okazały się nieskuteczne w ogólnym zwiększaniu spożycia owoców i/lub warzyw u dzieci. Mimo iż interwencje przedszkolne nie skutkowały znacząco zwiększonym spożyciem warzyw, odnotowano mały, znaczący wzrost średniego spożycia owoców przez dzieci. Prezentowany przegląd podkreśla niewystarczającą liczbę dostępnych badań z randomizacją dotyczących interwencji zwiększających spożycie owoców i warzyw wśród dzieci w wieku do 5 lat, oraz brak oceny skutecznych interwencji za pomocą metod przydatnych dla decydentów ochrony zdrowia oraz praktyków.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Share/Save