Wymiana wkłucia do żył obwodowych w sytuacji wskazań klinicznych w porównaniu z wymianą standardową.

Wprowadzenie

Większości chorych w trakcie pobytu w szpitalu podaje się płyny lub leki za pośrednictwem cewnika dożylnego. Cewnik dożylny (zwany wenflonem lub wkłuciem), jest to krótka rurka umieszczona w żyle i umożliwiająca podawanie leków, płynów i składników odżywczych bezpośrednio do krwiobiegu. Cewniki dożylne zazwyczaj wymienia się co trzy lub cztery dni, aby zapobiec podrażnieniu żył oraz zakażeniu krwi. Procedura ta, może jednak powodować dyskomfort pacjenta i jest dość kosztowna.

Charakterystyka badania i najważniejsze wyniki

Przegląd ten obejmował wszystkie badania z randomizacją (badania, w których uczestnicy są przydzielani losowo do grupy badanej i kontrolnej) opublikowane do marca 2015 roku, w których porównywano standardową wymianę wkłucia dożylnego z wymianą wkłucia dożylnego jedynie w sytuacji, gdy pojawiły się oznaki stanu zapalnego lub zakażenia. Oceniono częstość występowania odcewnikowych zakażeń krwi, zapalenia żył i innych powikłań związanych z wkłuciem do żył obwodowych, takich jak miejscowy odczyn zapalny i zatkanie cewnika. Nie stwierdzono różnicy pomiędzy grupami w zakresie żadnego z ocenianych parametrów. Niemniej średnie koszty związane z wymianą cewnika naczyniowego (wkłucia) dopiero w przypadku wskazań klinicznych są niższe w stosunku do wymiany standardowej.

Jakość danych naukowych

Dla większości wyników ogólną jakość danych naukowych oceniono jako wysoką. Ze względu na pewne niejasności w przypadku wyników dotyczących zakażeń krwi związanych z obecnością cewnika naczyniowego, jakość danych naukowych dotyczących tego elementu obniżono do średniej. Nie znaleźliśmy danych wskazujących na korzyść kliniczną rutynowej wymiany cewników co trzy do czterech dni. Nie ma zatem podstaw wspierających obecną praktykę wymiany wkłuć dożylnych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Mączyńska Redakcja: Andrzej L. Komorowski

Tools
Information
Share/Save