Stosowanie cerebrolizyny u osób ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Główne pytanie przegląduCzy zastosowanie cerebrolizyny przynosi korzyści lub stwarza ryzyko podczas leczenia osób z świeżym udarem niedokrwiennym mózgu.

Pochodzenie Cerebrolizyna jest mieszaniną uzyskiwaną z tkanki mózgu świni. Jej stosowanie jest popularne w Rosji, Europie Wschodniej, Chinach i innych krajach dawnego ZSRR. Dokonaliśmy oceny wyników badań z randomizacją, sprawdzających działanie cerebrolizyny u osób ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu

Charakterystyka badania: Przegląd objął 6 badań z randomizacją, w których udział wzięło łącznie 1501 uczestników i porównano stosowanie cerebrolizyny z podawaniem placebo (środek obojętny) w uzupełnieniu standardowego leczenia udaru mózgu, w tym trombolizy (leczenie rozpuszczające zakrzep; przyp. tłum.). Trzy badania były duże i wieloośrodkowe, dwa - niewielkie o jakości, którą uznano za niejasną, a jedno nie zawierało wyników liczbowych.

Kluczowe wyniki
Dane są aktualne do czerwca 2016 roku. Przegląd ten obejmujący 6 badań klinicznych z 1501 uczestnikami nie wykazał korzystnych efektów cerebrolizyny w odniesieniu do śmiertelności osób ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu. Nie odnotowano różnic w zakresie liczby osób, u których wystąpiły działania niepożądane. Pojawiła się jednak obawa, że cerebrolizyna może zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych, choć nie prowadzących do zgonu, działań niepożądanych w porównaniu z zastosowaniem placebo.

Jakość danych
W większości uwzględnionych badań klinicznych producenci cerebrolizy opracowali ich metodologię i dostarczyli ten lek. Może się to wiązać z konfliktem interesów. Obecnie dostępne są dane umiarkowanej jakości, które wskazują, że cerebrolizyna zastosowana w ciągu 48 godzin od wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu nie ma przewagi nad placebo w zmniejszaniu ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Istnieją dane o umiarkowanej jakości wskazujące, że zastosowanie cerebrolizyny może się wiązać ze zwiększeniem ryzyka poważnych działań niepożądanych u osób ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu. Jest prawdopodobne, że dalsze badania pozwolą uzyskać większą pewność w ocenie ryzyka stosowania cerebrolizyny i wywołanych nią poważnych działań niepożądanych u osób ze świeżym udarem mózgu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Rafał Leonik Redakcja: Piotr Szymczak, Ewa Płaczkiewicz-Jankowska