Stosowanie melatoniny jako dodatkowego leczenia w padaczce

Wprowadzenie

Padaczka (epilepsja - przyp. tłum.) jest jedną z najbardziej powszechnych przewlekłych chorób układu nerwowego i mimo dostępności leków przeciwpadaczkowych, u 30% osób wciąż występują drgawki (napady). Wyniki badań sugerują, że melatonina może być skuteczna w padaczce oraz ma korzystny profil bezpieczeństwa. Melatonina wytwarzana jest przez organizm i przepisywana jest przez lekarzy w przypadku zaburzeń snu lub innych problemów takich jak zaburzenia snu spowodowane różnicą czasu.

Charakterystyka badania

W medycznych bazach danych poszukiwaliśmy badań klinicznych dotyczących dodania melatoniny do innego leku przeciwpadaczkowego (leczenie wspomagające) w porównaniu do leku przeciwpadaczkowego z pozorowanym dodatkowym leczeniem (placebo) lub bez leczenia wspomagającego u osób z padaczką. Uczestnikami były dzieci i dorośli, także z niesprawnością, w różnymi wieku, zarówno kobiety i mężczyźni. W badaniach oceniano zmniejszenie częstości napadów o połowę, odsetek osób bez napadów (wolnych od napadów), działania niepożądane oraz poprawę jakości życia.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy sześć badań obejmujących 125 uczestników włączonych do niniejszego przeglądu. Dotyczyły dwóch różnych porównań: melatonina versus placebo oraz melatonina w dawce 5 mg versus melatonina w dawce 10 mg.

We włączonych badaniach nie oceniano w sposób metodyczny częstości napadów, liczby pacjentów wolnych od napadów oraz działań niepożądanych. Tylko w jednym badaniu oceniano częstość napadów i u żadnego uczestnika nie zaobserwowano zmiany częstości napadów w okresie trwania badania w porównaniu do okresu czasu przed badaniem. Tylko w jednym badaniu oceniano wpływ melatoniny na jakość życia i nie zaobserwowano poprawy jakości życia po dodaniu melatoniny do standardowego leczenia w porównaniu z dodaniem placebo (wyłącznie standardowe leczenie bez wspomagającego).

Jakość danych naukowych

Włączone badania były o niskiej jakości metodologicznej. Nie było możliwe sformułowanie ostatecznych wniosków dotyczących roli melatoniny w zmniejszaniu częstości napadów drgawkowych lub poprawy jakości życia osób chorych na padaczkę.

Dane są aktualne do stycznia 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information