Intervensi untuk mengurangkan penggunaan alkohol berbahaya di negara berpendapatan rendah dan sederhana

Mengapa ulasan ini penting?

Penggunaan alkohol yang berbahaya adalah salah satu penyumbang utama kepada beban penyakit global. Di negara berpendapatan rendah dan sederhana, penggunaan alkohol yang berbahaya semakin meningkat. Walau bagaimanapun, perkhidmatan untuk mencegah dan merawat penggunaan alkohol yang berbahaya adalah terhad. Satu penyumbang kepada kekurangan perkhidmatan yang tersedia ialah maklumat terhad tentang pendekatan intervensi yang berkesan dalam mengurangkan penggunaan alkohol yang berbahaya dan sama ada pendekatan ini boleh dilaksanakan dan boleh diterima dalam tetapan sumber rendah. Untuk mengelakkan beban fizikal, psikologi dan masyarakat akibat penggunaan alkohol yang berbahaya, adalah penting bahawa intervensi yang berkesan tersedia untuk mengurangkan bahaya yang berkaitan dengan alkohol.

Apakah matlamat ulasan ini?

Matlamat uasan ini adalah untuk meringkaskan bukti sama ada intervensi psikososial dan farmakologi dapat mengurangkan penggunaan alkohol yang berbahaya di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Kami juga berhasrat untuk menilai keselamatan rawatan dan bilangan orang yang kekal dalam rawatan sehingga selesai.

Apakah hasil penyelidikan?

Kami mengenal pasti 66 ujian terkawal rawak yang menilai kesan intervensi terhadap mengurangkan penggunaan alkohol yang berbahaya. Kebanyakan kajian ini menilai intervensi psikososial (n = 52 kajian), enam menilai intervensi farmakologi sahaja, dan lapan menilai intervensi farmakologi dan psikososial gabungan.

Majoriti kajian yang disertakan dibiayai oleh agensi kerajaan (36 kajian) diikuti oleh beberapa pembiaya awam dan swasta (8 kajian) atau yayasan swasta (5 kajian). Tujuh belas kajian tidak melaporkan sumber pembiayaan.

Kami tidak pasti sama ada intervensi psikososial ringkas dan intervensi psikososial lain mengurangkan penggunaan alkohol yang berbahaya. Intervensi farmakologi dan psikososial gabungan boleh mengurangkan penggunaan alkohol berbahaya berbanding intervensi psikososial yang digabungkan dengan plasebo, namun kepastian bukti telah dinilai sebagai rendah. Tiada kajian ditemui yang melihat kesan intervensi farmakologi sahaja terhadap penggunaan alkohol yang berbahaya. Kami tidak menemui bukti bahawa kadar pengekalan berbeza antara keadaan kajian untuk mana-mana jenis intervensi.

Kepastian bukti. Kepastian bukti tentang kesan intervensi psikososial ringkas dan lain-lain ke atas penggunaan alkohol yang berbahaya adalah sangat rendah disebabkan oleh kekurangan topeng, pergeseran pembezaan dan data yang hilang, pelaporan hasil terpilih, heterogen yang tinggi, dan perbezaan dalam populasi pesakit. Kepastian bukti tentang kesan gabungan intervensi farmakologi dan psikososial ke atas penggunaan alkohol yang berbahaya adalah rendah kerana kekurangan data hasil yang membutakan, tidak lengkap, dan heterogen dalam intervensi farmakologi yang sedang disiasat. Tiada kajian menilai kesan intervensi farmakologi sahaja terhadap penggunaan alkohol yang berbahaya.

Bukti ini adalah terkini sehingga 12 Disember 2021.

Apakah langkah seterusnya?

Penyelidikan masa depan mengenai intervensi untuk mengurangkan penggunaan alkohol yang berbahaya diperlukan untuk menangani beberapa batasan yang diterangkan dalam ulasan ini. Kajian yang menilai intervensi yang serupa merentasi kajian dan konteks diperlukan untuk meningkatkan kebolehgeneralisasian dan memahami ciri dan syarat yang diperlukan untuk intervensi yang berkesan. Kajian mesti menggunakan alat ukuran yang sah dalam populasi yang mereka kaji. Akhir sekali, kajian mesti direka untuk mengurangkan risiko berat sebelah yang membawa kepada tahap ketidakpastian yang tinggi dalam keputusan yang dilaporkan dalam ulasan ini.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Wan Anisa Hanim Binti Mohd Nasir@Azman (Klinik Pergigin Kok Lanas). Disunting oleh Mohamad Masykurin Mafauzy (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information