Probiotici za liječenje kroničnog zatvora (konstipacije) u djece

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je otkriti mogu li se probiotici koristiti za liječenje kroničnog zatvora bez fizičkog objašnjenja kod djece (u dobi od 0 do 18 godina).

Analizirani su podaci iz 14 istraživanja kako bi se odgovorilo na to pitanje.

Ključne poruke

Autori nisu uspjeli donijeti zaključke o liječenju probioticima naspram liječenja placebom za učestalost pražnjenja crijeva u djece liječene od kroničnog zatvora bez fizičkog objašnjenja. Moguće je da nema razlike u uspješnosti liječenja između te dvije skupine.

Moguće je da nema razlike u učestalosti pražnjenja crijeva ili uspješnosti liječenja kada se liječenje probioticima i laksativima usporedi s liječenjem samim laksativima.

Autori nisu uspjeli donijeti zaključak o liječenju probioticima naspram liječenja magnezijevim oksidom za učestalost pražnjenja stolice ili uspješnost liječenja.

Moguća je veća učestalost pražnjenja stolice u djece liječene sinbiotičkim pripravcima u usporedbi s placebom.

Moguće je da nema razlike u povlačenju iz istraživanja zbog štetnih događaja povezanih s liječenjem kada se probiotski pripravci uspoređuju s placebom.

Autori nisu uspjeli donijeti zaključke o sigurnosti bilo koje druge usporedbe zbog malog broja ljudi koji su se povukli iz istraživanja.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Djeca često pate od zatvora dulje vrijeme, a kada ne postoji temeljni fizički uzrok koji se može pronaći, to nazivamo „funkcionalni zatvor (konstipacija)“.

Sugerirano je da bi probiotički i sinbiotički pripravci mogli ublažiti simptome kod ove djece. Probiotici su pripravci koji sadrže žive bakterije za koje se smatra da su korisne za probavni sustav. Sinbiotici također uključuju prehrambene tvari koje podržavaju rast tih bakterija.

Trenutno ne postoji konsenzus o korisnosti takve terapije ili kako se najbolje koristiti takve pripravke.

Ključni rezultati

Potražena su nasumična kontrolirana ispitivanja (istraživanja u kojima su ispitanici raspoređeni u jednu od dvije ili više skupina korištenjem nasumične metode) u kojima se uspoređuje bilo koje probiotičko ili sinbiotičko liječenje s bilo kojim drugim liječenjem (kao što je liječenje lažnim lijekom/placebom) u djece s kroničnim zatvorom bez fizičkog objašnjenja. Autori su pronašli 14 istraživanja koja ukupno uključuju 1,127 ispitanika mlađih od 18 godina. Doneseni su sljedeći zaključci.

• Moguće je da nema razlike u uspješnosti liječenja kada se uspoređuje liječenje probioticima s placebom.
• Autori nisu uspjeli donijeti zaključke o tome postoji li razlika u učestalosti pražnjenja crijeva.
• Moguće je da nema razlike u uspješnosti kada se uspoređuje liječenje probioticima i laksativima s liječenjem samim laksativima.
• Autori nisu uspjeli donijeti zaključke o učestalosti pražnjenja crijeva ili uspješnosti liječenja pri usporedbi probiotika i magnezijevog oksida.
• Sinbiotici mogu biti bolji od placeba u poboljšanju učestalosti pražnjenja stolice.
• Moguće je da nema razlike u tome koliko se ljudi povuklo iz ispitivanja zbog nuspojava kada se uspoređuje liječenje probioticima s placebom ili liječenje probioticima i laksativima samo s laksativima.
• Autori smatraju da su dokazi ograničene pouzdanosti jer su istraživanja uključila mali broj djece i zbog nedostatka detalja o nekim od korištenih metoda.

Sve analize bile su ograničene zbog razlika u specifičnim probioticima ili liječenjima s kojima su uspoređivani, malog broja djece uključenih u istraživanja i, što je najvažnije, korištenja niza različitih mjerenja uspjeha. To je značilo da je kombiniranje rezultata istraživanja bilo otežano, što ograničava donošenje zaključaka.

Koji su daljnji koraci?

Potrebna su nova istraživanja kako bi se otkrilo koliko su probiotici korisni za zatvor stolice u djece. Znanstvenici se moraju složiti trebaju li probiotici biti terapija prvog izbora, dodatak drugim terapijama, druga opcija nakon što druge terapije nisu uspjele ili kombinacija svega navedenog.

Buduća istraživanja trebala bi mjeriti iste ishode (temeljni skup ishoda) kako bi se osiguralo da se rezultati mogu koristiti u budućim pregledima.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Maja Jurić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information