Uređaji temeljeni na fluorescenciji za otkrivanje zubnog karijesa

Zašto je važno poboljšati otkrivanje karijesa (propadanja zuba)?

Doktori dentalne medicine često imaju za cilj identificirati zubni karijes koji je već napredovao do razine kada je potrebna izrada ispuna. Kad bi doktori dentalne medicine uspjeli pronaći karijes u fazi kada je zahvatio samo vanjski sloj zuba, tada bi bilo moguće zaustaviti širenje karijesa i smanjiti potrebu za ispunima. Također je važno izbjegavati lažno pozitivne rezultate, kada se liječenje provodi iako zub nije zahvaćen karijesom.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je otkriti koliko su točni uređaji temeljeni na fluorescenciji (neinvazivni uređaji koji osvjetljavaju površinu zuba) za otkrivanje i dijagnosticiranje ranog karijesa u sklopu kontrolnog pregleda za djecu i odrasle koji posjete svog odabranog doktora dentalne medicine. Uključena su 133 istraživanja kako bi se odgovorilo na ta pitanja.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Postoje tri različite vrste uređaja temeljenih na fluorescenciji koji koriste različite vrste svjetlosti. Može ih se podijeliti u skupine crvene, plave i zelene fluorescencije. Svaki uređaj reflektira više ili manje svjetlosti ovisno o količini karijesa, zatim to mjeri i daje ocjenu koja pokazuje postoji li karijes i koliko je on ozbiljan. Proučavan je karijes na okluzalnim površinama (grizne površine stražnjih zuba), proksimalnim površinama (površine zuba kojima se dva susjedna zuba dodiruju) i glatkim površinama zuba.

Ključni rezultati

Pregledom su obuhvaćena 133 relevantna istraživanja, ali njih 55 nije prezentiralo informacije u obliku koji bi se mogao koristiti za analizu, pa je u analizu uključeno 79 istraživanja s ukupno 21,283 zuba. Neka od ovih istraživanja izvijestila su o više vrsta uređaja temeljenih na fluorescenciji, što je dalo 114 skupova podataka. Rezultati ovih istraživanja pokazuju da, teoretski, kada bi doktor dentalne medicine koristio uređaje temeljene na fluorescenciji za rutinski stomatološki pregled u skupini od 1000 mjesta ili površina zuba, od kojih 574 (57%) ima rani karijes:

• procjenjuje se da će u 494 mjesta uređaj temeljen na fluorescenciji ukazati na karijes, od čega 95 (19%) neće imati karijes (lažno pozitivno - netočna dijagnoza);
• od 506 mjesta ili površina zuba s rezultatom koji pokazuje da karijes nije prisutan, 171 (34%) će imati rani karijes (lažno negativno - netočna dijagnoza).

Molimo pogledajte oralhealth.cochrane.org/fluorescence-devices-results.

Nisu pronađeni dokazi da su se uređaji koji su koristili različite vrste svjetlosti (crvena, plava ili zelena fluorescencija) razlikovali u svojoj točnosti.

Koliko su pouzdani rezultati istraživanja u ovom sustavnom pregledu?

Uključena su samo istraživanja koja su procjenjivala zdrave zube ili one zube za koje se smatralo da imaju rani karijes. Zubi s dubokim karijesom bi se lakše otkrili. Međutim, bilo je nekih problema s načinom na koji su istraživanja provedena. To je moglo rezultirati time da se uređaji temeljeni na fluorescenciji prikazuju kao točniji nego što jesu. Sigurnost dokaza procijenjena je kao niska zbog načina na koji su istraživanja odabrala ispitanike, velikog broja istraživanja koja su provedena u laboratorijskim uvjetima na izvađenim zubima i zbog zabilježenih razlika u rezultatima.

Na koga se odnose rezultati ovog sustavnog pregleda?

Istraživanja uključena u ovaj sustavni pregled provedena su u Brazilu, Europi, Bliskom Istoku, Aziji, Sjevernoj Americi i Australiji. Veliki broj istraživanja koristio je izvađene zube. Ostala istraživanja obavljena su u stomatološkim bolnicama, općim stomatološkim ordinacijama ili školama. Istraživanja su iz 1998. i 2019. godine.

Koji su zaključci ovog sustavnog pregleda?

Zbog velikih razlika u izvedbi koje se ne mogu lako objasniti, teško je interpretirati rezultate. Udio propuštenih ili pogrešno dijagnosticiranih slučajeva je relativno velik. U mnogim uključenim istraživanjima nedostajale su važne informacije. Sva buduća istraživanja trebala bi se provoditi u kliničkom okruženju i promatrati potencijal uređaja temeljenih na fluorescenciji korištenih zajedno s drugim uređajima.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 30. svibnja 2019 godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ivana Propadalo-Vukičević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information