Terapijski režimi s platinom u liječenju trostruko negativnog metastatskog karcinoma dojke

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Karcinom dojke može metastazirati, tako što se proširi na druge dijelove tijela, odnosno, van područja dojke i okolnih limfnih čvorova. Iako metastatski karcinom dojke u pravilu nije izlječiv, uvriježeno je pravilo da žene s metastatskom bolešću prime neki oblik kemoterapije kako bi se olakšali teški simptomi bolesti, usporilo napredovanje karcinoma i poboljšalo preživljavanje u usporedbi s nikakvim liječenjem. Kemoterapija na bazi platine učinkovita je u terapiji brojnih vrsta karcinoma, uključujući karcinom pluća, testisa, glave i vrata, mokraćnog mjehura te jajnika. Međutim, ona uzrokuje i više nuspojava (kao što su mučnina i povraćanje, gubitak kose, anemija, oštećenje bubrega i smanjen broj leukocita) u odnosu na druge vrste kemoterapije. U terapiji metastatskog karcinoma dojke najviše se koriste dva lijeka na bazi platine - karboplatin i cisplatin.

U prethodnom Cochraneovom sustavnom pregledu zaključeno je da kemoterapija na bazi platine malo ili nimalo utječe na izglede za preživljenje, a izaziva više nuspojava uslijed toksičnosti. Međutim, kada se analiziraju različite skupine žena s metastatskom bolešću, pronađeni su preliminarni dokazi da kemoterapija na bazi platine može povećati izglede za preživljenje kod žena oboljelih od trostruko negativnog podtipa metastatskog karcinoma dojke. Izraz „trostruko negativan" odnosi se na činjenicu da ovaj podtip karcinoma dojke testira negativno na estrogenske receptore (ER) i progesteronske receptore (PgR) i da ima nisku razinu proteina koji se naziva receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2).

Ovaj sustavni pregled obnavlja dokaze o kemoterapiji na bazi platine kod žena s određenim podtipom trostruko negativnog metastatskog karcinoma dojke (mTNKD).

Zašto je ovo važno?

mTNKD javlja se u 12 do 17% slučajeva karcinoma dojke i povezan je s manjim izgledima za preživljenje te povećanim rizikom od povrata karcinoma. Posljednjih su godina neki istraživači pretpostavili da bi kemoterapija na bazi platine mogla biti učinkovitija u liječenju mTNKD-a u odnosu na ostale vrste kemoterapije. Osmišljeni su i provedeni randomizirani kontrolirani pokusi za testiranje ove hipoteze.

Istraživačko pitanje

Je li kemoterapija na bazi platine manje ili više učinkovita u liječenju žena oboljelih od metastatskog karcinoma dojke u odnosu na kemoterapije koje nisu na bazi platine?

Ključni rezultati:

Uključeno je 10 istraživanja s ukupno 1 349 žena. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do rujna 2019. godine. Pregledom je utvrđeno da kod žena s mTNKD-om kemoterapija koja sadrži platinu:

- može produljiti vrijeme preživljenja u odnosu na kemoterapiju bez platine;

- smanjuje broj recidiva karcinoma dojke u usporedbi s kemoterapijom koja nije sadržavala platinu, ali ovi zaključci nisu pouzdani;

- čini se da uzrokuje smanjenje tumora više od kemoterapije bez platine;

- može povećati mogućnost za ozbiljnu mučninu i povraćanje u usporedbi s terapijom bez platine; i

- može povećati vjerojatnost anemije u usporedbi s kemoterapijom bez platine.

Što ovi rezultati znače?

Kemoterapija koja sadrži platinu može malo povećati izglede za preživljenje pacijentica sa mTNKD-om, što je dovoljno da opravda njezinu uporabu. Tu potencijalnu korist potrebno je odvagnuti s obzirom na veći rizik od toksičnih nuspojava. Potrebno je provesti daljnja istraživanja kako bi se došlo do točnijih saznanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Valentina Nikolić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information