Intervencije za djecu i adolescente koji se samoozljeđuju

Pregledana je međunarodna literatura o psihosocijalnim intervencijama i istraživanjima o farmakološkom liječenju i liječenju prirodnim proizvodima (dodacima prehrani) u ovom području. Pronađeno je ukupno 17 istraživanja koja su zadovoljavala kriterije za uključenje u ovaj sustavni pregled. Postoji malo dokaza o korisnim učincima individualne psihoterapije utemeljene na kognitivno-bihevioralnoj terapiji (KBT), terapije adolescenata temeljene na mentalizaciji (MBT-A), grupne psihoterapije, pristupa poboljšanja procjene, pristupa poboljšanja usklađenosti, obiteljskih intervencija ili terapija preko kontakta na daljinu. Postoje neki dokazi o učinkovitosti dijalektičke bihevioralne terapije (DBT-A) za adolescente. Međutim, provedeno je premalo ispitivanja na tu temu, a provedena su uključivala malen broj ispitanika, što znači da se ne mogu potpuno isključiti mogući korisni učinci nekih terapija.

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Samoozljeđivanje, koje uključuje namjerno trovanje ili predoziranje, i samonanošenje ozljeda, je velik problem u brojnim državama te je i izrazito povezan sa samoubojstvima. Zbog toga je važno da se razviju učinkovite terapije za pacijente koji se samoozljeđuju. Došlo je do povećanja upotrebe intervencija za samoozljeđivanje u djece i adolescenata. Zbog toga je važno procijeniti dokaze njihove učinkovitosti.

Kome je namijenjen ovaj sustavni pregled?

Administratorima bolnica (npr. pružateljima usluga), službenicima za zdravstvenu politiku i trećim strankama (npr. zdravstvenim osiguravateljima), kliničarima koji rade s pacijentima koji se samoozljeđuju, samim pacijentima i njihovoj rodbini.

Na koja pitanja nastoji odgovoriti ovaj sustavni pregled?

Ovaj pregled je obnovljena verzija prethodnog Cochraneovog sustavnog pregleda iz 2015. godine, koji je pronašao malo dokaza o korisnim učincima intervencija za samoozljeđivanje usmjerenih specifično na djecu i adolescente. Ova nova inačica nastoji napraviti daljnju procjenu dokaza o učinkovitosti lijekova i prirodnih proizvoda za pacijente koji se samoozljeđuju, pri čemu se analizira veći broj ishoda.

Značajke uključenih istraživanja

Kako bi bila uključena u ovaj sustavni pregled, istraživanja su morala biti randomizirana kontrolirana istraživanja koja ispituju psihološke ili farmakološke terapije za djecu i adolescente do 18 godina starosti koji su se nedugo prije toga samoozljeđivali.

Što nam govore dokazi ovog sustavnog pregleda?

Pronađeno je iznenađujuće malo istraživanja o liječenju samoozljeđivanja kod djece i adolescenata, unatoč značaju tog problema u više zemalja. Pronašli smo pozitivne učinke DBT-A na na ponavljano samoozljeđivanje. Trenutno ne postoje jasni dokazi o učinkovitosti individualnog liječenja zasnovanog na KBT-u, MBT-A, grupnoj psihoterapiji, pristupu poboljšanja procjene, pristupu poboljšanja usklađenosti, obiteljskim intervencijama ili terapiji preko kontakta na daljinu, u sprječavanju ponavljanja samoozljeđivanja.

Koji su daljnji koraci?

Preporučujemo daljnja istraživanja DBT-A. S obzirom na postojeće dokaze o koristi DBT-A za odrasle koji se samoozljeđuju, individualna psihoterapija zasnovana na KBT-u također bi se trebala dalje razvijati i procjenjivati kod djece i adolescenata. Zbog učestalosti samooozljeđivanja u djece i adolescenata potrebno je posvetiti veću pozornost razvoju i procjeni specifičnih terapija za tu populaciju.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Marija Franka Marušić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information