Je li klorokin ili hidroksiklorokin koristan u liječenju ljudi sa bolešću COVID-19, ili u prevenciji infekcije kod ljudi koji su bili izloženi virusu?

Koji je cilj ovog sustavnog pregleda?

COVID-19 je zarazna respiratorna bolest koju uzrokuje koronavirus nazvan SARS-CoV-2. Ako infekcija postane ozbiljna, ljudima će možda trebati intenzivna njega i podrška u bolnici, uključujući mehaničku ventilaciju.

Lijekovi koji se koriste za druge bolesti isprobani su u liječenju bolesti COVID-19, a to je uključivalo i klorokin koji se koristi za malariju; i hidroksiklorokin koji se koristi za reumatske bolesti, poput reumatoidnog artritisa ili sistemskog eritemskog lupusa. Tražili smo dokaze o učincima ovih lijekova na liječenje ljudi oboljelih od te bolesti; u prevenciji bolesti kod ljudi kojima prijeti bolest, poput zdravstvenih radnika; i ljudi izloženih virusu koji razvijaju bolest.

Ključne poruke

Hidroksiklorokin ne smanjuje smrtnost od bolesti COVID-19 i vjerojatno ne smanjuje broj ljudi kojima je potrebna mehanička ventilacija.

Hidroksiklorokin je uzrokovao više neželjenih učinaka od placeba, mada se čini da nije povećao broj ozbiljnih neželjenih učinaka.

Ne mislimo da bi trebalo započinjati nova istraživanja hidroksiklorokina za liječenje bolesti COVID-19.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Tražili smo istraživanja koja su se bavila davanjem klorokina i hidroksiklorokin-a osobama s bolesti COVID-19; ljudima s povećanim rizikom izloženosti virusu; i ljudima koji su bili izloženi virusu.

Pronašli smo 14 relevantnih istraživanja: 12 istraživanja klorokina ili hidroksiklorokina za liječenje bolesti COVID-19 u 8,569 odraslih osoba; dva istraživanja hidroksiklorokina za sprječavanje bolesti COVID-19 kod 3,346 odraslih osoba koje su bile izložene virusu, ali nisu imale simptome infekcije. Nismo pronašli dovršena istraživanja ovih lijekova za sprječavanje bolesti COVID-19 kod ljudi s povećanim rizikom izloženosti virusu; istraživanja su još uvijek u tijeku.

Istraživanja su se odvijala u Kini, Brazilu, Egiptu, Iranu, Tajvanu, Sjevernoj Americi i Europi; jedno je istraživanje bilo širom svijeta. Neka istraživanja djelomično su financirale farmaceutske tvrtke koje proizvode hidroksiklorokin.

Koji su ključni rezultati našeg pregleda?

Liječenje bolesti COVID-19

U usporedbi s uobičajenom njegom ili placebom, hidroksiklorokin:

· očito nije utjecao broj smrtnih slučajeva (iz bilo kojeg uzroka; 9 istraživanja na 8,208 osoba);

· vjerojatno nije utjecao na to koliko je ljudi trebalo mehaničku ventilaciju (3 istraživanja ; 4,521 osoba);

· možda neće utjecati na to koliko ljudi nakon 14 dana i dalje ima pozitivan test na virus (3 istraživanja; 213 ljudi).

Nismo sigurni je li hidroksiklorokin utjecao na broj ljudi čiji su se simptomi popravili nakon 28 dana.

U usporedbi s drugim antivirusnim liječenjem (lopinavir uz ritonavir), klorokin je učinio malu ili nikakvu razliku u vremenu potrebnom za poboljšanje simptoma (1 istraživanje; 22 osobe).

U usporedbi s uobičajenom njegom u jednom istraživanju na 444 osobe, hidroksiklorokin davan s azitromicinom (antibiotikom) nije dove do razlike u:

· broju preminulih osoba;

· potrebi za mehaničkom ventilacijom; ili

· vremenu provedenom u bolnici.

U usporedbi s febuksostatom (lijekom za liječenje gihta), hidroksiklorokin nije doveo do razlike u broju hospitalizacija ni u promjenama uočenim na snimkama pluća ljudi; nije zabilježeno smrtnih ishoda (1 istraživanje; 60 osoba).

Sprječavanje bolesti COVID-19 kod ljudi koji su izloženi virusu

Nismo sigurni je li hidroksiklorokin utjecao na to koliko je ljudi razvilo COVID-19 ili koliko je ljudi primljeno u bolnicu s bolešću COVID-19, u usporedbi s onima koji su primali placebo (1 istraživanje; 821 osoba).

U usporedbi s uobičajenom njegom, hidroksiklorokin nije utjecao na rizik od razvoja bolesti COVID-19 ili antitijela na virus kod ljudi koji su mu izloženi (1 istraživanje; 2,525 ljudi).

Neželjeni učinci

Kada se koristi za liječenje bolesti COVID-19 u usporedbi s uobičajenom njegom ili placebom, hidroksiklorokin:

· vjerojatno povećava rizik od blagih neželjenih učinaka (6 istraživanja; 1,394 osobe);

· možda neće povećati rizik od ozbiljnih štetnih učinaka (6 istraživanja; 1,004 osobe).

Kada se daje zajedno s azitromicinom, hidroksiklorokin povećava rizik od bilo kakvih neželjenih učinaka, ali nije doveo do razlike u riziku od ozbiljnih neželjenih učinaka (1 istraživanje; 444 osobe).

U usporedbi s lopinavirom i ritonavirom, klorokin je malo ili nimalo utjecao na rizik od neželjenih učinaka (1 istraživanje; 22 osobe).

Kada se koristi za prevenciju bolesti COVID-19, hidroksiklorokin vjerojatno uzrokuje više neželjenih učinaka od placeba, ali možda neće povećati rizik od ozbiljnih, štetnih neželjenih učinaka (1 istraživanje; 700 ljudi).

Pouzdanost dokaza

Pouzdani su rezultati o smrtnosti i umjereno su pouzdani rezultati o potrebi za mehaničkom ventilacijom. Umjerena je pouzdanost u neželjene učinke liječenja hidroksiklorokinom, ali manje smo sigurni u rezultate za ozbiljne neželjene učinke; ti bi se rezultati mogli promijeniti s dodatnim dokazima.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 15. lipnja 2020. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Mitrović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information