Inhalator sa kombinacijom beta-agonista fiksne doze i steroida prema potrebi za odrasle ili djecu s blagom astmom

Dosadašnje spoznaje

Astma je najčešća respiratorna bolest. Mnogi ljudi s astmom imaju blagi oblik bolesti, ali i dalje su u opasnosti od ozbiljnih pogoršanja astme koja često dovode do upotrebe oralnih steroida. Blaga astma obično se liječi preventivnim inhalatorima koji sadrže steroid koji se koristi za smanjenje upale u dišnim putevima, kao i inhalatorima za ublažavanje simptoma, koji opuštaju mišiće dišnih puteva i na taj način brzo ublažavaju simptome astme. Kombinirani inhalatori sadrže i preventivni steroid i ublaživač simptoma, pojednostavljujući liječenje i osiguravajući da se steroidi uvijek daju uz trenutno ublažavanje simptoma.

Cilj sustavnog pregleda

Pregledani su rezultati kliničkih ispitivanja kako bi se procijenila upotreba kombiniranih inhalatora u liječenju blage astme kada se inhalatori uzimaju prema potrebi, na temelju simptoma.

Značajke istraživanja

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do ožujka 2021. godine. Rezultati su prikupljeni iz šest istraživanja u kojima se uspoređuje upotreba kombiniranog inhalatora koji se koristi prema potrebi ili s terapijom za ublažavanje simptoma prema potrebi ili sa svakodnevnim liječenjem preventivnim inhalatorom u malim dozama.

Ključni rezultati

Otkrili smo da kombinirani inhalatori koji se koriste prema potrebi u usporedbi s liječenjem isključivo ublažavanjem simptoma smanjuju ozbiljna pogoršanja koja zahtijevaju steroide i stopu hitnog prijema u bolnicu sa simptomima astme. Razlike u drugim mjerama koje se odnose na kontrolu simptoma i funkciju pluća bile su premale da bi bile klinički važne. Stope teških pogoršanja bile su slične među pacijentima na dnevnim preventivnim steroidnim inhalatorima i onima koji su koristili kombinirane inhalatore prema potrebi. Ljudi koji su koristili kombinirane inhalatore imali su niže stope prijema u bolnicu i nižu ukupnu inhalacijsku dozu steroida, dok razlike u funkciji pluća i kontroli simptoma astme nisu bile klinički značajne.

U ovom je pregledu otkriveno da je uporaba kombiniranih inhalatora koji se koriste kada pacijent doživi simptome astme bila korisna u smanjenju ozbiljnih pogoršanja u usporedbi s samostalnom terapijom ublažavanja kod blage astme. Uz to, upotreba kombiniranih inhalatora prema potrebi bila je povezana sa smanjenjem prijema u bolnicu, kao i smanjenjem ukupne doze inhaliranog steroida u usporedbi s redovito uzimanom niskom dozom preventivne inhalacijske terapije.

Pouzdanost dokaza

Istraživanja uključena u ovaj sustavni pregled bila su dobro su osmišljena i robusna. Međutim, dva su otvorenog tipa, odnosno sudionici su znali koji oblik liječenja dobivaju, što ukazuje na njihovu moguću pristranost. Dokazi su stoga bili umjerene do visoke razine pouzdanosti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Končar. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information