Intervencije za poboljšanje sanitarnih uvjeta u cilju sprječavanja proljeva

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je procijeniti mogu li sanitarne intervencije smanjiti učestalost proljevastih stolica, kako bi se omogućili i unaprijedili zahodi ili latrine ili potaknuli ljudi da ih koriste. Prikupili smo i analizirali sva relevantna istraživanja unaprijed određenog dizajna i pronašli 51 istraživanje koje je ukupno uključilo 238,535 ljudi.

Ključne poruke

Pronašli smo dokaze da sanitarne intervencije mogu zaštititi od proljeva. Međutim, učinci su se razlikovali ovisno o vrsti intervencije i okruženju, a sigurnost dokaza kretala se od vrlo niske do umjerene.

Što se proučavalo u ovom sustavnom pregledu?

Proljev je glavni uzrok smrti i bolesti, posebno među malom djecom u zemljama s niskim prihodima. Mnogi patogeni koji uzrokuju proljev prenose se izlaganjem ljudskom izmetu. Sanitarni objekti, kao što su zahodi i latrine, služe kao primarna barijera za odvajanje patogena koji se izlučuju ljudskim izmetom od okoliša. Ovaj pregled analizirao je intervencije za poboljšanje pristupa sanitarnim uvjetima, objekata ili korištenja istih. Pronašli smo 51 istraživanje takvih intervencija, od kojih je većina bila iz zemalja s niskim ili srednjim dohotkom.

Koji su glavni rezultati ovog sustavnog pregleda?

Rezultati sugeriraju da sanitarne intervencije smanjuju proljev za oko 15% do 26%, kako kod osjetljive male djece tako i kod svih dobnih skupina. Međutim, nisu sve intervencije pružile zaštitu, a učinci su značajno varirali ovisno o vrsti intervencije i okruženju. Procijenili smo da bi intervencija koja bi omogućila pristup sanitarnim čvorovima ljudima koji prakticiraju otvorenu defekaciju vjerojatno smanjila proljev za oko 11% do 21%, intervencija za poboljšanje postojećih sanitarnih objekata može smanjiti proljev za oko 15% do 35%, a intervencija promjene ponašanja tj. češći pristup sanitarnim čvorovima ili korištenje bez pružanja infrastrukture ili subvencija vjerojatno bi smanjilo proljeve za oko 15% do 18%. Međutim, pouzdanost dokaza kretala se od umjerene do vrlo niske, a dodatna istraživanja će vjerojatno promijeniti ove procjene, posebno za intervencije koje osiguravaju pristup sanitarnim čvorovima ili poboljšavaju postojeće sanitarne objekte. Također su potrebna daljnja istraživanja kako bi se razumjelo koja bi vrsta intervencija imala najviše zaštitnih učinaka na zdravlje u različitim vrstama okruženja.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 16. veljače 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Lorena Lazarić-Stefanović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information