Priprema pacijenata oboljelih od karcinoma crijeva za operaciju s višestrukim intervencijama

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio otkriti je mogu li višestruke intervencije provedene prije operacije karcinoma crijeva pripremiti pacijenta poboljšanjem tjelesne kondicije kako bi se poboljšao i ishod nakon operacije. Autori sustavnog pregleda prikupili su i analizirali sva dostupna randomizirana kontrolirana istraživanja na ovu temu.

Ključne poruke

Samo su tri istraživanja ispunila kriterije uključenja u sustavni pregled, jer informacije nisu bile dostupne od svih ishoda, a ukupna sigurnost dokaza bila je vrlo niska do umjerena. Potrebno je provesti više većih istraživanja kako bi se prikupili dokazi o ovoj temi.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Operacijaje često prva linija liječenja pacijenata kojima je dijagnosticiran rani stadij karcinoma crijeva. Operacija ima negativan utjecaj na cjelokupnu tjelesnu kondiciju pacijenta. Smanjuje se količina energije, pacijenti postaju ovisniji o drugima u svakodnevnim aktivnostima, a kvaliteta života opada. Nadalje, nakon operacije mogu se pojaviti komplikacije koje uzrokuju daljnje smanjenje tjelesne kondicije. Predoperativne intervencije poput programa vježbanja, prehrambenih savjeta i dodataka, kao i moralna podrška, mogu poboljšati tjelesnu kondiciju pacijenta prije operacije. Ovaj koncept zove se prehabilitacija. Utjecaj operacije umanjen je te rezultira bržim i boljim oporavkom. Kombiniranje takvih predoperativnih intervencija rezultira boljom pripremom za operaciju, jer svaka intervencija može pomoći u jačanju učinaka drugih intervencija. Autori sustavnog pregleda imali su za cilj proučiti učinak takvih višestrukih intervencijskih programa pripreme prije operacije u pacijenata s karcinomom crijeva. Autori sustavnog pregleda usredotočili su se na ove ishode: tjelesnu kondiciju, broj komplikacija nakon operacije, stopu smrtnosti, kvalitetu života (procijenjenu upitnicima), duljinu boravka u bolnici, broj posjeta hitnoj službi, broj ponovnih prijema nakon operacije, sigurnost programa i pridržavanje programa. Usporedili su skupine s prehabilitacijskim programima sa skupinama koje nisu primale nikakvu pripremu prije operacije izuzev standardne njege.

Ključni rezultati

Autori sustavnog pregleda pronašli su tri ispitivanja sa 250 ispitanika s karcinomom crijeva bez metastaza i sa zakazanim terminom za operaciju. Istraživanja su provedena u Kanadi. Ukupno 130 ispitanika pratilo je četverotjedni program prehabilitacije prije operacije, koji je uključivao vježbe, savjete o prehrani i dodatke prehrani, kao i tehnike za smanjenje tjeskobe u vezi s karcinomom i njegovim liječenjem. Još 120 ispitanika pratilo je identične programe, ali su ih započeli tek nakon operacije kada su bili otpušteni iz bolnice.

Autori sustavnog pregleda nisu pronašli poboljšanja ni u jednoj skupini ispitanika. Sigurnost dokaza bila je vrlo niska do umjerena, uglavnom zbog malog broja istraživanja i ispitanika uključenih u sustavni pregled. Tjelesna kondicija potencijalno se poboljšava, a broj komplikacija i posjeta hitnoj pomoći može se smanjiti u pacijenata koji primaju prehabilitacijske programe prije operacije. S druge strane, više je ponovnih prijema u bolnicu nakon programa prehabilitacije. Budući da podaci o stopama smrtnosti, kvaliteti života, duljini boravka u bolnici, sigurnosti programa i pridržavanju programa nisu bili potpuni ili nisu prijavljeni, autori sustavnog pregleda nisu analizirali te rezultate. Zbog uglavnom niske ili vrlo niske sigurnosti dokaza, nalaze ovog sustavnog pregleda treba uzeti s rezervom.

Datum pretraživanja dokaza

Autori sustavnog pregleda tražili su istraživanja koja su objavljena do siječnja 2021. te su tražili neobjavljena istraživanja koja su u tijeku do ožujka 2021. godine. U budućoj obnovljenoj inačici ovog sustavnog pregleda, vjerojatno će biti dovršena mnoga istraživanja koja su u tijeku, a koja se mogu uključiti u sustavi pregled.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nikolina Gajić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr