Lijekovi za liječenje osteoporoze u liječenju muškaraca s rakom prostate i metastazama u kostima

Istraživačko pitanje

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je usporediti različite lijekove za prevenciju komplikacija s kostima kod muškaraca oboljelih od raka prostate i s metastazama u kostima te ocijeniti te vrste liječenja. Promatrali su se različiti ishodi liječenja, poput smanjenja boli, prevencije raznih događaja povezanih s kostima, javljanja štetnih događaja te povećanja ili smanjenja kvalitete života. Cilj ovog istraživanja bio je otkriti koji je lijek za liječenje kostiju najdjelotvorniji, a uzrokuje najmanje nuspojava kada se daje kao dodatna terapija muškarcima s rakom prostate i metastazama u kostima.

Dosadašnje spoznaje

Prostata je muška spolna žlijezda. Rak prostate može se proširiti na druge dijelove tijela (tzv. metastaze), uključujući kosti. Koštane metastaze kod muškaraca s rakom prostate mogu dovesti do komplikacija s kostima, poput prijeloma ili boli. Različiti lijekovi za liječenje osteoporoze koriste se kao dodatno liječenje za sprječavanje komplikacija s kostima tako što se potiče stvaranje nove koštane mase. Do sada se nisu mogle dati jasne preporuke o tome koji su lijekovi najdjelotvorniji, a istovremeno uzrokuju najmanje štetnih događaja. U ovom istraživanju koristile su se statističke metode kako bi se međusobno usporedili svi lijekovi na temelju dostupnih informacija.

Značajke istraživanja

Temeljite pretrage u raznim bazama podataka provedene su do 23. ožujka 2020. godine. Uključeno je 25 istraživanja u kojima se uspoređivala učinkovitost određenih lijekova s drugim lijekovima te s nikakvim liječenjem i placebom (lažnim lijekom).

Ključni rezultati

Dvadeset i jedno od dvadeset i pet uključenih istraživanja dalo je podatke o ishodima važnim za pacijente. Uključeno je ukupno sedam različitih lijekova, šest bisfosfonata (zoledronatna kiselina, risedronat, pamidronat, alendronat, etidronat i klodronat) i još jedan lijek, denosumab. Analiza je bila moguća samo za svaki ishod liječenja posebno. Uzimajući u obzir događaje povezane s kostima, činilo se da su zoledronatna kiselina i denosumab najučinkovitiji, ali također uzrokuju najčešće i najozbiljnije neželjene događaje (poput oštećenja bubrega u slučaju liječenja zoledronatnom kiselinom i osteonekroze čeljusti u slučaju liječenja denosumabom). Većina obuhvaćenih istraživanja nije prikazala podatke o kvaliteti života ili su prikazani podaci bili manjkavi, tako da nije bilo moguće analizirati taj ishod liječenja kombinirajući informacije iz različitih istraživanja. Rezultati su stoga opisani riječima.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza ocijenjena je u rasponu od visoke do niske, ovisno o kojem lijeku i ishodu liječenja je bila riječ. Nedostatak ovog sustavnog pregleda je nemogućnost evaluacije svih ishoda liječenja istovremeno. Kako bi se donijela ispravna odluka o tome koju vrstu liječenja treba koristiti, potrebno je sagledati sve ishode te odvagnuti prednosti i nedostatke svakog odabira.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Matea Tadić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information