Kraći režim liječenja za osobe s plućnom tuberkulozom

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je otkriti može li se trajanje liječenja protiv tuberkuloze (engl. anti-tuberculosis treatment, ATT) kod osoba s novodijagnosticiranom plućnom tuberkulozom osjetljivom na lijekove skratiti na manje od šest mjeseci. Prikupljena su i analizirana sva relevantna istraživanja kako bi odgovorili na ovo pitanje te je pronađeno pet relevantnih istraživanja.

Ključni rezultati

Skraćeni ATT režimi rade malu ili nikakvu razliku u smrtnosti, neuspjehu liječenja ili ozbiljnim štetnim događanjima u usporedbi sa šestomjesečnim ATT režimima, ali vjerojatno povećavaju šansu povratka tuberkuloze. Šest velikih istraživanja koja su u tijeku proučavaju ova pitanja.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Tuberkuloza je zarazna bolest, a tuberkuloza koja zahvaća pluća najčešći je oblik bolesti u odraslih. Tuberkuloza je veliki javno-zdravstveni problem širom svijeta, a među zaraznim bolestima je vodeći uzrok smrti.

Osobe s plućnom tuberkulozom se trenutno liječe šest mjeseci, kombinacijom lijekova koja uključuje izoniazid, rifampicin, etambutol, i pirazinamid tijekom dva mjeseca, a potom izoniazid i rifampicin (sa ili bez etambutola) četiri mjeseca. Mnogi ne završe liječenje ili neredovito uzimaju lijekove zbog dugog trajanja liječenja ili zbog nuspojava lijeka. Nepotpuno ili neredovito liječenje vodi do neuspjeha liječenja i može dovesti do povratka bolesti. Takvo liječenje može dovesti i do rezistencije na lijekove. Ako se ustanovi da su novije kombinacije lijekova, koje se daju kraće od šest mjeseci, jednako učinkovite i sigurne kao što je i trenutno preporučeni režim od šest mjeseci, možda će se više osoba pridržavati liječenja i završiti liječenje. To bi moglo pomoći smanjiti otpornost na lijekove i pomoći zaustaviti zarazu tuberkulozom širom svijeta.

Ključni rezultati

Pet uključenih istraživanja proučavala su 5825 odraslih osoba s novodijagnosticiranom plućnom tuberkulozom osjetljivom na lijekove, iz 14 zemalja s visokim prijenosom tuberkuloze u Aziji, Africi i Latinskoj Americi. Tri su istraživanja uključivala sveukupno 572 HIV-pozitivne osobe, ali nijedno istraživanje nije uključilo osobe s drugim komorbiditetima i one koje imaju dijabetes melitus. To je smanjilo primjenjivost rezultata istraživanja. Sva su istraživanja financirale vlade ili međunarodne agencije.

Četiri istraživanja zamijenila su izoniazid ili etambutol sa moksifloksacinom ili gatifloksacinom u četveromjesečnom ATT režimu. Praćenje ispitanika bilo je omogućeno 12 do 24 mjeseci nakon završetka liječenja. U jednom istraživanju koje je u tijeku, moksifloksacin je dodan u četveromjesečni ATT, ali autori istraživanja su dali samo privremene rezultate.

Ovaj sustavni pregled pokazuje da kada se četveromjesečni ATT režimi uspoređuju sa standardnim ATT režimima u trajanju od šest mjeseci:

• Povratak infekcije nakon uspješnog liječenja je vjerojatno češći (dokazi umjerene sigurnosti).
• Smrt od bilo kojeg uzroka, neuspjeh u liječenju i ozbiljni štetni događaji se vjerojatno malo ili nimalo ne razlikuju (dokazi umjerene sigurnosti).
• Rezistencija na lijekove ne mora biti povećana s četveromjesečnim režimom koji sadrži moksifloksacin (niski dokazi sigurnosti), ali nismo sigurni odnosi li se to na režime koji sadrže gatifloksacin (dokazi vrlo niske sigurnosti).

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 10. srpnja 2019.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Tanja Maričić. Ovaj sažetak je preveden u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information