Ciljano liječenje za rak bubrega koji se proširio

Istraživačko pitanje

Koliko je ciljano liječenje učinkovito kod pacijenata s rakom bubrega koji se proširio, u usporedbi s drugim ciljanim lijekovima?

Dosadašnje spoznaje

Rak bubrega koji se proširio tijekom posljednjeg se desetljeća liječio skupinom lijekova nazvanim ciljanom terapijom koji djeluju specifično na molekularne puteve. Međutim, u posljednjih se nekoliko godina pojavila obećavajuća nova skupina lijekova nazvana inhibitori imunoloških kontrolnih točaka koji koriste imunosni sustav (otuda naziv imunoterapija). Neki od ovih lijekova trenutno se koriste u kombinacijama. Ovim se sustavnim pregledom procjenjuje koliko su ciljane terapije učinkovite u usporedbi s drugim ciljanim terapijama, inhibitorima imunoloških kontrolnih točaka ili različitim kombinacijama tih lijekova.

Značajke istraživanja

Uključena su samo istraživanja u kojima je nasumično određeno koji će ljudi dobiti određeni ili neki drugi ciljani lijek te koja su zabilježena u medicinskoj literaturi do 18. lipnja 2020. godine. Većina je istraživanja proučavala učinke na rast raka bubrega (progresiju), stopu preživljenja (očekivani životni vijek) te ozbiljne neželjene učinke.

Ključni rezultati

Pronađeno je 18 istraživanja koja odgovaraju na istraživačko pitanje. Ispitanici uključeni u ova istraživanja imali su metastatski (karcinom koji se proširio na druge dijelove tijela) ili uznapredovali karcinom koji se nije mogao kirurški ukloniti. U ovom su sustavnom pregledu obnovljeni dokazi za usporedbe koje su liječnicima i ispitanicima najvažnije.

1. Pazopanib u usporedbi sa sunitinibom (ciljana terapija u usporedbi s ciljanom terapijom)

Pazopanib može slabo ili nimalo djelovati na progresiju, stopu preživljenja i ozbiljne neželjene učinke u usporedbi sa sunitinibom.

2. Sunitinib u usporedbi s avelumabom i aksitinibom (ciljani lijek u usporedbi s imunoterapijom i ciljanim lijekom)

Sunitinib vjerojatno dovodi do veće progresije, ali slabo ili nimalo ne djeluje na broj smrtnih slučajeva i ozbiljne neželjene učinke u usporedbi s avelumabom i aksitinibom.

3. Sunitinib u usporedbi s pembrolizumabom i aksitinibom (ciljani lijek u usporedbi s imunoterapijom i ciljanim lijekom)

Sunitinib vjerojatno dovodi do veće progresije i broja smrtnih slučajeva, ali može blago smanjiti ozbiljne neželjene učinke u usporedbi s pembrolizumabom i aksitinibom.

4. Sunitinib u usporedbi s nivolumabom i ipilimumabom (ciljana terapija u usporedbi s kombinacijama imunoterapije)

Sunitinib može dovesti do veće progresije i ozbiljnih neželjenih učinaka u usporedbi s nivolumabom i ipilimumabom. Sunitinib dovodi do većeg broja smrtnih slučajeva u usporedbi s kombinacijama.

Razina pouzdanosti dokaza

Razina je pouzdanosti dokaza za većinu ishoda bila niska do visoka, što znači da zaključci nisu u potpunosti pouzdani. Unatoč tome postoji dostatna količina podataka da se mogu donijeti konačni zaključci o tome kako se ovi lijekovi trebaju koristiti u zbrinjavanju pacijenata s rakom bubrega koji se proširio.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Lorena Šeda. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information