Transfuzija plazme prije velikih operacija (osim operacije srca) ili invazivnih postupaka, kako bi se spriječilo krvarenje

Istraživačko pitanje

Ljudska plazma, sastavni dio krvi, često se prenese u ljude transfuzijom prije nego što se podvrgnu operaciji ili drugim postupcima (poput umetanja cijevi za drenažu tekućine iz prsa) kada krvni testovi pokažu da se njihova krv možda neće primjereno zgrušavati. Ciljevi ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bili su procijeniti koliko je ta praksa učinkovita u smanjenju naknadnog krvarenja ili potrebe za transfuzijom krvi i povećava li taj pristup rizik od smrti ili druge značajne štetne učinke. Sustavni pregled je isključio ispitanike s nasljednim poremećajima krvarenja i one koji uzimaju lijekove koji smanjuju sposobnost zgrušavanja krvi (lijekovi za razrjeđivanje krvi).

Dosadašnje spoznaje

Ljudska plazma dobiva se od dobrovoljnih davatelja krvi. Sadrži mnogo faktora koji pomažu da se krv zgruša. Iako se transfuzija plazme ljudima može napraviti na temelju krvnih testova koji pokazuju da se njihova krv ne može primjereno zgrušati, ti testovi imaju ograničenja. Krv se nekad može normalno zgrušati usprkos rezultatima takve pretrage. Rezultati pretrage također ne predviđaju jasno one koji će krvariti (i uz uredan test neki ljudi će imati poremećaj zgrušavanja). Nadalje, transfuzija plazme ne djeluje uvijek na isti način i ne ispravlja uvijek jednako poremećene nalaze.

Plazma je također skupa, a neke zemlje imaju problema s nedostatkom krvnih pripravaka, pouzdanošću darivatelja krvi i nepotpunom provedbom pretraga za infekcije koje bi se mogle prenijeti transfuzijom krvnog proizvoda. S obzirom na mogućnost smrtonosne komplikacije zbog transfuzije plazme, njena primjena nosi rizik od štete bez jasnih dokaza o koristi.

Značajke istraživanja

U analizu je uključeno pet istraživanja koja su provedena u zemljama s visokim prihodima.

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 28. siječnja 2019. Jedno je istraživanje uspoređivalo transfuziju plazme bez davanja transfuzije. Drugo je istraživanje uspoređivalo transfuziju plazme ili trombocita ili oboje, s ispitanicima koji nisu dobili ništa od toga. Jedno je istraživanje usporedilo transfuziju plazme s drugim proizvodima koji su dani kako bi se potpomoglo zgrušavanje krvi. Jedno je istraživanje uspoređivalo različite krvne testove kao signal za pokretanje transfuzije plazme, a još jedno je istraživanje uspoređivalo različite rezultate koji ukazuju da je potrebna transfuzija koristeći isti krvni test.

Četiri istraživanja su uključivala ispitanike starije od 18 godina, a u petom istraživanju nije navedena dob ispitanika. U četiri istraživanja, ispitanici su podvrgnuti postupcima koji su se provodili uz krevet ispitanika. Samo je jedno istraživanje uključivalo neke ispitanike koji su bili podvrgnuti velikim kirurškim operacijama. Dva istraživanja su uključivala samo ispitanike liječene u jedinicama intenzivne skrbi, a dva istraživanja su uključivala samo ispitanike s bolestima jetre.

Jedno istraživanje uključilo je samo dva ispitanika. Stoga rezultati sustavnog pregleda uključuju preostala četiri istraživanja, koja uključuju 234 ispitanika. Trenutno se provode još tri klinička istraživanja na ovu temu.

Ključni rezultati

Kada se transfuzija plazme uspoređivala sa stanjem bez transfuzije, nije sigurno postoji li razlika u obilnom krvarenju, broju transfuzija krvi po ispitaniku ili štetnim učincima transfuzije (jedno istraživanje; dokazi vrlo niske kvalitete). Kada su uspoređivani transfuzija plazme ili trombocita ili oboje s transfuzijom bez plazme ili trombocita, nije sigurno postoji li razlika u smrtnosti unutar 30 dana ili u broju pojedinaca kojima je potrebna transfuzija (jedno istraživanje; dokazi vrlo niske kvalitete).

Kada se transfuzija plazmom uspoređivala s drugim lijekovima koji zaustavljaju krvarenje, nije sigurno postoji li razlika u obilnim krvarenjima ili štetnim učincima transfuzije (jedno istraživanje; dokazi vrlo niske kvalitete).

Kad su uspoređivani različiti okidači za transfuziju plazme (jedno istraživanje; 60 ispitanika), nije sigurno postoji li razlika u obilnom krvarenju ili štetnim učincima transfuzije, zbog dokaza vrlo niske kvalitete za ove ishode. Mogužće je da se smanji ukupan broj ljudi kojima je potreban krvni proizvod, no to se temelji na dokazima niske razine kvalitete.

Nijedno istraživanje nije opisalo štetne događaje ni kvalitetu života kao ishod.

Razina kvalitete dokaza

Sveukupna kvaliteta dokaza bila je uglavnom vrlo niska za niz klinički važnih ishoda, zbog niza problema unutar istraživanja kao što su mogućnost pristranosti, ograničene kliničke postavke i neprecizne procjene učinaka intervencija.

Zaključci autora

Zbog vrlo nekvalitetnih dokaza vrlo smo nesigurni u učinkovitost i sigurnost primjene plazme u nekardijalnim operacijama ili invazivnim postupcima. Nadalje, budući da ispitivanja ne pokrivaju širok spektar kirurškog konteksta, naše je povjerenje u primjenu rezultata studije na šire kirurško okruženje ograničeno. Zaključno, postoje samo ograničeni dokazi o korisnosti transfuzije plazme za ljude u ovom kontekstu. Postojeći dokazi su nedovoljne kvalitete da bi se ispitivana intervencija podržala ili odbila kao opcija u liječenju.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ana Oberan. Ovaj sažetak je preveden u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information