Primakin za liječenje malarije uzrokovane sa Plasmodium Vivax: usporedba načina doziranja

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Plasmodium Vivax malarija ponekad može uzrokovati po život opasno stanje, a sama infekcija opetovano narušava zdravlje. Infekcija uključuje stadij unutar jetrenih stanica, a primakin se koristi kako bi iskorijenio infekciju i spriječio ponovno pogoršanje bolesti. Trenutni raspored doziranja zahtijeva 14 dana svakodnevnog liječenja.

Koji su problemi liječenja primakinom?

Primakin je jedini trenutno preporučen lijek za liječenje parazita Plasmodium Vivax u jetri. Može uzrokovati anemiju u osoba s nedostatkom glukoze-6-fosfat dehidrogenaze (nedostatak G6PD), što je relativno čest genetski poremećaj krvnih stanica. Kraća razdoblja uzimanja terapije bi pomogla smanjiti ovaj rizik.

Rezultati pronađenih istraživanja

Sakupljena su istraživanja koja su uspoređivala režim primakina koji preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), u kojem se uzima 15 do 30 mg primakina na dan, sveukupno 14 dana, sa istim ili višim dozama primakina koje se daju u dužim vremenskim razmacima. Pretražena su istraživanja objavljena do 17. prosinca 2018. U ovaj je sustavni pregled uključeno devet randomiziranih kontroliranih istraživanja (istraživanja u kojima su sudionici nasumično dodijeljeni jednoj od dviju ili više skupina).

Kada se koristi 30 mg u usporedbi sa 15 mg primakina dnevno tijekom 14 dana, nije jasno postoji li razlika u ponovnom javljanju Plasmodium Vivax malarije u 6 mjeseci (vrlo niska sigurnost dokaza). Nisu prijavljene ozbiljne nuspojave, a nejasno je postoji li razlika u drugim nuspojavama između doza (vrlo niska sigurnost dokaza).

Nema razlike u ponovnom javljanju Plasmodium Vivax malarije tijekom 6 do 7 mjeseci pri uporabi 30 mg primakina dnevno tijekom 7 dana, u usporedbi sa 15 mg primakina dnevno tijekom 14 dana (niska sigurnost dokaza). Nisu zabilježene ozbiljne nuspojave. Nema razlike u broju nuspojava pri uporabi primakina između dvaju režima liječenja (niska sigurnost dokaza).

Nije jasno povećava li se ili smanjuje mogućnost ponovnog javljanja Plasmodium Vivax malarije tijekom 11 mjeseci, sa liječenjem koje traje tjedan dana, u usporedbi sa 14-dnevnim liječenjem (vrlo niska sigurnost dokaza).

Potrebna su dodatna velika randomizirana klinička istraživanja visoke kvalitete, kao što je IMPROV istraživanje, kako bi se poboljšala sigurnost dokaza za različite oblike liječenja.

Koliko su aktualni ovi dokazi?

Autori pregleda pretražili su literaturu objavljenu do 17. prosinca 2018.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Svjetlana Grgić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr