Koje kombinacije lijekova su najbolje za sprječavanje i liječenje anemije kod osoba oboljelih od raka?

Ključne poruke

• Davanje lijekova koji stimuliraju koštanu srž na proizvodnju crvenih krvnih stanica s dodacima željeza vjerojatno smanjuje broj transfuzija krvi, ali također može uzrokovati više smrti i povećati broj neželjenih učinaka, kao što je stvaranje krvnih ugrušaka.

• Zbog podataka koji nedostaju iz ispitivanja nismo mogli međusobno usporediti različite opcije liječenja i rangirati ih.

• Potrebno je više ispitivanja koja uspoređuju ove lijekove izravno jedne s drugima.

Što je anemija i zašto oboljeli od raka obolijevaju od nje?

Anemija se razvija kada su razine crvenih krvnih stanica preniske. Crvene krvne stanice sadrže protein koji se zove hemoglobin. Molekule željeza u hemoglobinu vežu kisik i prenose ga po tijelu. Nedostatak kisika u organima i tkivima u tijelu uzrokuje osjećaj umora i manjka energije a pacijenti mogu biti izloženi većem riziku od infekcija. Pacijenti oboljeli od raka su osobito podložni razvijanju anemije. Razlog tome bi moglo biti to što rak uzrokuje upalu i sprječava proizvodnju crvenih krvnih stanica. Isto tako, liječenja poput kemoterapije usporavaju proizvodnju crvenih krvnih stanica u koštanoj srži.

Ljudi koji pate od anemije mogu trebati transfuzije krvi. Međutim, liječenje lijekovima koji stimuliraju proizvodnju crvenih krvnih stanica u koštanoj srži (nazivaju se lijekovi za stimulaciju eritropoeze) i dodaci željeza mogu smanjiti potrebu za transfuzijama.

Cilj ovog sustavnog pregleda

Željeli smo pronaći najučinkovitije opcije liječenja za anemiju kod ljudi oboljelih od raka te vidjeti uzrokuju li ta liječenja neželjene učinke. Zanimalo nas je utječu li nadomjesni pripravci željeza ili lijekovi za stimulaciju eritropoeze dani sami ili zajedno na:

• broj smrtnih slučajeva;

• razine hemoglobina;

• transfuzije krvi; i

• neželjene učinke.

Također smo htjeli znati koji je najbolji način davanja tih lijekova: injekcijom (intravenozno) ili gutanjem (oralno).

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo ispitivanja koja su uspoređivala intravensko davanje željeza, oralno davanje željeza ili izostanak davanja željeza, sa ili bez lijekova za stimulaciju eritropoeze, za sprječavanje ili liječenje anemije koja je posljedica kemoterapije, radioterapije, kombinirane terapije ili temeljne maligne bolesti kod ljudi oboljelih od raka. Usporedili smo i saželi njihove rezultate te je procijenjena pouzdanost dokaza na temelju čimbenika kao što su metode istraživanja i broj sudionika. Koristili smo se statističkim metodama kako bismo međusobno usporedili više opcija liječenja i rangirali ih prema učinkovitosti i neželjenim učincima.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 96 relevantnih ispitivanja s ukupno 25,157 ispitanika. Sudionici su bili različite dobi i primali su različite kombinacije liječenja za rak ili nisu primali terapiju. Imali su i različite vrste raka.

92 ispitivanja dala su podatke za ovaj pregled. Uključila su 24,603 osobe i usporedila 12 različitih opcija liječenja anemije. Opcije liječenja su uključivale kombinacije lijekova za stimulaciju eritropoeze s intravenskim ili oralnim željezom i placebom (nešto što izgleda, ima okus i miriše isto kao dodatak željeza ili lijek za stimulaciju eritropoeze, ali bez aktivnog sastojka).

Nije svako ispitivanje objavila sve što nas je zanimalo, tako da nismo imali dovoljno informacija za usporedbu svake opcije liječenja.

Liječenje lijekovima za stimulaciju eritropoeze, kada se koriste samostalno ili sa željezom, vjerojatno povećava razine crvenih krvnih stanica i smanjuje potrebu za transfuzijom crvenih krvnih stanica u usporedbi sa izostankom liječenja tim lijekovima. Ne možemo isključiti povećani rizik smrtnosti s lijekovima za stimulaciju eritropoeze u kombinaciji sa željezom. Ta kombinacija je imala više smrtnih slučajeva i krvnih ugrušaka.

Pouzdanost dokaza

Sveukupna je pouzdanost dokaza umjerena. Pouzdanost je ograničena jer smo ponekad nalazili vrlo različite rezultate za iste opcije liječenja, što znači da su mogli biti i dobri i loši za pacijente - nismo imali dovoljno dokaza da donesemo čvrste zaključke. Također, zbog nedostatka dokaza nismo mogli rangirati opcije liječenja.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Šuto. Ovaj sažetak je preveden u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information