Puferske otopine naspram fiziološke otopine za oživljavanje kritično bolesnih odraslih i djece

Dosadašnje spoznaje

Intravenska terapija tekućinom služi kao temelj za liječenje širokog spektra teških bolesti. Važno je znati njezin utjecaj u smislu kliničkih ishoda. Postoje neke sumnje u to može li korištenje fiziološke otopine (0.9% otopina natrijevog klorida u vodi) uzrokovati veću smrtnost među pacijentima ili značajno pogoršanje funkcije bubrega.

Cilj ovog Cochranovog sustavnog pregleda bio je saznati je li terapija tekućinama kao što su puferske otopine (slane vodene otopine s puferom za održavanje stalnog pH) imala manju smrtnost u bolnicama i manje oštećenje bubrega kod kritično bolesnih odraslih i djece, u usporedbi s fiziološkom otopinom.

Značajke istraživanja

Pronađeno je 21 istraživanje provedeno kod djece i odraslih, s ukupno 20 213 ispitanika. Istraživanja su uspoređivala puferske otopine sa fiziološkim otopinama za kritično bolesne odrasle i djecu (uključujući one sa sepsom, traumom, opeklinama ili krvotočnim urušajem) za koje nije planiran kirurški zahvat. Isključena su istraživanja u kojima su sudionici sudjelovali u planiranoj operaciji. Istraživanja su se provodila u 13 zemalja.

Izvori financiranja uključenih istraživanja

Dvanaest uključenih istraživanja financirale su vlade ili neprofitne organizacije, dva su imala mješovito financiranje, jedno je financiralo društvo čija uloga nije pojašnjena, a šest nije imalo pojedinosti o financiranju ispitivanja.

Ključni rezultati
Čini se da puferske otopine nisu smanjile bolničku smrtnost ili pogoršanja renalnih (bubrežnih) funkcija kod kritično bolesnih odraslih i djece u usporedbi s fiziološkom otopinom.

Ovaj Cochraneov sustavni pregled pokazuje da kada su kritično bolesni ispitanici primali puferske otopine u usporedbi s fiziološkom otopinom:
1. Puferske otopine su činile malu ili zanemarivu razliku u ukupnoj smrtnosti (19.664 sudionika; 14 ispitivanja; dokazi visoke sigurnosti);
2. Puferske otopine vjerojatno čine malu ili zanemarivu razliku u smanjenju broja pacijenata čija se bubrežna funkcija pogoršava (18.701 ispitanik; 9 studija; dokazi niske sigurnosti); i
3. Nije sigurno smanjuju li puferske otopine poremećaje drugih organa (npr. pluća, jetre ili moždane funkcije), elektrolita (povećanje ili smanjenje klorida ili natrija ili drugih soli) i potrebu za transfuzijom krvi, jer je sigurnost dokaza procijenjena kao vrlo niska.

Niti jedna studija nije pratila gubitak krvi, poremećaje zgrušavanja (rizike od krvarenja ili zgrušavanja) i kvalitetu života.

Rezultati su se razlikovali prema vremenu mjerenja ishoda, korištenim mjernim jedinicama i samim ishodima. Ukupna količina tekućine koja se daje kao terapija tekućinom nije zabilježena. Samo četiri studije su uključivale djecu. Ova djeca su bila manje bolesna od ispitanika uključenih u ispitivanja odraslih, a oštećenje bubrega nije prijavljeno. Kada budu objavljena i procijenjena tri istraživanja koja su u toku, zaključci ovog Cochraneovog sustavnog pregleda mogli bi se promijeniti.

Koliko su aktualni ovi dokazi?
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do srpnja 2018.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Martin Kondža
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information