Strategije za poboljšanje usvajanja politika, praksi i programa vezanih za zdravu prehranu, tjelesnu aktivnosti i sprječavanje debljine među djecom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje
Ovaj Cochrane sustavni pregled literature analizirao je istraživanja u kojima je ispitan učinak strategija čiji je cilj poboljšati usvajanje (ili poboljšati postojeće) politika, praksi ili programa koje provode službe koje skrbe o djeci, a čiji je cilj potaknuti zdravu prehranu među djecom, kao i tjelesnu aktivnost i/ili sprječavanje debljine. Također je analizirano jesu li te strategije pobojlšale znanje, vještine i stavove osoblja koje radi u službama koje se bave djecom. Također je cilj bio analizirati troškove ili isplativost uvođenja podrške, jesu li programi podrške bili povezani s nekim neželjenim učincima i je li bilo učinka na uhranjenost djece, tjelesnu aktivnost ili težin djece.

Dosadašnje spoznaje
Niz centara koji se bave djecom provodi intervencije za koje se pokazalo da su djelotvorne u poboljšanju prehrane djece, povećanju tjelesne aktivnosti djece i sprječavanju prekomjernog povećanja tjelesne mase u djece. Usprkos postojanju takvih dokaza i smjernica koje preporučuju provedbu najbolje prakse u ustanovama koje se skrbe o djeci, brojne ustanove takve prakse nisu usvojile. Bez propisnog usvajanja takvih praksi, djeci nikakvi programi neće koristiti.

Obilježja uključenih istraživanja
Analizom literature pronađeno je 10 kliničkih pokusa na tu temu. Osam istraživanja istražilo je usvajanje određenih strategija u usporedbi s uobičajenom praksom. Dva istraživanja usporedila su implementaciju dvaju različitih strategija. Istraživanja su ispitala je li moguće poboljšati usvajanje politika i praksi čiji je cilj poboljšati prehrambene navike djece (2 istraživanja), povećati tjelesnu aktivnost (2 istraživanja) ili oboje (6 istraživanja). Implementacijske strategije koje su ispitane u tih 10 istraživanja uključuju edukativne materijale, edukativne sastanke, analiziranje situacije i davanje povratne informacije, utjecajne stručnjake, male poticaje ili davanje projekata, edukativne posjete ili nekomercijalne edukativne intervencije. Strategije su ispitane u malom broju ustanova.

Datum pretraživanja literature
Pretražena je literatura objavljena do kolovoza 2015.

Ključni rezultati
Niti jedna od ispitanih strategija nije dovela do poboljšanja usvajanja svih ciljanih politika ili praksi. Međutim, većina strategija postigla je poboljšanje najmanje jedne politike ili prakse. Rezultati pokazuju slabe i nedosljedne dokaze o učinku strategija za poboljšanje usvajanja politika, praksi i programa, kao i za učinak na znanja i stavove osoblja koje radi s djecom, ili za učinak na prehranu djece, tjelesnu aktivnost ili težinu djece. Zbog manjka dosljedne terminologije u ovom području moguće je da neka relevantna istraživanja nisu pronađena pretraživanjem literature. No, nekolicina studija koje su pronađene ukazuju na to da su istraživanja iz ovog područja tek u ranoj fazi razvoja.

Kvaliteta dokaza
Dokazi za sve ishode ocijenjeni su lošom kvalitetom, zbog čega se u te rezultate nije moguće pouzdati.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr