Tafenokin za sprječavanje recidiva kod osoba s malarijom vivax

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je vidjeti može li tafenokin spriječiti relaps infekcije parazitom Plasmodium vivax i je li njihov učinak jednak učinku standarnih doza primakina. Standarna doza primakina za odrasle je 15 mg dnevno tijekom 14 dana.

Ključne poruke

Tafenokin sprječava ponovnu pojavu malarije vivax (mjereno kao broj infekcija u svim istraživanjima zbog nemogućnosti razlikovanja pravog relapsa od ponovne infekcije) kod odraslih u usporedbi s liječenjem bez prevencije relapsa (placebo). Vrlo je mala ili nikakva razlika između tafenokina i primakina u prevenciji relapsa. Dokazi su srednje rayine pouzdanosti zbog malog broja istraživanja i male količine podataka. Vjerojatno postoji mala ili nikakva razlika u sveukupnim nuspojavama tafenokina u usporedbi s placebom ili primakinom. Međutim, autori nisu sigurni uzrokuje li tafenokin ozbiljnije neželjene štetne događaje poput snižavanja razine hemoglobina u krvi.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Vivax malariju uzrokuje parazit Plasmodium vivax . Bolest uključuje neaktivni stadij mirovanja infekcije jetre i to može uzrokovati relaps (pogoršanje) ako se ne liječi.

Donedavno najčešće korišteni lijek za prevenciju relapsa bio je primakin, no sada postoji nova alternativa zvana tafenokin. Američka agencija odgovorna za zaštitu zdravlja, Uprava za hranu i lijekove (FDA), preporučuje tafenokin za prevenciju relapsa u jednoj dozi od 300 mg. U usporedbi s primakinom, koji se obično daje svakodnevno tijekom 14 dana, jednodnevno doziranje ima značajnu prednost. Međutim, i primakin i tafenokin mogu uzrokovati puknuće i raspadanje crvenih krvnih stanica (hemolizu) kod ljudi s nasljednim poremećajem nazvanim manjak enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD).

Autori su proveli Cochraneov sustavni pregled o učinku tafenokina na čišćenje neaktivnih P vivax parazita kod zaraženih ljudi kako bi spriječili recidiv. Međutim, teško je razlikovati pravi relaps od nove infekcije kod iste osobe, osim ako osoba nije udaljena s područja u kojima postoji endemija malarije nakon početka liječenja. Sva istraživanja uključena u ovaj pregled to nisu učinila i zapravo su mjerila recidive kao zamjenske mjere za zaključivanje o relapsima. Uzimajući u obzir to ograničenje, u davanju preporuka i rezultata autori su u ovom pregledu koristili riječ „recidiv“ jer je prevencija relapsa namjera upotrebe tafenokina kao pojedinačne doze u ovim ispitivanjima.

Ključni rezultati

Autori su pregledali istraživanja objavljena do 3. lipnja 2020. godine. Prona[li su tri ispitivanja provedena u devet zemalja s 747 odraslih osoba s potvrđenom P vivax malarijom. Sve odrasle osobe dobile su klorokin (kako bi se paraziti uklonili iz krvi), a neke skupine dobile su ili tafenokin u pojedinačnoj dozi od 300 mg, primakin ili placebo (neaktivnu tabletu koja se podudarala vremenu trajanja primakina). Svi su promatrani zbog recidiva P vivax malarije (do šest mjeseci), a sva ispitivanja testirala su ljude na aktivnost G6PD-a i isključila one koji su imali manjak. Također su isključene trudnice i djeca.

Odrasli koji su primali tafenokin 300 mg imali su manje relapsa (zaključeno prema manjem broju recidiva infekcije) od odraslih koji su uzimali placebo (srednja kvaliteta dokaza). Vjerojatno je postojala mala ili nikakva razlika između tafenokina 300 mg i primakina za prevenciju recidiva (srednja kvaliteta dokaza). Vjerojatno postoji mala ili nikakva razlika u sveukupnim štetnim događajima između tafenokina i primakina (srednja kvaliteta dokaza). Autori nisu sigurni uzrokuje li tafenokin ozbiljnije štetne događaje u usporedbi s placebom ili premakinom (na primjer, hemoliza; niska kvaliteta dokaza).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Ante Katić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information