Upotreba jednog ili više antitrombocitnih lijekova za prevenciju ranih recidiva nakon moždanog udara ili prolaznog ishemijskog napada

Istraživačko pitanje

Je li upotreba više vrsta antitrombocitnih lijekova bolja od upotrebe manjeg broja antitrombocitnih lijekova za prevenciju ranih recidiva nakon moždanog udara?

Dosadašnje spoznaje

Moždani udar je druga najčešća nezarazna bolest na svijetu i nosi visok rizik od recidiva (ponovne pojave). Većina recidiva javlja se rano nakon moždanog udara, a potrebno je učinkovito liječenje kako bi se recidivi spriječili. Trenutne smjernice preporučuju upotrebu antitrombocitnih lijekova, poput aspirina, nakon moždanog udara ili prolaznog ishemijskog napada (mini-moždani udar). Međutim, sigurnost i koristi od upotrebe više od jednog trombocitnog lijeka rano nakon moždanog udara nisu jasno utvrđeni.

Značajke istraživanja

Uspoređena je upotreba više vrsta sa upotrebom manje vrsta antitrombocitnih lijekova rano nakon moždanog udara. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 6. srpnja 2020. godine. Uključeno je 15 kliničkih ispitivanja s ukupno 17,091 sudionikomz niza azijskih, europskih i sjevernoameričkih populacija. Najčešće testirane kombinacije antitrombocitnih lijekova bile su aspirin i dipiridamol te aspirin i klopidogrel.

Klučni rezultati

Otkriveno je da upotreba više vrsta antitrombocitnih lijekova smanjuje rizik od ponovnog moždanog udara, ali povećava rizik od krvarenja. Čini se da su dva antitrombocitna lijeka učinkovitija u prevenciji ranih recidiva moždanog udara od jednog antitrombocitnog lijeka, ali postoji povećani rizik od nuspojava, posebno krvarenja. Čini se da su koristi od dva antitrombocitna lijeka koja se daju odmah nakon moždanog udara veće u odnosu na rizike u prvih mjesec dana.

Pouzdanost dokaza

Pouzdanost dokaza uglavnom je bila umjerena ili visoka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Marija Ana Perko. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information