Skraćuje li dnevno prekidanje sedacije vrijeme koje kritično oboljele odrasle osobe provedu na aparatima za disanje u usporedbi s drugim strategijama sedacije?

Uvod: kritično oboljeli bolesnici zahtijevaju tehnologije za održavanje života kao što je mehanička ventilacija (aparati za disanje), te mogu doživjeti bol, anksioznost i nedostatak sna povezane sa svojom bolešću. Dobra kontrola boli i adekvatna sedacija su važni, ali previše sedativa može povećati vrijeme na aparatima za disanje i vjerojatnost štetnih učinaka kao što je upala pluća.

Lijekovi koji su dostupni imaju mnoga svojstva koja ih čine teškim za uporabu kod kritično oboljelih bolesnika. Bez pažljivih prilagodbi ova svojstva mogu dovesti do nagomilavanja lijeka u tijelu. Ovi lijekovi se daju kao kontinuirane infuzije, tako da razine u krvi ostaju stabilne, a promjene doze su ostavljene kliničarima na procjenjivanje. Kako bi se izbjeglo nakupljanja lijeka, nekoliko metoda se može koristiti za prilagodnu doza. Neka istraživanja pokazuju kako će prekid ili zaustavljanje lijeka određeno vremensko razdoblje svaki dan, omogućiti tijelu uklanjanje lijekova i dovesti do toga da bolesnici budu više budni i spremni za ranije oslobađanje od aparata za disanje.

Datum pretraživanja : U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do veljače 2014. godine.

Značajke istraživanja: Uključeno je devet istraživanja koje obuhvaćaju 1282 kritično oboljela bolesnika, koji primaju mehaničku ventilaciju. Istraživanja su usporedila dnevno prekidanje sedacije sa strategijama koje nisu uključivale prekid. Istraživanja su bila provođena širom svijeta i uključivala su i medicinski i kirurški kritično oboljele bolesnike.

Ključni rezultati: Nije pronađen čvrst dokaz da je dnevno prekidanje sedacije smanjilo trajanje mehaničke ventilacije, duljinu boravka u jedinici intenzivnog liječenja (engl. Intensive Care Unit, ICU) ili bolnici, smrtnost ili količinu korištenog lijeka. Učinak na štetne događaje, kao što su slučajno uklanjanje cijevi za disanje ili invazivnih sprava ili stopu delirija nije bio jasan. Međutim, traheostoma je učinjena rjeđe kod onih kod kojih je učinjeno dnevno prekidanje sedacije. Poznato je da se prakse sedacije razlikuju po cijelom svijetu, pa je takva analiza istraživanja vođenih u Sjevernoj Americi pokazala smanjenje vremena na aparatu za disanje kod onih kod kojih je učinjeno dnevno prekidanje sedacije u usporedbi s onima kod kojih nije.

Kvaliteta dokaza: Savjetuje se primjena opreza prilikom tumačenja i primjene rezultata ovog istraživanja. Rezultati se temelje na malom broju istraživanja koja su bile heterogena ili neujednačena u pogledu metoda, istraživanih bolesnika i kliničkog vođenja. Ovi ukupni rezultati su samo granično prešli prag ispod kojeg nije uočen učinak.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Gordana Berić Jozić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information