Sprječavanje krvnih ugrušaka u onkoloških pacijenata koji primaju kemoterapiju, a nisu u bolnici

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Onkološki pacijenti imaju povećane šanse stvaranja krvnog ugruška u venama (poznato kao venska tromboembolija) od opće populacije. Kemoterapija dodatno povećava ovaj rizik. Određeni broj čimbenika specifičnih za tumor kao što su sklonost krvarenju na mjestu tumora ili smanjeni broj krvnih pločica (trombocitopenija) uzrokovan kemoterapijom mogu povećati broj komplikacija krvarenja kod onkoloških pacijenata koji koriste lijekove za sprečavanja i liječenje krvnih ugrušaka (antikoagulansi). Ovaj Cochrane sustavni pregled literature istražio je učinkovitost i sigurnost antikoagulansa u sprečavanju krvnih ugrušaka kod onkoloških pacijenata na kemoterapiji.

Ključni rezultati

Uključeno je 26 randomiziranih kontroliranih pokusa s ukupno 12.352 ispitanika (istraživanja objavljena do lipnja 2016.) Niskomolekularni heparin i ultra-niskomolekularni heparin semuloparin su povezani sa statistički značajnim smanjenjem simptomatskih krvnih ugrušaka. Nisu pronađeni dokazi koji govore u prilog povećanom riziku velikih krvarenja sa semuloparinom ili niskomolekularnim heparinom, ali zbog nesigurnosti procjena ne može se isključiti da je rizik dvostruko povećan. Nije utvrđena jasna korist semuloparina i niskomolekularnog heparina za stopu preživljenja. Kod osoba s multiplim mijelomom niskomolekuloarni heparin u usporedbi s antagonistom vitamina K varfarinom je statistički značajno smanjio učestalost krvnih ugrušaka, dok razlika s aspirinom nije bila statistički značajna. Nije bilo velikih krvarenja s niskomolekularnim heparinom ili varfarinom, a kod osoba koje su primale aspirin stopa učestalosti je bila ispod 1%. U jednoj studiji koja je istraživala nefrakcionirani heparin nije došlo do venske tromboembolije ili velikog krvarenja. Nije bilo spomena krvnih ugrušaka u te dvije istraživane skupine. Podaci za varfarin u usporedbi s placebom su previše ograničavajući da bi govorili u prilog korištenju varfarina u prevenciji krvnih ugrušaka kod onkoloških pacijenata. Jedno istraživanje na djeci koje je istraživalo antitrombin nije pronašlo statistički značajan učinak na krvne ugruške i velika krvarenja u usporedbi s nekorištenjem istog. Jedno malo početno istraživanje je istraživalo oralni antikoagulans apiksaban te je utvrdilo nisku stopu krvarenja i krvnih ugrušaka u usporedbi s placebom.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta uključenih istraživanja bila je od niske do visoke, tako da bi buduće studije mogle promijeniti mišljenje o točnosti trenutnih spoznaja, naročito vezanih za sigurnost antikoagulansa. Kvaliteta rezultata je u rasponu od visokih do jako niskih ovisno o različitim ishodima i usporedbama. Glavni ograničavajući čimbenik koji je bio glavni razlog smanjenja kvalitete dokaza nekih ishoda su nepreciznost i rizik pristranosti. Relativno nizak broj studija, sudionika i kliničkih događaja su onemogućili procjenu utjecaja dobi i tipa ili stadija tumora na učinke liječenja, kao i na odlučniji zaključak utjecaja antikoagulansa na rizik od krvarenja. Ni jedno istraživanje nije istraživalo intermitentnu pneumatsku kompresiju ili elastične kompresivne čarape za prevenciju venske tromboembolije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Vlatković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save