Dijete za smanjenje težine u osoba s povišenim krvnim tlakom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

U usporedbi s općom populacijom, osobe s visokim krvnim tlakom imaju veći rizik od smrti i komplikacija kao što su srčani ili moždani udar. Prehrambene intervencije čiji je cilj smanjenje tjelesne težine obično se preporučuju kao prvi korak liječenja u pretilih osoba s povišenim krvnim tlakom, što se temelji na povezanosti povećane težine i povećanog krvnog tlaka. Međutim, i dalje nije jasno da li gubitak težine ima dugoročni učinak na krvni tlak i smanjuje li negativne učinke povišenog krvnog tlaka.

Budući samo randomizirane kontrolirane studije koje uspoređuju skupine ljudi na dijeti i one bez dijete za smanjenje težine mogu objektivno odgovoriti na ta pitanja, u ovaj Cochrane sustavni pregled literature uključeni su samo randomizirani kontrolirani pokusi. Pronađeno je 30 takvih članaka koji opisuju rezultate 8 kliničkih studija. U tih osam uključenih studija je sudjelovalo ukupno 2100 ispitanika s povišenim krvnim tlakom, prosječne dobi od 45 do 66 godina. Prosječno trajanje liječenja je bilo od 6 do 36 mjeseci, a bilo je malo ili nimalo informacija o smrtima ili drugim dugoročnim komplikacijama. Tri od osam studija je opisalo učinke na sistolički i dijastolički krvni tlak, što ukazuje da su intervencije za mršavljenje smanjile sistolički krvni tlak za 4,5 mmHg i dijastolički krvni tlak za 3.2 mm Hg. Pet od osam studija je opisalo podatke za tjelesnu težinu. Uz promjene prehrane smanjena je težina za prosječno 4,0 kg u odnosu na kontrolnu skupinu. U uključenim ispitivanjima nisu prikazane korisne informacije o mogućim štetnim učincima.

Zaključno, nisu pronađeni dokazi da dijeta za mršavljenje ima učinak na smrtnost ili dugoročne komplikacije i nuspojave. Rezultate za krvni tlak i tjelesnu težinu treba smatrati nesigurnima, zato što nisu sve studije bile uključene u analize.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save