Postupci za sprječavanje padova starijih ljudi u domovima i bolnicama

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Padovi starijih osoba u domovima i bolnicama često se događaju, a mogu uzrokovati gubitak neovisnosti, ozljede, a ponekad i smrt kao posljedicu ozljeda. Važno je stoga znati koji su postupci djelotvorni za sprječavanje padova jer takvi postupci mogu imati značajnu korist za zdravlje.

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključio je 60 randomiziranih kontroliranih pokusa u koje je bilo uključeno 60.345 ispitanika. Od toga su 43 pokusa porevedena u domovima za skrb o starijim osobama (30.373 ispitanika), a 17 (29.972 ispitanika) u bolnicama. Usprkos velikom broju pronađenih pokusa, dokazi o tome koje intervencije su bile uspješne ograničeni su.

U domovima za skrb o starijim osobama propisivanje vitamina D smanjilo je broj padova, vjerojatno zbog toga što su štićenici imali nisku razinu vitamina D. Rezultati 13 pokusa o tjelovježbi u domovima nisu bili dosljedni i ukupno ne pokazuju korist. Moguće je da tjelovježba povećava broj padova u krhkih osoba i da smanjuje broj padova u osoba bolje kondicije. Postupci usmjereni na višestruke čimbenike rizika mogu biti djelotvorni za smanjenje broja padova.

Dodatna fizioterapija smanjila je broj osoba koji padaju u bolničkim rehabilitacijskim odjelima, a isto tako su intervencije koje ciljaju višestruke čimbenike rizika smanjile broj padova u bolnici.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr