Ubrzani ili polagani prestanak liječenja antiepilepticima

Dosadašnje spoznaje

Epilepsija je poremećaj kojeg karakteriziraju repetitivni napadaji uzrokovani abnormalnim električnim pražnjenjima u mozgu. Antiepileptici se koriste za sprječavanje tih napadaja. Njihovo redovito uzimanje može imati dugotrajne nuspojave. U remisiji bolesti (kada je osoba neko vrijeme bez napadaja) logično je pokušati prestati s liječenjem. Dva su bitna pitanja: kako i kada prestati s liječenjem.

Cilj ovog sustavnog pregleda

U ovom su se sustavnom pregledu analizirala istraživanja kako bi se pronašli dokazi vezani uz brzinu prestanka liječenja antiepilepticima. U sustavni smo pregled uključili kontrolirana istraživanja (klinička istraživanja u kojima su osobe nasumično smještene u jednu od dvije ili više liječenih skupina) koja su razmatrala ubrzani i polagani prestanak liječenja antiepilepticima nakon različitih razdoblja kontrole napadaja u epileptičara.

Rezultati

U sustavni smo pregled uključili samo dva mala istraživanja koja su obuhvatila 206 djece s epilepsijom. Između skupine koja je ubrzano prestala s liječenjem i skupine koja je polagano prestala s liječenjem, istraživanja nisu pronašla nikakvu razliku u udjelu sudionika koji nisu imali napadaje. Nije bilo podataka za druge ishode kao što su status epilepticus (produljeni napadaj), smrt, bolest povezana s napadajima i kvaliteta života. Nismo pronašli niti jedno dovršeno istraživanje o prestanku liječenja antiepilepticima u odraslih osoba.

Trenutno je u tijeku jedno talijansko istraživanje koje se bavi pitanjem utječe li polagani ili ubrzani prestanak liječenja antiepilepticima na ponovnu pojavu napadaja (recidive) u odraslih epiletičara koji su bili bez napadaja barem dvije godine. Nikakvi preliminarni rezultati nisu dostupni.

Pouzdanost dokaza

Dokazi iz dva uključena istraživanja vrlo su niske razine pouzdanosti. Oba su istraživanja provedena na malome broju sudionika i nije bilo dovoljno podataka kako bi se utvrdila razlika među skupinama. Nadalje, obuhvatila su samo djecu pa se rezultati ne mogu poopćiti na odraslu populaciju. Stoga trenutno nema dokaza visoke pouzdanosti što se tiče optimalne brzine prestanka liječenja antiepilepticima.

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do studenoga 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nela Bjedov. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information