Različiti načini davanja antibiotika za iskorjenjivanje infekcije Pseudomonas aeruginosa kod osoba s cističnom fibrozom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Koji je najbolji način uporabe antibiotika kako bi se uklonile plućne infekcije uzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod osoba s cističnom fibrozom?

Dosadašnje spoznaje

Cistična fibroza je nasljedno stanje u kojem su dišni putovi začepljeni zbog sluzi. Povezana je s infekcijama pluća, što može dovesti do progresivnog zatajenja disanja i smrti. Uzročnik Pseudomonas aeruginosa čest je uzrok infekcije i teško je liječiti uspješno, čak i nakon što je infekcija dokazana.

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda literature bio je usporediti različite kombinacije inhalacijskih, uzetih na usta i intravenskih (IV) antibiotika za izliječenje Pseudomonas aeruginosa uzročnika kod osoba s cističnom fibrozom kako bismo utvrdili koja je pojedinačna terapija najbolja i najjeftinija.

Razdoblje pretraživanja literature

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 10. listopada 2016.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključili smo sedam kliničkih ispitivanja s 744 osobe s cističnom fibrozom oba spola, svih dobnih skupina s i blažom ili težom plućnom bolesti. Trajanje kliničkih ispitivanja bilo je u rasponu od 28 dana do 27 mjeseci. Nismo uspjeli kombinirati brojne rezultate u novoj statističkoj analizi jer su ispitivanja koristila različite terapije. Dva ispitivanja su uspoređivala tobramicin s placebom. Tri ispitivanja su kombinirala ciprofloksacin koji se daje na usta i inhalacijski kolistin u eksperimentalnoj skupini, ali su koristili različite usporedbe - prvi je uspoređivao kombinaciju antibiotika bez liječenja, drugi za inhalaciju tobramicina i treći kombinaciju ciprofloksacina na usta s inhaliranim tobramicinom. Jedno ispitivanje je ispitalo liječenje inhalacijom tobramicina i usporedilo liječenje od 28 dana s liječenjem koje je trajalo 56 dana. Zadnje istraživanje usporedilo je redovite cikluse inhaliranog tobramicina (plus ciprofloksacin na usta ili placebo) s liječenjem inhalacijom tobramicina (plus ciprofloksacinom na usta ili placebom) na temelju rezultata kultura uzgojenih u laboratoriju.

Ključni rezultati

Dva manja klinička ispitivanja (38 osoba) u kojem se liječila rana infekcija pokazala su da su rezultati nakon dva mjeseca inhalacije antibiotika bili bolji od bilo kakvog drugog liječenja i tako su uklonili Pseudomonas aeruginosa u većini ljudi. Jedno od ovih kliničkih ispitivanja opisuje i dulje liječenje i ukazuje da taj učinak može trajati i do 12 mjeseci. Drugo manje kliničko ispitivanje (26 osoba) koje je trajalo dvije godine pokazalo je da je liječenje rane Pseudomonas aeruginosa infekcije kombinacijom inhalacijskih i antibiotika uzetih na usta bilo bolje. Kliničko ispitivanje koje uspoređuje 28 dana primjenu nebulizirane tobramicinske otopine za inhalaciju ( u 88 osoba) do 56 dana pokazao je da su oba jednako tolerirana i uspješna u uklanjanju uzročnika Pseudomonas aeruginosa. Četiri izravne usporedbe antibiotika uzetih na usta ili inhalacijskih antibiotika (ili kombinacija obaju), uključujući jedno ispitivanje s 223 osobe, nisu pokazale razlike između različitih kombinacija antibiotika. U nedavnom kliničkom ispitivanju u 306 djece (u dobi do 12 godina) uspoređivali su redovne cikluse inhaliranog tobramicina (s ciprofloksacinom uzetim na usta ili placebom) , isključivo u dokazanoj infekciji s Pseudomonas aeruginosa kod djece i pokazalo je da je u djece s redovitim ciklusom inhaliranog tobramicina (s ciprofloksacinom zetim na usta ili placebom) u značajno manjoj mjeri izoliran Pseudomonas aeruginosa u ispljuvku. Izvješće kliničkog ispitivanja je napravilo analizu u dobi i nije pokazivalo nikakvu razliku u broju puta kada je Pseudomonas aeruginosa izoliran iz uzoraka između skupina, niti je bilo kod djece razlike u duljini vremena kod sljedeće plućne infekcije.

Kvaliteta dokaza

Neka klinička ispitivanja su provedena i prije 20 godina i rezultati možda i danas ne mogu biti primjenjivi Neke navedene studije spadaju u manja istraživanja. Sva klinička ispitivanja su imali prilično kratko razdoblje praćenja, tako da nismo mogli utvrditi i je li terapija doprinijela tome da se ljudi s cističnom fibrozom osjećaju bolje ili da žive duže. S obzirom na terapije koji su uspoređeni u većini ispitivanja, bilo je lako za ljude odrediti koje liječenje primaju, što je moglo utjecati na neke od rezultata. Deset je kliničkih ispitivanja je sponzorirala farmaceutska industrija. Potrebna su daljnja istraživanja još uvijek kako bi se vidjelo poboljšava li dobrobit i kvalitetu života kod ljudi s cističnom fibrozom potpuno uklanjanje bakterije Pseudomonas aeruginosa i utvrditi koja kombinacija antibiotika pruža najbolji način iskorjenjivanja bakterije Pseudomonas aeruginosa.

Ukupna kvaliteta dokaza bila je umjerena do vrlo niska, što znači da će daljnja istraživanja vjerojatno promijeniti procjenu veličine učinka liječenja. Buduća, veća klinička ispitivanja (s većom snagom) mogu pokazati da je jedna terapija učinkovitija u iskorjenjivanju Pseudomonas aeruginosa od neke druge.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Svjetlana Grgić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr