Najučinkovitiji lijekovi za psihotičnu depresiju

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Psihotična depresija je teška depresija s psihotičnim obilježjima (npr. deluzije i/ili halucinacije). Nije poznato koji je najučinkovitiji oblik liječenja psihotične depresije lijekovima: zasebno antidepresivi, zasebno antipsihotici ili je najbolja kombinacija antidepresiva i antipsihotika.

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je usporediti učinkovitosti različitih oblika liječenja lijekovima koji se koriste za liječenje psihotične depresije, što je učinjeno analiziranjem svih randomiziranih kontroliranih pokusa (RCT) koji su istraživali liječenje psihotične depresije lijekovima. Autori su sveobuhvatno pretražili literaturu da bi našli takva klinička istraživanja. Pretragom ključnih riječi je prvotno dobiveno 3659 istraživanja, ali je na samom kraju preostalo samo 12 RCT-ova koji su zadovoljili definirane kriterije uključivanja. Ti pokusi su obuhvatili ukupno 929 ljudi.

Iz tih je pokusa pronađen dokaz da kombinacija antidepresiva i antipsihotika osigurava mnogo učinkovitije liječenje psihotične depresije nego svaki od njih zasebno. Ipak, ovaj zaključak treba uzeti s oprezom budući da informacije potječu iz malog broja studija koje su uključile malen broj ispitanika. Osim toga, tipovi ljudi uključeni u pokuse razlikovali su među studijama, a i same studije su se razlikovale po svom ustrojstvu, što znači da ne možemo sa sigurnošću generalizirati njihove rezultate.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak.
Prevela: Diana Jurić