Pečatni ispuni ili fluoridni lakovi: koji tretman je bolji u prevenciji karijesa stražnjih trajnih zubi djece i adolescenata?

Zašto je ovo pitanje važno?

Zubnim karijesom nazivamo malu rupicu koja se razvije u zubu. Događa se zato što se bakterija (mali živući organizam), koja živi unutar usta, hrani šećerom iz hrane koju jedemo. Dok se hrane, bakterije proizvode kiselinu koja napada zube. Ako se zubi ne čiste redovito nakon jela ili ako netko konzumira mnogo zaslađene hrane i pića, ponovljeni napadi kiseline mogu uzrokovati šupljine unutar tvrdih vanjskih ploha zuba (cakline). Ako se ne liječe, ove šupljine mogu napredovati i oštetiti sloj zuba ispod površinskog sloja (dentin).

Velik broj ljudi diljem svijeta razvije karijes u nekom periodu svog života. Kod većine adolescenata i djece u dobi iznad 6 godina karijes oštećuje grizne plohe trajnih stražnjih zuba.

Kako bi sprječili nastanak karijesa, doktori dentalne medicine mogu staviti pečatni ispun ili fluoridni lak izravno na stražnje zube. Pečatni ispun je premaz napravljen od adhezivnog materijala kao što je smola ili staklenoionomerni cement kojeg doktori dentalne medicine primjenjuju jednom na zub. Pečatni ispun zatvara žljebove na zubima koji imaju tendenciju nakupljanja hrane i štiti ih od kiseline. Za usporedbu, fluoridni lak je ljepljiva pasta koja sadrži visoke doze fluorida. Fluorid je mineral koji je prirodno prisutan u zubima i štiti ih od propadanja. Fluoridne lakove doktor dentalne medicine treba aplicirati na zube dva do četiri puta godišnje.

Pregledani su dokazi znanstvenih istraživanja kako bi se otkrilo jesu li pečatni ispuni, fluoridni lakovi ili njihova kombinacija bolji u prevenciji karijesa trajnih stražnjih zuba djece i adolescenata.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražena je medicinska literatura za randomizirana kontrolirana istraživanja (klinička istraživanja u kojima su ispitanici nasumično raspodijeljeni u jednu od dvije ili više istraživačkih skupina) jer takva istraživanja pružaju najsnažnije dokaze o učincima liječenja. Zatim su uspoređeni rezultati i sumirani dokazi svih istraživanja. Procijenjena je sigurnost dokaza. Razmotreni su čimbenici poput načina na koji su istraživanja provedena, veličine istraživanja i dosljednosti nalaza u različitim istraživanjima. Na temelju procjena, dokazi su kategorizirani kao oni jako niske, niske, umjerene i visoke sigurnosti.

Ključni rezultati

Pronađeno je 11 istraživanja koja uključuju 3374 djece u dobi između pet i 10 godina na početku istraživanja. Djeca su nasumično raspodijeljena u skupine za tretmane pečatnim ispunima, fluoridnim lakovima ili objema tretmanima. Praćeni su između jedne i devet godina. Istraživanja su uspoređivala broj djece koja su imala karijes dentina na stražnjim zubima u različitim istraživačkim skupinama.

Dokazi su bili vrlo niske kvalitete te nije moguće biti siguran u rezultate.

Kada su kombinirana četiri istraživanja koja su uspoređivala pečatne ispune sa smolom i fluoridne lakove, pronađeno je da nijedna intervencija nije bolja od druge.

Tri zasebna istraživanja koja su uspoređivala ispune napravljene od staklenoionomera i fluoridne lakove nisu mogla biti kombinirana i imala su različite rezultate.

Jedno malo istraživanje otkrilo je da primjena pečatnog ispuna u kombinaciji s fluoridnim lakom može imati bolji učinak nego samo primjena fluoridnih lakova.

Pet istraživanja je prijavilo da nikakve nuspojave nisu bile povezane s korištenjem pečatnih ispuna ili fluoridnih lakova. Ostala istraživanja nisu spominjala pojave nuspojava.

Što ovi rezultati znače?

Trenutno se ne zna je li bolje primijeniti pečatne ispune ili fluoridne lakove za prevenciju zubnog karijesa na stražnjim zubima kod djece. Poznato je da su obje vrste liječenja učinkovite u svrhu reduciranja zubnih karijesa, a trenutni dokazi ne ukazuju da jedna vrsta liječi bolje od druge.

Četrnaest istraživanja je trenutno u tijeku. Njihova otkrića mogla bi unaprijediti dokaze u budućim verzijama ovog sustavnog pregleda.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do ožujka 2020. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Josipa Ivana Knezović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka.Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information