Organizacija zdravstvenih usluga nakon otpusta iz bolnice odraslog pacijenta sa zatajenjem srca

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Kronično zatajenje srca je ozbiljno stanje koje pogađa uglavnom starije pacijente. Javlja se sve češće, budući stanovništvo stari, i sa sobom nosi rizik od hitnog primitka u bolnicu i smrti. Ovo je obnovljena verzija ranije objavljenog Cochrane sustavnog pregleda, koja uključuje i kliničke pokuse koji su objavljeni nakon objave prethodne verzije sustavnog pregleda.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu uključeno je 25 kliničkih pokusa u kojima je sudjelovalo gotovo 6000 ispitanika, u kojima su ispitane različite metode organizacije zdravstvene skrbi za bolesnike s kroničnim zatajenjem srca nakon njihova otpusta iz bolnice. iako kvaliteta prikaza informacija u tim studijama nije bila jasna u otprilike trećine tih pokusa, većina je bila visoke kvalitete tako da se rezultatima može vjerovati. Ispitani organizacijski postupci podijeljeni su u tri skupine: 1) praćenje pacijenta gdje se pacijent intenzivno nadzire telefonskim pozivima i kućnim posjetama koje uglavnom provodi specijalizirana sestra, 2) klinička intervencija koja obično uključuje dolazak na pregled kod specijalista za kronično zatajenje srca u kliniku, 3) multidisciplinarna intervencija koju provodi tim. Gdje je bilo moguće, rezultati studija su zajedno analizirani kako bi se uočio efekt na većem broju ispitanika.

U 17 studija ispitano je praćenje pacijenta telefonskim pozivom i kućnim posjetama. Pacijenti koji su imali takvu skrb imali su manju smrtnost od svih uzroka godinu dana nakon otpusta iz bolnice nego pacijenti koji su primali uobičajenu skrb. Nije bilo razlike između skupina u smrti od srčanog zatajenja, iako je taj rezultat prikazalo malo studija. Pacijenti koji su na taj način praćeni imali su manju vjerojatnost od ponovnog primitka u bolnicu zbog srčanog zatajenja 6 mjeseci nakon otpusta iz bolnice. Imali su manju vjerojatnost da će biti primljeni u bolnicu zbog srčanog zatajenja godinu dana nakon otpusta, iako studije koje su opisale te rezultate nisu bile dovoljno slične da bi se to moglo nazvati jakim zaključcima. Godinu dana nakon otpusta, pacijenti koji su praćeni telefonskim pozivima i kućnim posjetama imali su manju vjerojatnost da će im ponovo trebati bolničko liječenje iz bilo kojeg razloga u usporedbi s pacijentima koji su primali uobičajenu skrb. Telefonski pozivi specijalizirane medicinske sestre često su bili uključeni u uspješnije programe.

Šest studija ispitalo je usluge klinika za zatajenje srca i nije bilo razlike u ukupnoj smrtnosti i ponovnom primitku u bolnicu zbog srčanog zatajenja između bolesnika koji su posjećivali specijalista u takvoj klinici i bolesnika koji su primali uobičajenu skrb. Samo su dvije studije ispitale multidisciplinarne intervencije. Uočeno je nešto manje smrtnih slučajeva od bilo kojeg uzroka u skupini koja je liječena multidisciplinarnom intervencijom nego u skupini koja je primala uobičajenu skrb, a broj primitaka u bolnicu zbog bilo kojeg uzroka i zbog srčanog zatajenja bio je značajno manji u pacijenata koji su primali multidisciplinarnu skrb.

Niti jedna studija nije opisala štetne učinke istraženih intervencija.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr