Je li resekcija ili ablacija endometrija učinkovitija, sigurnija ili prihvatljivija od različitih oblika histerektomije?

Istraživačko pitanje

U ovom se Cochraneovom sustavnom pregledu uspoređuju učinkovitost, sigurnost i prihvatljivost resekcije ili ablacije endometrija (engl. endometrial resection or ablation, EA/ER) s različitim oblicima histerektomije u svrhu liječenja obilnog menstrualnog krvarenja (menoragije).

Dosadašnje spoznaje

U kirurške oblike liječenja za obilno menstrualno krvarenje ubrajaju se: resekcija ili ablacija endometrija (uklanjanje ili uništavanje endometrija (sluznice) uterusa (maternice)) te histerektomija (kirurško uklanjanje maternice). Histerektomija se može izvesti na nekoliko načina: putem kirurškog reza na abdomenu (otvoreni kirurški zahvat), putem minimalno invazivnog postupka kroz rodnicu, ili laparoskopijom (operacijom pri kojoj se napravi nekoliko veoma sitnih rezova na abdomenu). Histerektomija je učinkovita u trajnom zaustavljanju obilnog menstrualnog krvarenja, ali uzrokuje neplodnost te je kod nje povećan rizik od infekcije i od gubitka krvi, kao i kod drugih velikih kirurških zahvata. Ablacija ili resekcija endometrija izvodi se kroz rodnicu i cerviks (ulaz u maternicu).

Razdoblje pretraživanja literature

U srpnju 2020. tražili smo istraživanja u kojima se uspoređivalo resekciju ili ablaciju endometrija s histerektomijom u svrhu liječenja obilnog menstrualnog krvarenja. U ovaj sustavni pregled uključeno je 10 istraživanja u kojima je sudjelovalo ukupno 1,966 žena.

Značajke istraživanja

Uključena su samo randomizirana kontrolirana istraživanja (engl. randomized controlled trial, RCT, klinička istraživanja u kojima se ljude nasumce svrstava u jednu od dvije ili više skupina) u kojima se uspoređivalo ablaciju ili resekciju endometrija s histerektomijom u svrhu liječenja obilnog menstrualnog krvarenja. U istraživanjima nisu sudjelovale žene koje su ušle u menopauzu ili su bolovale od raka maternice.

Glavni rezultati i zaključci

Žene koje se odluče za resekciju ili ablaciju endometrija, u usporedbi sa ženama koje se odluče za otvorenu histerektomiju, vjerojatno imaju manje poboljšanje simptoma obilnog menstrualnog krvarenja i češće im je potrebna operacija zbog neuspjelog liječenja. Vjerojatno imaju slične stope zadovoljstva terapijom i kvalitetu života, kao i stope ozbiljnih nuspojava. Neke neuobičajene, ali važne komplikacije, poput infekcije i krvarenja, češće se javljaju kod otvorene histerektomije nego kod resekcije ili ablacije endometrija.

Moguće je da žene koje se odluče za resekciju ili ablaciju imaju sličnu stopu poboljšanja simptoma, ali manja je vjerojatnost da će kod njih biti zabilježeno objektivno smanjenje gubitka krvi, u usporedbi sa ženama koje se odluče za minimalno invazivnu histerektomiju. Žene koje se odluče za resekciju ili ablaciju vjerojatno imaju nižu stopu kvalitete života i nižu stopu zadovoljstva terapijom. Stopa ozbiljnih nuspojava vjerojatno je slična, ali kod žena koje se odluče za resekciju ili ablaciju vjerojatno je veća šansa da će im biti potreban operacijski zahvat zbog neuspjelog liječenja, u usporedbi sa ženama koje se odluče za minimalno invazivnu histerektomiju. Ženama koje su se podvrgle resekciji ili ablaciji bilo je potrebno manje vremena za povratak uobičajenim aktivnostima, nego ženama koje su se podvrgle minimalno invazivnoj histerektomiji.

Manje je vjerojatno da će žene koje se odluče za resekciju ili ablaciju primijetiti poboljšanje simptoma obilnog menstrualnog krvarenja i poboljšanje općeg zdravlja, u usporedbi sa ženama podvrgnutim nespecificiranoj vrsti histerektomije (ili vrsti koju je odabrao liječnik). Resekcija ili ablacija vjerojatno povećava šanse da će biti potreban operacijski zahvat zbog neuspjelog liječenja, ali smanjuje šanse za pojavu ozbiljnih nuspojava te je kod resekcije ili ablacije potrebno manje vremena za povratak uobičajenim aktivnostima, u usporedbi s nespecificiranom vrstom histerektomije.

Štetni učinci

Oba oblika kirurškog liječenja su u načelu sigurna, s niskom stopom komplikacija. Ne postoje jasni dokazi o razlici u ukupnom broju zabilježenih ozbiljnih nuspojava. No, otvorenu histerektomiju i nespecificiranu vrstu histerektomije se povezuje s većom šansom za pojavu individualnih komplikacija, poput infekcije i krvarenja. Pri usporedbi resekcije ili ablacije s minimalno invazivnom histerektomijom nije zabilježena takva razlika u ishodima.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza u ovom sustavnom pregledu kreće se u rasponu od veoma niske do umjerene, što upućuje da su potrebna daljnja istraživanja. Ipak, iako je većina dokaza umjerene kvalitete, sumnjamo da će se kvaliteta dokaza promijeniti daljnjim istraživanjima. Kvaliteta dokaza je umjerena zbog velikog rizika od razlike u skrbi u različitim skupinama, a u ovom slučaju zasljepljivanje u istraživanjima nije bilo moguće zbog prirode liječenja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Martina Jović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information