Farmakoterapija za liječenje hipertenzije u odraslih osoba starijih od 60 godina

Istraživačko pitanje

Ovo je druga obnovljena inačica sustavnog pregleda, koji je prvi put objavljen 1998. godine a obnovljen 2009. godine. Cilj ovog sustavnog pregleda bio je ispitati koristi i štete lijekova za snižavanje krvnog tlaka u odraslih osoba starijih od 60 godina.

Razdoblje pretraživanja literature

Autori su pretražili dostupne medicinske baze podataka kako bi pronašli sva istraživanja koja su uspoređivala lijekove s placebom ili bez liječenja. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do studenog 2017.

Dosadašnje spoznaje

Visoki krvni tlak, čest među starijima od 60 godina, povećava rizik srčanog i moždanog udara.

Značajke istraživanja

Autori su pronašli 16 istraživanja u kojima je 26,795 sudionika starijih od 60 godina nasumično podijeljeno u skupine koje su dobivale lijek za snižavanje krvnog tlaka, placebo, ili u skupinu bez liječenja. Prosječno trajanje istraživanja bilo je 4,5 godina.

Ključni rezultati

Lijekovi za krvni tlak u osoba starijih od 60 godina, koje imaju hipertenziju, smanjuju učestalost smrti, moždanog i srčanog udara. Liječenje je koristilo i kad su i sistolički i dijastolički tlak bili visoki, kao i kad je samo sistolički tlak bio povišen. Prva linija liječenja u većini istraživanja bio je tiazid. Više je pacijenata odustalo od istraživanja zbog nuspojava ovih lijekova. Korist od liječenja u prevenciji kardiovaskularne smrtnosti i bolesti bila je veća u skupini pacijenata starih od 60 do 79 godina, više nego u vrlo starih pacijenata (starijih od 80 godina).

Zaključci

Lijekovi za snižavanje krvnog tlaka u zdravih osoba (starijih od 60 godina) koje imaju povišeni krvni tlak smanjuju učestalost smrti, srčanog i moždanog udara.

Kvaliteta dokaza

Autori ovog pregleda ocijenili su kvalitetu dokaza za smanjenje učestalosti smrti visokom te umjerenom za smanjenje učestalosti moždanih i srčanih udara.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information