پادکست: تغییر دوره‌ای وضعیت بدن تحت فوتوتراپی در نوزادان ترم و نارس مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی

برخی از نوزادان تازه متولد شده مبتلا به زردی بوده و چندین مطالعه مروری کاکرین پیرامون روش‌های درمان این وضعیت، از جمله فوتوتراپی، وجود دارند. این مطالعات مروری به یک مرور جدید در رابطه با تغییر وضعیت بدن زیر فوتوتراپی در مارچ 2022 اضافه شدند. نویسنده اصلی مطالعه، «آنو توکرال» (Anu Thukral) از All India Institute of Medical Sciences در پادکست زیر پیرامون یافته‌های این مطالعه به ما می‌گوید.

- متن پادکست را بخوانید

محمدرضا: برخی از نوزادان تازه متولد شده مبتلا به زردی بوده و چندین مطالعه مروری کاکرین پیرامون روش‌های درمان این وضعیت، از جمله فوتوتراپی، وجود دارند. این مطالعات مروری به یک مرور جدید در رابطه با تغییر وضعیت بدن زیر فوتوتراپی، در مارچ 2022 اضافه شدند. مرکز کاکرین ایران مصاحبه «مایک کلارک» (Mike Clarke)، سردبیر پادکست از کتابخانه کاکرین با نویسنده اصلی مطالعه، «آنو توکرال» (Anu Thukral) از All India Institute of Medical Sciences ترجمه و ضبط کرده است که آن را با صدای سیده یاسمین پرور و محمدرضا گودرزیان می‌شنوید.

یاسمین: زردی یا jaundice که با اصطلاح علمی هیپربیلی‌روبینمی (hyperbilirubinaemia) شناخته می‌شود در نوزادان به دلیل افزایش سطح بیلی‌روبین در خون ایجاد می‌شود و در صورتی که سطوح آن بالاتر از حد قابل قبول برای سن کودک باشد،  فوتوتراپی (phototherapy) اصلی‌ترین روش درمانی آن است. فوتوتراپی با استفاده از یک منبع نور با یک طول موج مخصوص، بیلی‌روبین را در پوست به یک ایزومر محلول در آب تبدیل می‌کند و معمولا، نوزادانی که تحت درمان با فوتوتراپی قرار می‌گیرند به پشت خوابانده می‌شوند. با این حال، یک رویکرد جایگزین آن است که وضعیت بدن نوزادی که تحت فوتوتراپی قرار دارد، به صورت دوره‌ای به شکل خوابیده به پشت، به بغل و به روی شکم تغییر یابد، شاید که با تسریع دسترسی نور فوتوتراپی به بیلی‌روبین ته‌نشین شده در قسمت‌های مختلف پوست و بافت زیر- جلدی، اثربخشی آن بهبود یابد. با این حال، مرور ما، براساس شواهدی با قطعیت پائین، پیشنهاد می‌کند که این کار ممکن است تغییرات کمی ایجاد کرده یا تاثیری نداشته باشد.

ما تاثیرات این مداخله را بر میزان کاهش سطح بیلی‌روبین و طول دوره درمان در نوزادان تازه متولد شده، هم‌چنین تاثیر آن را بر نیاز به تعویض خون یا تعداد دفعات لازم برای انجام آن، عوارض عصبی ناشی از افزایش بیلی‌روبین، عواض جانبی فوتوتراپی، و بروز سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار بررسی کردیم.

پنج مطالعه واجد شرایط را یافتیم که در مجموع 343 کودک را وارد کردند. در این مطالعات، وضعیت بدن تحت فوتوتراپی هر دو تا سه ساعت تغییر داده شد. سه مورد از این مطالعات شامل نوزادان سالم و ترم بودند، در حالی که دو مطالعه دیگر نوزادان نارس یا بسیار نارس را نیز وارد کردند. با این حال، داده‌های جداگانه‌ای برای پیامدهای نوزادان نارس در دسترس قرار نداشتند. به‌طور کلی، به دلیل ناهمگونی آماری، نامشخص بودن خطر سوگیری یا bias انتخاب و عدم-دقت، مطالعات با خطر بالای سوگیری مواجه بودند.

متاآنالیز نتایچ مطالعات نشان می‌دهد تغییر دوره‌ای وضعیت بدن ممکن است تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر طول دوره فوتوتراپی داشته باشد و در یک مطالعه که نرخ سرعت کاهش بیلی‌روبین کل سرم را در 24 ساعت پس از شروع فوتوتراپی گزارش کرد، تفاوتی بین دو روش وجود نداشت. هیچ یک از مطالعات وارد شده، نیاز به تعویض خون یا تعداد دفعات آن، بروز عوارض عصبی ناشی از بیلی‌روبین یا سندرم مرگ ناگهانی نوزاد را گزارش نکردند.

در مجموع، شواهد موجود که از قطعیت پائینی برخوردار هستند، برای تعیین تاثیرات تغییر دوره‌ای وضعیت بدن تحت فوتوتراپی در مقایسه با عدم تغییر وضعیت بدن کافی نبودند. برای حل این معضل، انجام مطالعات بیشتری، خصوصا در نوزادان بسیار نارس و در نوزادان مبتلا به وضعیتی تحت عنوان همولیتیک هیپربیلی‌روبینمی (haemolytic hyperbilirubinaemia)، مورد نیاز است.

محمدرضا: اگر می‌خواهید نسخه کامل این مطالعه مروری را بخوانید و در صورت در دسترس قرار گرفتن مطالعات جدید، در جریان به‌روزرسانی‌های آینده این مرور قرار بگیرید، کافی است به آدرس Cochrane library dot com بروید و با تایپ «phototherapy position and jaundice» به زبان انگلیسی یا «وضعیت بدن تحت فوتوتراپی» به زبان فارسی در کادر جست‌وجو، آن را بیابید.

Podcast translated by Seyedeh Yasamin Parvar and Mahsa Shirani Lapari
Podcast edited by Shadi Kolahdoozan
Podcast recorded by Seyedeh Yasamin Parvar and MohammadReza Goodarzian

بستن رونوشت