Glasovni zapis: Povremeno mijenanje položaja tijela kod donošene i prijevremeno rođene djece pod fototerapijom zbog žutice

Neka novorođenčad dobivaju žuticu i postoji desetak Cochraneovih sustavnih pregleda o mogućim načinima liječenja, uključujući uporabu fototerapije. Ova zbirka sustavnih pregleda obogaćena je novim sustavnim pregledom, iz ožujka 2022., o mijenjanju položaja tijela djece pod fototerapijom. Glavni autor, Anu Thukral, iz Indijskog instituta medicinskih znanosti, govori nam o rezultatima ovog sustavnog pregleda, a izv. prof. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, voditeljica Hrvatskog Cochranea s Medicinskog fakulteta u Splitu, prevela je razgovor i pročitati će ga.

- Pročitajte prijepis

Ivica: Dobar dan! Ja sam prof. dr. sc. Ivica Grković, suradnik Hrvatskog Cochranea. Neka novorođenčad dobivaju žuticu i postoji desetak Cochraneovih sustavnih pregleda o mogućim načinima liječenja, uključujući uporabu fototerapije. Ova zbirka sustavnih pregleda obogaćena je novim sustavnim pregledom, iz ožujka 2022., o mijenjanju položaja tijela djece pod fototerapijom. Glavni autor, Anu Thukral, iz Indijskog instituta medicinskih znanosti, govori nam o rezultatima ovog sustavnog pregleda, a izv. prof. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, voditeljica Hrvatskog Cochranea s Medicinskog fakulteta u Splitu, prevela je razgovor i pročitati će ga.

Irena: Žutica ili hiperbilirubinemija, kako se stručno zove, javlja se u novorođenčadi zbog povišenih razina bilirubina u krvi, a fototerapija je glavni oblik liječenja, ukoliko su razine više od prihvatljivih za djetetovu dob. Za fototerapiju koristi se izvor svijetla određene valne duljine koji pretvara bilirubin u koži u vodo topive izomere. Tijekom fototerapije uobičajeno je da djeca leže na leđima. Drugi pristup je da se položaj djeteta mijenja tijekom tretmana s leđa na bok I na trbuh, u nadi da će se poboljšati učinkovitost fototerapije, omogućavanjem pristupa svijetla drugim dijelovima kože i potkožja.
Istražili smo učinak mijenjanja položaja tijela tijekom fototerapije na pad razine bilirubina i na duljinu trajanja fototerapije, kao i utjecaj na potrebu i broj izmjena krvi. Također smo gledali utjecaj na neurološka oštećenja izazvana povišenim bilirubinom, nuspojave fototerapije i učestalost sindroma iznenadne dojenačke smrti.
Pronašli smo pet istraživanja, koja su zadovoljila kriterije uključenja, a koja su obuhvatila ukupno 343 novorođenčadi. U ovim istraživanjima, djeci je mijenjan položaj tijela tijekom fototerapije svaka dva do tri sata. Tri istraživanja odnosila su se na zdravu, donošenu djecu, dok su ostala dva uključila i kasno ili umjereno prijevremeno rođenu djecu. Sveukupno, uključena istraživanja ocijenjena su s visokim rizikom pristranosti zbog statističke  heterogenosti među studijama , nejasnog rizika od pristranosti pri  odabira sudionika i nepreciznosti.
Naša meta analiza rezultata pokazuje da povremeno mijenjanje položaja tijela djeteta tijekom fototerapije ima vrlo malen ili nikakav učinak na duljinu trajanja fototerapije. U jedinom istraživanju koje je pratilo pad bilirubina tijekom 24h od početka liječenja, nije pronađena razlika između promatranih pristupa. Niti jedno istraživanje nije objavilo utjecaj na neurološka oštećenja, nuspojave fototerapije ili učestalost sindroma iznenadne dojenačke smrti.
U zaključku, dostupni dokazi niske su kvalitete, te nedovoljni za odrediti utjecaj promjene položaja tijela tijekom fototerapije u odnosu na  praksu nemijenjanja  položaja djeteta. . Potrebna su dodatna istraživanja, pogotovo za slučajeve vrlo prijevremeno rođene djece i djece sa stanjem nazvanim ‘hemolitička žutica’.

Ivica: Da biste saznali više o ovom Cochraneovom sustavnom pregledu i da biste pratili buduća ažuriranja, ako nove studije postanu dostupne, idite na internet na Cochrane Library. com i pretražite 'phototherapy position and jaundice' da biste pronašli članak.

Prevela: Irena Zakarija-Grković
Lektorirao: Mladen Boban
Čitali: Irena Zakarija-Grković i Ivica Grković
Snimio: Teo Peričić

Zatvorite transkript