ترمیم ترکیبی در برابر ترمیم جراحی باز مرسوم در درمان آنوریسم قوس آئورت قفسه سینه

پیشینه

آنوریسم آئورت عبارت است از یک برآمدگی یا تورم غیر-طبیعی که در دیواره آئورت رخ می‌دهد. آنوریسم را می‌توان بر اساس شکل، محل (که گاهی تحت عنوان منطقه (zone) گزارش می‌شود) و اندازه آن طبقه‌بندی کرد. آنوریسم قوس آئورت قفسه سینه (thoracic aortic arch aneurysm; TAA) تورمی در قسمت فوقانی آئورت قفسه سینه است. تخمین بروز سالانه (تعداد موارد جدید در یک جمعیت در یک دوره زمانی خاص) TAA بین 5.6 و 10.4 مورد در هر 100,000 بیمار-سال است. TAAها اغلب افراد را در دهه ششم و هفتم زندگی تحت تاثیر قرار داده و مردان و زنان را به‌طور مساوی متاثر می‌کند. مدیریت TAAها از نظر وسعت و محل آنوریسم در امتداد قوس آئورت و سابقه پزشکی بیمار متفاوت است. TAAها را می‌توان با ترمیم جراحی باز (نوعی عمل جراحی که نیاز به تعویض نسبی یا کامل قوس آئورت بیمار دارد) یا ترمیم ترکیبی (هیبریدی) (نوعی عمل جراحی که شکل کمتر-تهاجمی ترمیم جراحی باز است) مدیریت کرد. تاکنون هیچ اجماعی در مورد اینکه کدام نوع جراحی بهترین پیامدهای بالینی را در افراد مبتلا به TAA ارائه می‌دهد، وجود ندارد.

این مرور با هدف ارزیابی بی‌خطری و اثربخشی ترمیم ترکیبی در مقایسه با ترمیم جراحی باز در درمان TAAها انجام شد.

ویژگی‌های مطالعه و نتایج کلیدی

منابع علمی را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده (controlled clinical trials; CCTs) جهت ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری HR در مقایسه با OSR در درمان TAAها جست‌وجو کردیم. جست‌وجوی ما هیچ کارآزمایی در حال انجام یا تکمیل‌شده‌ای را شناسایی نکرد که معیارهای ورود مطالعه را داشته باشد. انجام کارآزمایی‌هایی با کیفیت بالا برای کمک به متخصصان مراقبت‌سلامت، سیاست‌گذاران، و بیماران در مورد انتخاب بهترین گزینه درمانی ممکن برای افراد مبتلا به TAA مورد نیاز است.

قطعیت شواهد

هیچ RCT و CCTای را برای دستیابی به هدف این مرور پیدا نکردیم.

نتیجه‌گیری

انجام RCT و CCTهایی با کیفیت بالا برای ارزیابی بی‌خطری و اثربخشی HR در مقایسه با OSR مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

به دلیل نبود RCTها یا CCTها، نتوانستیم بی‌خطری و اثربخشی HR را در مقایسه با OSR در افراد مبتلا به TAAs تعیین کنیم، و نمی‌توانیم شواهدی را با قطعیت بالا در مورد مداخله جراحی بهینه برای این کوهورت از بیماران ارائه دهیم. برای دستیابی به هدف این مرور، انجام RCTها و CCTهایی با کیفیت بالا ضروری است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آنوریسم قوس آئورت قفسه سینه (thoracic aortic arch aneurysm; TAA) به دلیل خطر بالقوه پارگی می‌تواند یک وضعیت تهدید کننده حیات باشد. در مواردی که خطر پارگی آن بیشتر از خطر عوارض جراحی باشد، انجام درمان توصیه می‌شود. بسته به علت، اندازه و سرعت رشد TAA، درمان ممکن است از تحت نظر قرار دادن بیمار تا جراحی اورژانسی متفاوت باشد. با تعدادی از تکنیک‌های جراحی می‌توان آنوریسم آئورت سینه را کنترل کرد. ترمیم جراحی باز (open surgical repair; OSR) آنوریسم شامل تعویض جزئی یا کامل آئورت است که به طول قطعه آئورت مبتلا بستگی دارد. در طول انجام OSR، آنوریسم با پیوند مصنوعی جایگزین می‌شود. ترمیم ترکیبی (hybrid repair; HR) ترکیبی است از جراحی باز با قرار دادن پیوند استنت داخل عروقی. ترمیم ترکیبی بسته به تعداد شاخه‌های فوق-آئورتی که نیاز به انشعاب دارند، به درجات مختلفی از تهاجم نیاز دارد. تکنیک ترکیبی که انشعاب عروقی فوق-آئورتی را با پیوند استنت قوس آئورت ترکیب می‌کند، به عنوان یک جایگزین درمانی معرفی شده است. با این حال، به دلیل مشکلات تکنیکی و عوارض ناشی از زاویه‌بندی قوس آئورت و همچنین بررسی قوس حین عمل جراحی، نتایج کوتاه-مدت و طولانی-مدت HR نامشخص است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) انجام HR در مقابل OSR مرسوم در درمان TAAs.

روش‌های جست‌وجو: 

متخصص اطلاعات گروه عروق در کاکرین به جست‌وجو در پایگاه ثبت تخصصی گروه عروق در کاکرین، بانک‌های اطلاعاتی CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ CINAHL؛ و AMED و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی ClinicalTrials.gov تا 22 مارچ 2021 پرداخت. برای یافتن استنادهای بیشتر، فهرست منابع مقالات مرتبط بازیابی‌شده را از طریق جست‌وجوهای الکترونیکی جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) منتشر شده و منتشر نشده و کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده (controlled clinical trials; CCTs) را در نظر گرفتیم که HR و OSR را در درمان TAAs مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم تمام عناوین و چکیده‌های شناسایی‌شده را از طریق جست‌وجوها برای شناسایی مطالعاتی غربالگری کردند که دارای معیارهای ورود به مرور بودند. متن کامل مطالعاتی را بازیابی کردیم که حداقل توسط یک نویسنده مرور مرتبط با موضوع تلقی شدند. همان نویسندگان مرور، متن کامل مقالات را مستقلا برای ورود یا خروج از مطالعه بررسی کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ RCT یا CCT با معیارهای ورود به این مرور منطبق نبودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information