آیا آنتی‌بیوتیک‌ها، زمانی که به صورت پیوسته برای افراد مبتلا به برونشکتازی (bronchiectasis) تجویز می‌شوند، نسبت به زمانی که به صورت تناوبی تجویز می شوند، اثربخش‌تر هستند؟

پیشینه

برونشکتازی، یک بیماری ریوی غیر-قابل درمان است که به واسطه بروز عفونت‌های مکرر قفسه سینه شناخته می‌شود. آنتی‌بیوتیک‌ها شکل اصلی برای درمان این بیماری بوده و می‌توانند برای پیشگیری از پیشرفت عفونت‌های قفسه سینه به صورت طولانی‌مدت استفاده شوند. این روش می‌تواند برای یه دوره مشخص زمانی به صورت پیوسته (continuously) یا تناوبی (intermittently) تجویز شود. با وجود این، در حال حاضر نمی‌دانیم کدام یک از این رویکردها برای کاهش فراوانی و طول دوره وضعیت‌های تشدید (exacerbations)، مدیریت مقاومت آنتی‌بیوتیکی و حداقل‌سازی عوارض جانبی اثربخش‌تر هستند.

ویژگی‌های مطالعه

در 1 آگوست 2017، طیف گسترده‌ای را از منابع برای دستیابی به کارآزمایی‌های بالینی برای ورود به مرور خود جست‌وجو کردیم. به 268 نتیجه‌ بالقوه مرتبط دست یافتیم اما در بررسی دقیق‌تر آنها دریافتیم که هیچ یک از این مطالعات با معیارهای مرور ما سازگار نبوده و هیچ یک از آنها نمی‌توانستند وارد مرور شوند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان

هیچ شواهدی با کیفیت بالا درباره این‌که کدامیک از حالات استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها، پیوسته یا تناوبی، ایمن‌تر و در درمان افراد مبتلا به برونشکتازی کمک‌کننده‌تر است، وجود ندارد. برای ارزیابی اینکه کدامیک از این روش‌ها برای کاهش عفونت‌های قفسه سینه بهتر بوده، مقاومت را در برابر درمان آنتی‌بیوتیکی محدود کرده و بروز عوارض جانبی جدی را کاهش می‌دهد، به پژوهش بیش‌تری نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ RCTای به مقایسه اثربخشی و خطر‌های درمان پیوسته آنتی‌بیوتیکی در برابر درمان تناوبی آنتی‌بیوتیکی برای برونشکتازی نپرداخته است. برای تعیین این‌که کدامیک از این مداخلات بیش‌تر در کاهش فراوانی و طول دوره وضعیت تشدید، مقاومت آنتی‌بیوتیکی و وقوع حوادث جانبی جدی اثربخش هستند، به کارآزمایی‌های بالینی با کیفیت بالا نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

برونشکتازی (bronchiectasis) یک بیماری مزمن مربوط به راه‌های‌ هوایی است که به واسطه چرخه معیوب عفونت مکرر راه‌های هوایی، التهاب و آسیب بافت شناخته می‌شود. آنتی‌بیوتیک‌ها درمان اصلی برونشکتازی هستند. هدف از درمان پیوسته (continuous therapy) با آنتی‌بیوتیک‌های پروفیلاکتیک (prophylactic antibiotics) سرکوب بار باکتریایی است اما باکتری‌ها ممکن است در برابر آنتی‌بیوتیک مقاوم شده و منجر به از دست رفتن اثربخشی آنها شوند. از سوی دیگر، آنتی‌بیوتیک‌های پروفیلاکتیک تناوبی (intermittent)، که به صورت تجویز طی یک دوره از پیش تعیین شده و با فاصله تجویز می‌شود، ممکن است فشار انتخاب آنتی‌بیوتیک را کاهش داده و از ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی پیشگیری کرده یا آن را کاهش دهد. این مرور سیستماتیک با هدف ارزیابی شواهد به دست آمده از مطالعاتی به اجرا درآمد که به مقایسه استفاده پیوسته در برابر تناوبی آنتی‌بیوتیک در برونشکتازی از نظر سودمندی بالینی، ایجاد مقاومت و حوادث جانبی جدی پرداخته‌اند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌های پیوسته در برابر تناوبی در درمان بزرگسالان و کودکان مبتلا به برونشکتازی، با استفاده از پیامدهای اولیه مبنی بر بروز وضعیت‌های تشدید (exacerbations)، مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بروز حوادث جانبی جدی.

روش‌های جست‌وجو: 

در 1 آگوست 2017 و 4 می 2018 پایگاه ثبت تخصصی شده گروه مرور راه‌های هوایی در کاکرین (CAGR)؛ CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ PsycINFO؛ CINAHL؛ و AMED را جست‌وجو کردیم. هم‌چنین در 25 سپتامبر 2017 و 4 می 2018، www.clinicaltrials.gov، پورتال کارآزمایی‌های سازمان جهانی بهداشت، خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و فهرست منابع مرورهای سیستماتیک موجود را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

برای ورود کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) برنامه‌ریزی کردیم که روی بزرگسالان یا کودکان مبتلا به برونشکتازی به اجرا درآمده و استفاده پیوسته از آنتی‌بیوتیک‌های پروفیلاکتیک طولانی‌مدت را در برابر استفاده تناوبی آن برای حداقل یک دوره سه ماهه مقایسه کرده بودند. مطالعات انجام شده در قالب مقالات تمام متن، چکیده‌های تنها و داده‌های منتشر نشده از نظر ما واجد شرایط لازم بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به غربالگری و جست‌وجوی نتایج و گزارش‌های تمام متن پرداختند.

نتایج اصلی: 

268 رکورد منحصربه‌فرد را شناسایی کردیم. از این تعداد، 126 گزارش تمام متن را که مربوط به 114 مطالعه بودند بازیابی و بررسی کردیم اما هیچ یک از این مطالعات با معیارهای ورود به مرور ما سازگار نبودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information