نقش تکنیک کینزیو تیپینگ در درمان بیماری روتاتور کاف

سوال مطالعه مروری

تعیین مزایا و آسیب‌های کینزیو تیپینگ (kinesio taping; KT) در بزرگسالان مبتلا به درد شانه مانند سندرم گیرافتادگی شانه (impingement syndrome)، بیماری روتاتور کاف و تاندینوپاتی کلسیفیه (calcific tendinopathy).

پیشینه

KT یکی از درمان‌های محافظه‌کارانه پیشنهادی برای بیماری روتاتور کاف است. KT یک نوار الاستیکی، چسبنده و بدون لاتکس است که از پنبه، بدون عوامل دارویی فعال، ساخته شده است. متخصصان بالینی از آن در درمان توان‌بخشی بیماری‌های دردناک استفاده کرده‌اند، اما هیچ شواهد محکمی در مورد مزایای آن وجود ندارد.

ویژگی‌های مطالعه

تعداد 23 کارآزمایی کنترل‌شده را با 1054 شرکت‌کننده، وارد مرور کردیم. نه مطالعه (312 شرکت‌کننده) اثربخشی KT را در برابر درمان ساختگی (یعنی کینزیو تیپینگ ساختگی) و چهارده مطالعه (742 شرکت‌کننده) اثربخشی KT را در برابر دیگر درمان‌های محافظه‌کارانه (به عنوان مثال، تیپینگ مرسوم، درمان‌های فیزیکی، ورزش، تزریق گلوکوکورتیکوئید، داروهای خوراکی) ارزیابی کردند. سن اکثر شرکت‌کنندگان از 18 تا 50 سال متغیر بود. زنان 52% از حجم نمونه مطالعه را تشکیل دادند.

نتایج کلیدی

مقایسه 1. کینزیو تیپینگ در برابر درمان ساختگی

درد کلی (نمرات پائین‌تر به معنای درد کمتر):

تا 0.7% (9% بدتر تا 7.7% بهتر)، یا 0.07 نقطه در مقیاس صفر تا 10 بدتر شدند

• افرادی که درمان ساختگی داشتند، درد خود را 2.96 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

• افرادی که کینزیو تیپینگ دریافت کردند، درد کلی خود را 3.03 امتیاز ارزیابی کردند.

عملکرد (0 تا 100؛ نمرات پائین‌تر به معنای عملکرد بهتر):

تا 8% (5% بدتر تا 21% بهتر) یا 8.05 نقطه در مقیاس صفر تا 100 بهبود یافتند.

• افرادی که درمان ساختگی داشتند، عملکرد خود را 47.10 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

• افرادی که کینزیو تیپینگ داشتند، عملکرد خود را 39.05 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

درد هنگام حرکت (مقیاس 0 تا 10؛ نمرات پائین‌تر به معنی درد کمتر است):

تا 14.8% (7.1% بهتر تا 22.5% بهتر) یا 1.48 امتیاز در یک مقیاس صفر تا 10 بهبود یافتند.

• افرادی که درمان ساختگی داشتند، درد هنگام حرکت را 4.39 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

• افرادی که کینزیو تیپینگ داشتند، درد هنگام حرکت را 2.91 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

دامنه حرکتی فعال (active range of motion; AROM) (ابداکشن شانه (shoulder abduction)) بدون درد (اندازه‌گیری شده در 0 تا 180 درجه):

تا 5.7% (8.9% بدتر تا 20.3% بهتر) یا 10.23 درجه بیشتر بهبود یافتند.

• رهایی از درد AROM در افراد تحت درمان ساختگی 174.2 درجه بود.

• رهایی از درد AROM در افراد تحت کینزیو تیپینگ 184.43 درجه بود.

ارزیابی کلی از موفقیت درمان:

هیچ مطالعه‌ای این پیامد را گزارش نکرد.

کیفیت زندگی:

یک مطالعه داده‌ها را در خرده-مقیاس‌ها تفکیک کرد.

حوادث جانبی:

به دلیل توصیف ناهمگون از رویدادها، هیچ تخمین قابل اعتمادی برای حوادث جانبی ارائه نشد (4 مطالعه).

مقایسه 2. کینزیو تیپینگ در برابر درمان محافظه‌کارانه

درد کلی (نمرات پائین‌تر به معنای درد کمتر):

تا 4.4% (4.6% بدتر تا 13% بهتر)، یا 0.44 نقطه در مقیاس صفر تا 10 بهبود یافتند.

• افرادی که درمان محافظه‌کارانه داشتند، درد خود را 0.9 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

• افرادی که کینزیو تیپینگ داشتند، درد را 0.46 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

عملکرد (0 تا 100؛ نمرات پائین‌تر به معنای عملکرد بهتر):

تا 13% (2% بهتر تا 24% بهتر) یا 13.13 امتیاز در یک مقیاس صفر تا 100 بهبود یافتند.

• افرادی که درمان محافظه‌کارانه داشتند، عملکرد خود را 46.6 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

• افرادی که کینزیو تیپینگ داشتند، عملکرد خود را 33.47 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

درد هنگام حرکت (مقیاس 0 تا 10؛ نمرات پائین‌تر به معنی درد کمتر است):

تا 0.6% (7% بدتر تا 8% بهتر)، یا 0.06 نقطه در مقیاس صفر تا 10 بهبود یافتند.

• افرادی که درمان محافظه‌کارانه داشتند، درد هنگام حرکت را 4 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

• افرادی که کینزیو تیپینگ داشتند، درد هنگام حرکت را 3.94 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

دامنه حرکتی فعال (active range of motion; AROM) (ابداکشن شانه (shoulder abduction)) بدون درد (اندازه‌گیری شده در 0 تا 180 درجه):

تا 3% (11% بدتر تا 17% بهتر) یا 3.04 درجه بیشتر در مقیاس 0 تا 180 درجه بهبود یافتند.

• رهایی از درد AROM در افراد تحت درمان محافظه‌کارانه 156.6 درجه بود.

• رهایی از درد AROM در افراد تحت کینزیو تیپینگ 159.64 درجه بود.

ارزیابی کلی از موفقیت درمان:

هیچ مطالعه‌ای این پیامد را گزارش نکرد.

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (پرسشنامه فرم کوتاه 12-آیتمی؛ نمرات بالاتر به معنای کیفیت زندگی بهتر):

تا 18.7% (14.48% بهتر تا 22.92% بهتر) یا 18.7 امتیاز بهبود یافتند.

• افرادی که درمان محافظه‌کارانه داشتند، کیفیت زندگی را 37.94 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

• افرادی که کینزیو تیپینگ داشتند، کیفیت زندگی را 56.64 امتیاز رتبه‌بندی کردند.

حوادث جانبی:

به دلیل توصیف ناهمگون از رویدادها، هیچ تخمین قابل اعتمادی برای حوادث جانبی ارائه نشد (7 مطالعه).

کیفیت شواهد

بر اساس شواهدی با کیفیت بسیار پائین، KT در مقایسه با تیپینگ ساختگی یا دیگر درمان‌های محافظه‌کارانه برای بیماری روتاتور کاف تاثیرات نامطمئنی بر درد، عملکرد، درد هنگام حرکت و دامنه حرکتی فعال دارد. شواهدی با قطعیت پائین نشان می‌دهد که کینزیو تیپینگ ممکن است کیفیت زندگی را در مقایسه با درمان محافظه‌کارانه بهبود ببخشد. شواهد مربوط به حوادث جانبی به دلیل نرخ پائین رویدادها اندک و نامطمئن بود، بنابراین، نتوانستیم تخمین قابل اعتمادی را از خطر این حوادث از کارآزمایی‌های این مرور به دست آوریم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

کینزیو تیپینگ برای بیماری روتاتور کاف تاثیرات نامطمئنی از نظر درد گزارش شده توسط خود فرد، عملکرد، درد هنگام حرکت و دامنه حرکتی فعال در مقایسه با تیپینگ ساختگی یا دیگر درمان‌های محافظه‌کارانه دارد زیرا قطعیت شواهد بسیار پائین بود. شواهدی با قطعیت پائین نشان می‌دهد که کینزیو تیپینگ ممکن است کیفیت زندگی را در مقایسه با درمان محافظه‌کارانه بهبود ببخشد. سطح شواهد را برای غیر-مستقیم بودن به دلیل تفاوت‌های بین مداخلات هم‌زمان، عدم-دقت به دلیل کم بودن تعداد شرکت‌کنندگان در کارآزمایی‌ها، هم‌چنین سوگیری انتخاب، عملکرد و سوگیری تشخیص، کاهش دادیم. شواهد مربوط به حوادث جانبی اندک و نامطمئن بود. بر اساس داده‌های این مرور، به نظر می‌رسد شواهد مبنی بر اثربخشی KT، منفعتی اندک یا عدم-منفعت را نشان می‌دهد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تکنیک کینزیو تیپینگ (kinesio taping; KT) یکی از درمان‌های محافظه‌کارانه پیشنهادی برای بیماری روتاتور کاف است. KT یک نوار الاستیکی، چسبنده و بدون لاتکس است که از پنبه، بدون عوامل دارویی فعال، ساخته شده است. متخصصان بالینی از آن در درمان توان‌بخشی بیماری‌های دردناک استفاده کرده‌اند، اما هیچ شواهد محکمی در مورد مزایای آن وجود ندارد.

اهداف: 

تعیین مزایا و آسیب‌های KT در بزرگسالان مبتلا به بیماری روتاتور کاف.

روش‌های جست‌وجو: 

کتابخانه کاکرین، MEDLINE؛ Embase؛ PEDro؛ CINAHL؛ Clinicaltrials.gov و پایگاه ثبت WHO ICRTP را تا 27 جولای 2020، بدون محدودیت تاریخی و زبانی جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) را شامل بزرگسالان مبتلا به بیماری روتاتور کاف وارد کردیم. پیامدهای اصلی شامل درد کلی، عملکرد، درد هنگام حرکت، دامنه حرکتی فعال، ارزیابی کلی از موفقیت درمان، کیفیت زندگی و حوادث جانبی بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از پروسیجرهای استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

تعداد 23 کارآزمایی را با 1054 شرکت‌کننده وارد مرور کردیم. نه مطالعه (312 شرکت‌کننده) اثربخشی KT را در برابر درمان ساختگی و چهارده مطالعه (742 شرکت‌کننده) اثربخشی آن را در برابر درمان محافظه‌کارانه ارزیابی کردند. سن اکثر شرکت‌کنندگان از 18 تا 50 سال متغیر بود. زنان 52% از حجم نمونه مطالعه را تشکیل دادند. برای متاآنالیز، آخرین اندازه‌گیری موجود را طی 30 روز از پایان مداخله را نظر گرفتیم.

همه کارآزمایی‌ها در معرض خطر سوگیری (bias) عملکرد، انتخاب، گزارش‌دهی، ریزش نمونه (attrition) و دیگر سوگیری‌ها بودند.

مقایسه با تیپینگ ساختگی

با توجه به شواهدی با قطعیت بسیار پائین، مطمئن نیستیم که KT باعث بهبود درد کلی، عملکرد، درد هنگام حرکت و دامنه حرکتی فعال در مقایسه با تیپینگ ساختگی می‌شود یا خیر.

میانگین درد کلی (مقیاس 0 تا 10؛ 0 نشان‌دهنده عدم وجود درد) 2.96 امتیاز با تیپینگ ساختگی و 3.03 امتیاز با KT بود (3 RCT؛ 106 شرکت‌کننده)، تفاوت مطلق 0.7% بدتر (95% CI؛ 7.7% بهتر تا 9% بدتر) و تفاوت نسبی 2% بدتر (95% CI؛ 21% بهتر تا 24% بدتر) در چهار هفته. میانگین عملکرد (مقیاس 0 تا 100؛ 0 نشان‌دهنده عملکرد بهتر) 47.1 امتیاز با تیپینگ ساختگی و 39.05 امتیاز با KT بود (6 RCT؛ 214 شرکت‌کننده)، بهبودی مطلق 8% (95% CI؛ 21% بهتر تا 5% بدتر) و بهبودی نسبی 15% (95% CI؛ 40% بهتر تا 9% بدتر) در چهار هفته. میانگین درد هنگام حرکت (مقیاس 0 تا 10؛ 0 نشان‌دهنده عدم وجود درد) 4.39 امتیاز با تیپینگ ساختگی و 2.91 امتیاز با KT بود که حتی از نظر بالینی مهم تلقی نشد (4 RCT؛ 153 شرکت‌کننده)، بهبودی مطلق 14.8% (95% CI؛ 22.5% بهتر تا 7.1% بهتر) و بهبودی نسبی 30% (95% CI؛ 45% بهتر تا 14% بهتر) در چهار هفته. میانگین دامنه فعال حرکت (ابداکشن شانه (shoulder abduction)) بدون درد 174.2 درجه با تیپینگ ساختگی و 184.43 درجه با KT بود (2 RCT؛ 68 شرکت‌کننده)، بهبودی مطلق 5.7% (95% CI؛ 8.9% بدتر تا 20.3% بهتر) و بهبودی نسبی 6% (95% CI؛ 10% بدتر تا 22% بهتر) در دو هفته.

هیچ مطالعه‌ای ارزیابی کلی موفقیت درمان را گزارش نکرد. کیفیت زندگی در یک مطالعه گزارش شد، اما داده‌ها در خرده-مقیاس‌ها تفکیک شدند. به دلیل توصیف ناهمگون از حوادث در حجم نمونه، هیچ تخمین قابل اعتمادی برای حوادث جانبی ارائه نشد (4 مطالعه؛ قطعیت بسیار پائین).

مقایسه با درمان‌های محافظه‌کارانه

با توجه به شواهدی با قطعیت بسیار پائین، مطمئن نیستیم که KT باعث بهبود درد کلی، عملکرد، درد هنگام حرکت و دامنه حرکتی فعال در مقایسه با درمان‌های محافظه‌کارانه می‌شود یا خیر. با این حال، KT ممکن است کیفیت زندگی را بهبود ببخشد (شواهد با قطعیت پائین).

میانگین درد به‌طور کلی (مقیاس 0 تا 10؛ 0 نشان‌دهنده عدم وجود درد) 0.9 امتیاز با درمان محافظه‌کارانه و 0.46 امتیاز با KT بود (5 RCT؛ 266 شرکت‌کننده)، بهبودی مطلق 4.4% (95% CI؛ 13% بهتر تا 4.6% بدتر) و بهبودی نسبی 15% (95% CI؛ 46% بهتر تا 16% بدتر) در شش هفته. میانگین عملکرد (مقیاس 0 تا 100؛ 0 نشان‌دهنده عملکرد بهتر) 46.6 امتیاز با تیپینگ ساختگی و 33.47 امتیاز با KT بود (14 RCT؛ 499 شرکت‌کننده)، بهبودی مطلق 13% (95% CI؛ 24% بهتر تا 2% بهتر) و بهبودی نسبی 18% (95% CI؛ 32% بهتر تا 3% بهتر) در چهار هفته. میانگین درد هنگام حرکت (مقیاس 0 تا 10؛ 0 نشان‌دهنده عدم وجود درد) 4 امتیاز با درمان محافظه‌کارانه و 3.94 امتیاز با KT بود (6 RCT؛ 225 شرکت‌کننده)، بهبودی مطلق 0.6% (95% CI؛ 7% بهتر تا 8% بدتر) و بهبودی نسبی 1% (95% CI؛ 12% بهتر تا 10% بدتر) در چهار هفته. میانگین دامنه حرکتی فعال (ابداکشن شانه (shoulder abduction)) بدون درد 156.6 درجه با درمان محافظه‌کارانه و 159.64 درجه با KT بود (3 RCT؛ 143 شرکت‌کننده)، بهبودی مطلق 3% (95% CI؛ 11% بدتر تا 17% بهتر) و بهبودی نسبی 3% (95% CI؛ 9% بدتر تا 14% بهتر) در شش هفته.

میانگین کیفیت زندگی (مقیاس 0 تا 100؛ 100 نشان‌دهنده کیفیت زندگی بهتر) 37.94 امتیاز با درمان محافظه‌کارانه و 56.64 امتیاز با KT بود (1 RCT؛ 30 شرکت‌کننده)، بهبودی مطلق 18.7 (95% CI؛ 14.48% بهتر تا 22.92% بهتر) و بهبودی نسبی 53% (95% CI؛ 41% بهتر تا 65% بهتر) در چهار هفته.

هیچ مطالعه‌ای برای ارزیابی کلی در مورد موفقیت درمان یافت نشد. به دلیل توصیف ناهمگون از حوادث در کل حجم نمونه، هیچ تخمین قابل اعتمادی برای حوادث جانبی ارائه نشد (7 مطالعه؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information